• Tartalom

321/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

321/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról rendelkező 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2008.05.16.

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, valamint a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 15. §-ának (3) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-a (1) bekezdésének m)–n) pontjában, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában és a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló

2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló

160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló

164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

8. §9

A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló

112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

9. §10

A súlyos fogyatékosság minősítésének

és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló

141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

10. §11

A családok támogatásáról szóló

1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló

223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

16. § (1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(6)17

17. § (1)18

(2) A Cstr. 1. számú melléklete 2–4. számú pótlapjainak – e rendelet 16. §-a (6) bekezdésében foglalt – módosítását az e rendelet hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(3) E rendelet 15. §-ának (1) bekezdése a Tanácsnak a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelete (1971. június 14.) 76. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A rendeletet a 212/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet 15. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2023. június 16. napjával.

2

Az 1–7. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 196. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1–7. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 196. pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1–7. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 196. pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1–7. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 196. pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 1–7. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 196. pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 1–7. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 196. pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 1–7. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 196. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 8. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 196. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 9. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 196. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 10. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 196. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 11–15. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 196. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 11–15. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 196. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 11–15. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 196. pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 11–15. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 196. pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 11–15. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 196. pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 16. § (2)–(6) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 196. pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 17. § (1) bekezdését a 339/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére