• Tartalom

315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet, valamint az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.12.18.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. §-ának (6) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdésének v) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1–9. §2

Záró rendelkezések

10. § (1)3 Az R. – az (5)–(6) bekezdésekben foglaltak kivételével, az R. 14. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően – 2007. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy előírása alapján legkésőbb 2014. június 30-áig lehet adókedvezményre jogot szerezni.

(2)–(4)4

(6) Az R. 14. §-ának (1) bekezdése nem lép hatályba.

(7) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet 13-a hatályon kívül helyezte 2014. július 18. napjával.

2

A 1–9. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 202. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 10. § (1) bekezdése a 485/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 10. § (2)–(4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 202. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére