• Tartalom

325/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

325/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosításáról

2010.01.01.

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (1) bekezdésének e)–g) és n)–o) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény
és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló
188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet módosítása

1–12. §1

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

13–17. §2

Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(4)3

(5) Az R. – e rendelettel megállapított – 1. §-a (2) bekezdésének a) pontját 2007. január 1-jétől azokra az új igénylőkre kell alkalmazni, akiknek szociális rászorultságát már megvizsgálták. A szolgáltatást 2006. évben is igénybe vevő személyekre 2008. január 1-jéig a 2006. december 31-én hatályos szabályokat kell alkalmazni.

(6) Az Szt. 117/B. §-a szerinti, az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító tartós bentlakásos intézményre, illetve az emelt szintű férőhelyekre 2008. január 1-jét követően az R. 2007. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni.

19. § (1)–(4)4

20. §5

1–3. számú melléklet a 325/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez6

1

Az 1–12. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 192. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 13–17. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 192. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 18. § (2)–(4) bekezdését a 320/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés j) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 19. § (1)–(4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 192. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 20. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 192. pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 1–3. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 192. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére