• Tartalom

62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól

2023.01.01.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §1 (1)2 Az időskorúak járadékával, a foglalkoztatást helyettesítő támogatással, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatással, a gyermekek otthongondozási díjával, valamint az ápolási díjjal kapcsolatos folyósítási feladatok ellátása érdekében a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: folyósító szerv) részére folyósító szervenként két elkülönített számlát vezet. Az egyik elkülönített számla a gyermekek otthongondozási díjával, az ápolási díjjal és az időskorúak járadékával kapcsolatos, a másik a foglalkoztatást helyettesítő támogatással és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatással kapcsolatos folyósítási feladatok ellátására szolgál.

(2)3 A fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a gyermekek otthongondozási díja és az ahhoz kapcsolódó, az Szt. 39/C. § (2) bekezdése szerinti szakértői díj, valamint az ápolási díj és az ahhoz kapcsolódó, az Szt. 41. § (5) bekezdése szerinti, valamint az Szt. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői díj folyósítása érdekében a jogosultak folyósításhoz szükséges adatairól és a kifizetés havi összegéről – jogcím szerinti bontásban – minden hónap 10-éig értesíti a folyósító szervet. Az értesítés a szociálpolitikáért felelős miniszter által e célból rendszeresített, a Kincstár számára megküldött adatlap felhasználásával történik.

(3)4 A folyósító szerv a beérkezett adatokat feldolgozza, és az összesítést követően a létszám- és kifizetési összeg adatokat minden hónap 15-éig – járási hivatalonkénti bontásban, elektronikus úton – megküldi a Kincstár részére. A hajléktalan személyek részére folyósított ellátások kifizetéséhez szükséges adatokat elkülönítetten kell feltüntetni.

(4)5 A Kincstár minden hónap 25-éig, december hónapban 20-áig a folyósító szerv (1) bekezdés szerinti elkülönített számláin rendelkezésre bocsátja a kifizetés havi összegét, egyidejűleg a (3) bekezdés szerinti, országosan összesített adatokat – elektronikus úton, vármegyei és járási bontásban – megküldi a szociálpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.

2. §6 (1)7 A gyermekek otthongondozási díjához kapcsolódó szakértői díjak, valamint az Szt. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői díjak kifizetésének forrása a központi költségvetésről szóló törvényben az ápolási díj kifizetésére szolgáló előirányzat.

(2)–(4)8

3. §9

4. §10

5. §11

6. §12

7. §13

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2006. július 1-jén lép hatályba.

(2)14

(3)–(4)15

(5)16

8/A. §17

8/B. §18

8/C. §19

1. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez20

2. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez21

3. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez22

4. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez23

5. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez24

6. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez25

7. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez26

8. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez27

9. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez28

10. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez29

11. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez30

12. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez31

13. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez32

14. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez33

1

Az 1. § a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg. [A 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 12. §-ával elrendelt módosítás, amely szerint a „12. számú melléklet” szövegrész helyébe a „12–14. számú melléklet” szöveg lép, nem vezethető át.]

2

Az 1. § (1) bekezdése a 303/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § a) pontja, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 64. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 303/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított, a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 41. §-a, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 64. §-a szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdése a 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

7

A 2. § (1) bekezdése a 303/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (2)–(4) bekezdését a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 73. § (4) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 3–4. §-t a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 14. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 3–4. §-t a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 14. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 6–7. §-t a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 14. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 6–7. §-t a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 14. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 8. § (2) bekezdését a 303/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 8. § (3)–(4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 342. pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 8. § (5) bekezdését a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 8/A. §-t újonnan a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 303/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § b) pontja.

18

A 8/B. §-t a 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 317. §-a.

19

A 8/C. §-t a 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 317. §-a.

20

Az 1. számú mellékletet a 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (8) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 2. számú mellékletet a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 14. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 3. számú mellékletet a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 14. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 4. számú mellékletet a 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (8) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

24

Az 5. számú mellékletet a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 14. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 6. számú mellékletet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 7. számú mellékletet a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 14. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 8. számú mellékletet a 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (8) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 9. számú mellékletet a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 14. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 10. számú mellékletet a 341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 14. § c) pontja.

30

A 11. számú mellékletet újonnan a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 34. § a) pontja iktatta be, hatályon kívül helyezte a 303/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § c) pontja.

31

A 12. számú mellékletet a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 34. § b) pontja iktatta be, hatályon kívül helyezte a 303/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § c) pontja.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére