• Tartalom
Oldalmenü

43/2006. (XII. 8.) EüM rendelet

az állati eredetű élelmiszerekben található peszticid-maradék megengedhető mértékéről szóló 34/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról1

2008.05.16.

Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. §-ának (10) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1–2. §2

3. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A melléklet

a) 4. pontjának az R.3 2. számú melléklete 69. pontját megállapító sora,

b) 6. és 8. pontja

2008. január 21-én lép hatályba.

(3) A melléklet 2. pontja, 4. pontjának az R. 2. számú melléklete 70. pontját megállapító sora és 7. pontja 2006. december 30-án lép hatályba.

(4) A melléklet 3. pontja és 4. pontjának az R. 2. számú melléklete 68. pontját megállapító sora 2007. január 21-én lép hatályba.

(5)–(6)4

Melléklet a 43/2006. (XII. 8.) EüM rendelethez5

1

A rendeletet a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 36. §-a hatályon kívül helyezte 2018. február 14. napjával.

2

Az 1–2. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 40. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az R. megjelölésen a 34/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet értendő.

4

A 3. § (5)–(6) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 40. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 40. pontja hatályon kívül helyezte.