• Tartalom

2006. évi LXXII. törvény

2006. évi LXXII. törvény

a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról1

2007.07.01.

1–6. §2

7. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)3

(4)–(7)4

(8) E törvény hatálybalépésétől számított egy évig a Ktv. 30/A. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy szakmai tanácsadói és szakmai főtanácsadói cím közigazgatási vagy jogi szakvizsgával nem rendelkező köztisztviselőnek is adományozható, azzal a feltétellel, hogy a szakvizsgát az adományozástól számított egy éven belül le kell tennie. E kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt a szakmai tanácsadói vagy főtanácsadói cím a törvény erejénél fogva megszűnik. A határidőbe nem számíthatók be a Ktv. 25. § (4) bekezdésében meghatározott időtartamok.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2006. július 24-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2006. augusztus 2. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 46. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–6. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 921. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 7. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 921. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 7. § (4)–(7) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 921. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére