• Tartalom

364/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet

364/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet

a határon túli magyarsággal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáról és az ehhez kapcsolódó intézményrendszer átalakításáról1

2008.05.16.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 91/A. § (3) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. § A Határon Túli Magyarok Hivatala, amely a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter felügyelete alatt működő önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező központi hivatal (székhelye: 1016 Budapest, Bérc u. 13–15.) 2006. december 31. napjával megszűnik.

2. § (1) A Határon Túli Magyarok Hivatalának általános jogutódja a Miniszterelnöki Hivatal.

(2) A Határon Túli Magyarok Hivatala kezelésében lévő vagyon kezelésének tekintetében a jogutód – a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet alapján – a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság.

(3) A Határon Túli Magyarok Hivatala, mint a Szülőföld Alap Kezelő feladatait jogutódként a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter által alapított Szülőföld Alap Iroda (székhelye: Budapest) központi költségvetési szerv látja el.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)2

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 137. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

A 3. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 167. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére