• Tartalom

319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

2008.05.16.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének c), e), f), r) pontjában és (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1–20. §1

21. § (1) Ez a rendelet – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az R. – e rendelet 14. §-ával megállapított – 25/A. §-át a háziorvosi ellátás, fogászati alapellátás és a járóbeteg-szakellátások vonatkozásában 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3)–(6)2

1

A 1–20. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 198. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 21. § (3)–(6) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 198. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére