• Tartalom

2006. évi LXIII. törvény

2006. évi LXIII. törvény

az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról1

2006.07.21.

1. § Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete a következő új F) Résszel egészül ki:

F) Rész

KIMUTATÁS

bármilyen tevékenysége, ingó vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez fűződő egyéb jogosultsága alapján,
továbbá e nyilatkozat C) pontjában megjelölt gazdasági társaság(ok)nak juttatott állami,
illetve európai uniós támogatásokról (a továbbiakban: támogatás)
„F) Rész

KIMUTATÁS

bármilyen tevékenysége, ingó vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez fűződő egyéb jogosultsága alapján,
továbbá e nyilatkozat C) pontjában megjelölt gazdasági társaság(ok)nak juttatott állami,
illetve európai uniós támogatásokról (a továbbiakban: támogatás)

A támogatás jogosultja

A támogatás
megszerzésének
jogcíme, módja

A támogatás
megszerzésének
időponja

A támogatást nyújtó

A támogatás célja

A támogatás értéke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A képviselő, valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke vagyonnyilatkozatuk e törvény szerinti kiegészítését első alkalommal e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül kötelesek megtenni.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2006. július 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2006. július 21. A törvényt a 2012: XXXVI. törvény 160. § (1) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte 2012. április 20. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére