• Tartalom

8/2006. (XII. 23.) ME rendelet

8/2006. (XII. 23.) ME rendelet

a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről1

2010.09.26.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 76. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Tv. 1. §-ának (4) bekezdésében és 71. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra – a következőket rendelem el:

1. § A Tv. 1. §-ának (4) bekezdésében meghatározott kormányhivatalok közül

a) a Központi Statisztikai Hivatal felügyeletét a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter,

b)2 a Nemzeti Hírközlési Hatóság felügyeletét a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter,

c) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felügyeletét a pénzügyminiszter,

d)3 a Magyar Energia Hivatal felügyeletét a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter,

e)4 az Országos Atomenergia Hivatal felügyeletét a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter,

f)5 a Magyar Szabadalmi Hivatal felügyeletét az igazságügyi és rendészeti miniszter

g)6

látja el.

2. § Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendeletet az 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 2. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2011. január 1. napjával.

2

Az 1. § b) pontja a 6/2008. (V. 14.) ME rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § d) pontja a 6/2008. (V. 14.) ME rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § e) pontja a 6/2008. (V. 14.) ME rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § f) pontja a 2/2009. (IV. 13.) ME rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § g) pontját a 4/2010. (VIII. 12.) ME rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére