• Tartalom

31/2006. (XII. 13.) PM–ÖTM együttes rendelet

31/2006. (XII. 13.) PM–ÖTM együttes rendelet

a helyi önkormányzatokat 2005. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, a bérkiadások kiegészítő támogatásáról, a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérsékelő kiegészítésről, illetve beszámításról, valamint az államháztartási tartalékról szóló 4/2005. (I. 28.) PM–BM együttes rendelet végrehajtásáról

2008.04.17.

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2006. évi XCIX. törvény 7. § (1)–(2), (4), (6), (7)–(10) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, valamint figyelemmel a (11), (17) és (18) bekezdésekre, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) ponja szerint, és az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározottak szerint a következőket rendeljük el:

1. § A helyi önkormányzatokat 2005. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, a bérkiadások kiegészítő támogatásáról, a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítésről, illetve beszámításról, valamint az államháztartási tartalékról szóló 4/2005. (I. 28.) PM–BM együttes rendelet 1. és 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások, a normatív, kötött felhasználású támogatások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. § A normatív állami hozzájárulások, a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása alapján megállapított jogtalanul igénybe vett összeg, valamint a jövedelemdifferenciálódást mérséklő kiegészítés törvényben meghatározott mértékét meghaladó támogatás után teljesítendő önkormányzati kamatfizetési kötelezettségeket a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.

3. § Az Állami Számvevőszék által feltárt, a helyi önkormányzatok részéről a 2004. évben jogosulatlanul igénybe vett, valamint az őket többletként megillető normatív állami hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások önkormányzatonként részletezett összegeit a 4. és 5. számú melléklet tartalmazza.

4. § A központosított előirányzatok, az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és az önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatásának, valamint a színházi támogatások önkormányzatonkénti elszámolását – figyelemmel az Állami Számvevőszék megállapításaira – a 6. és 7. számú melléklet tartalmazza.

5. § A jövedelemkülönbség mérséklés számítása során valorizált iparűzési adóbevételüket csökkentő önkormányzatok teljes körű elszámolását az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján a 8. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzatok jövedelemdifferenciálódás mérséklés elszámolásában – a beruházások után visszaigényelhető összegekre vonatkozóan – az Állami Számvevőszék által megállapított visszafizetési kötelezettségeket a 9. számú melléklet tartalmazza.

7. § A megyei önkormányzatok által fenntartott intézményekben ellátottak után járó személyi jövedelemadó kiegészítés elszámolásában az Állami Számvevőszék által feltárt eltéréseket a 10. számú melléklet tartalmazza.

8. § A 2004. december 31-én feladattal terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások és a központosított előirányzatok fel nem használt összegeinek elszámolását – figyelemmel az Állami Számvevőszék megállapításaira – a 11., 12. és 13. számú melléklet tartalmazza.

9. § A 2005. évi beszámoló alapján az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának elszámolását a 14. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az Állami Számvevőszék által 2005. évben feltárt, a helyi önkormányzatok részéről jogtalanul igénybe vett címzett és céltámogatások visszafizetési kötelezettségeinek önkormányzatok szerinti részletezését a 15. és 16. számú melléklet tartalmazza.

11. § Az Állami Számvevőszék által 2005. évben feltárt, a helyi önkormányzatok részéről jogtalanul lekötött címzett és céltámogatási előirányzatok lemondási kötelezettségeinek önkormányzatok szerinti részletezését a 17. és 18. számú melléklet tartalmazza.

12. § Az Állami Számvevőszék által 2005. évben feltárt, a helyi önkormányzatok részéről jogtalanul lekötött területi kiegyenlítést szolgáló támogatási előirányzat lemondási kötelezettségének önkormányzat szerinti részletezését a 19. számú melléklet tartalmazza.

13. § A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2006. évi XCIX. törvény 7. § (17) bekezdése alapján a települési önkormányzatokat megillető összegekről készült táblázatot a 20. számú melléklet tartalmazza.

14. §1

15. § Az 1000 forinton aluli összegek nem képezik visszafizetési kötelezettség tárgyát.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 31/2006. (XII. 31.) PM–ÖTM együttes rendelethez

2. számú melléklet a 31/2006. (XII. 31.) PM–ÖTM együttes rendelethez

3. számú melléklet a 31/2006. (XII. 31.) PM–ÖTM együttes rendelethez

4. számú melléklet a 31/2006. (XII. 31.) PM–ÖTM együttes rendelethez

5. számú melléklet a 31/2006. (XII. 31.) PM–ÖTM együttes rendelethez

6. számú melléklet a 31/2006. (XII. 31.) PM–ÖTM együttes rendelethez

7. számú melléklet a 31/2006. (XII. 31.) PM–ÖTM együttes rendelethez

8. számú melléklet a 31/2006. (XII. 31.) PM–ÖTM együttes rendelethez

9. számú melléklet a 31/2006. (XII. 31.) PM–ÖTM együttes rendelethez

10. számú melléklet a 31/2006. (XII. 31.) PM–ÖTM együttes rendelethez

11. számú melléklet a 31/2006. (XII. 31.) PM–ÖTM együttes rendelethez

12. számú melléklet a 31/2006. (XII. 31.) PM–ÖTM együttes rendelethez

13. számú melléklet a 31/2006. (XII. 31.) PM–ÖTM együttes rendelethez

14. számú melléklet a 31/2006. (XII. 31.) PM–ÖTM együttes rendelethez

15. számú melléklet a 31/2006. (XII. 31.) PM–ÖTM együttes rendelethez

16. számú melléklet a 31/2006. (XII. 31.) PM–ÖTM együttes rendelethez

17. számú melléklet a 31/2006. (XII. 31.) PM–ÖTM együttes rendelethez

18. számú melléklet a 31/2006. (XII. 31.) PM–ÖTM együttes rendelethez

19. számú melléklet a 31/2006. (XII. 31.) PM–ÖTM együttes rendelethez

20. számú melléklet a 31/2006. (XII. 31.) PM–ÖTM együttes rendelethez

21. számú melléklet a 31/2006. (XII. 31.) PM–ÖTM együttes rendelethez2

1

A 14. §-t az Alkotmánybíróság a 42/2008. (IV. 17.) AB határozatának 5. pontjával megsemmisítette 2008. április 17. napjával.

2

A 21. számú mellékletet az Alkotmánybíróság a 42/2008. (IV. 17.) AB határozatának 5. pontjával megsemmisítette 2008. április 17. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére