• Tartalom

70/2006. (IX. 27.) FVM rendelet

70/2006. (IX. 27.) FVM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről és a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló egyes miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról1

2008.05.16.

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. §-a (2) bekezdésének a)–g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. § (1) E rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba. Az e rendeletben foglalt előírásokat a rendelet hatálybalépését követően megkezdett vizsgálatok során kell alkalmazni.

(2)–(3)10

1. számú melléklet a 70/2006. (IX. 27.) FVM rendelethez11

2. számú melléklet a 70/2006. (IX. 27.) FVM rendelethez12

3. számú melléklet a 70/2006. (IX. 27.) FVM rendelethez13

4. számú melléklet a 70/2006. (IX. 27.) FVM rendelethez14

5. számú melléklet a 70/2006. (IX. 27.) FVM rendelethez15

1

A rendeletet a 68/2023. (XII. 20.) AM rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte 2023. december 21. napjával.

2

Az 1–8. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 72. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1–8. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 72. pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1–8. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 72. pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1–8. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 72. pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 1–8. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 72. pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 1–8. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 72. pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 1–8. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 72. pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 1–8. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 72. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 9. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 72. pontja hatályon kívül helyezte.

11

Az 1–5. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 72. pontja hatályon kívül helyezte.

12

Az 1–5. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 72. pontja hatályon kívül helyezte.

13

Az 1–5. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 72. pontja hatályon kívül helyezte.

14

Az 1–5. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 72. pontja hatályon kívül helyezte.

15

Az 1–5. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 72. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére