• Tartalom

2006. évi VII. törvény

2006. évi VII. törvény

a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, valamint az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–15. §2

16. § (1) E törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2)3

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a)4

b) az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 59. § (1) és (4) bekezdése;

c)5

d) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése;

e)–f)6

g) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 81. §-a;

h)–u)7

v) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 209. §-a.

(4)8

17. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 117. § (1) bekezdésének második mondata.

1–3. számú melléklet a 2006. évi VII. törvényhez9

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. december 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2006. január 4. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 2. § (4) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–15. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 888. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 16. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 888. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 16. § (3) bekezdésének a) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. § 888. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 16. § (3) bekezdésének c) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. § 888. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 16. § (3) bekezdésének e)–f) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. § 888. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 16. § (3) bekezdésének h)–u) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. § 888. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 16. § (4) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 888. pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 1–3. mellékletet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 888. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére