• Tartalom

44/2006. (XII. 27.) EüM rendelet

44/2006. (XII. 27.) EüM rendelet

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet módosításáról

2008.05.16.

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. §-ának (2) bekezdése c) pontjában, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. §-a (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1–2. §1

3. § (1) Ez a rendelet 2006. december 29-én lép hatályba.

(2)–(5)2

(6) A Gyftv.3 87. §-ának (6) bekezdése szerinti jogszabály a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények nyilvántartásáról és forgalomba hozataláról szóló 10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet.

Melléklet a 44/2006. (XII. 27.) EüM rendelethez4

1

Az 1–2. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 39. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 3. § (2)–(5) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 39. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A Gyftv. megjelölésen a 2006: XCVIII. törvény értendő.

4

A mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 39. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére