• Tartalom

40/2006. (II. 27.) Korm. rendelet

40/2006. (II. 27.) Korm. rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.01.01.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-ának (1) bekezdése e) és f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1–11. §2

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés szerinti eltéréssel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet 10. §-ának (2) bekezdése 2006. június 1-jén lép hatályba.

(3)3

(4)–(5)4

13. §5

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 110. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–11. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 359. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 12. § (3) bekezdését a 320/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 12. § (4)–(5) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 359. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 13. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 359. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére