• Tartalom

81/2006. (XI. 27.) GKM rendelet

81/2006. (XI. 27.) GKM rendelet

a Magyar Polgári Repülésért Érdeméremről1

2012.01.01.

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A magyar polgári repülés érdekében végzett tartósan magas színvonalú szakmai tevékenység elismeréseként – a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetet (ICAO) létrehozó Chicagói Egyezmény hatálybalépésének 60. évfordulója alkalmából – „A Magyar Polgári Repülésért Érdemérem” (a továbbiakban: Érdemérem) kitüntetést alapítom.

(2) Az Érdemérem évente egy alkalommal, december 7-e, a nemzetközi polgári repülés világnapja alkalmából adományozható.

(3) Az Érdemérem minden évben legfeljebb négy, kizárólag magyar állampolgárságú személynek adományozható.

(4) Az Érdemérem

a) kiemelkedő életút során szerzett érdemek;

b) a magyar polgári repülés érdekében végzett kiemelkedő munkásság, szakmai tevékenység;

c) a magyar polgári légiközlekedési szakemberképzés területén végzett magas színvonalú tevékenység;

d) a polgári légiközlekedés irányításában, szabályozásában végzett kimagasló tevékenyég

elismeréseként adományozható.

(5) Az Érdemérmet a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) vagy az általa megbízott személy ünnepélyes keretek között adja át.

2. § (1) Az Érdemérem díszdobozban elhelyezett bronz emlékplakett, amelyhez sorszámozott adományozó okirat jár.

(2) Az Érdemérem leírását a melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Érdemérem nem adományozható olyan személynek, aki jogerős fegyelmi büntetés vagy jogerős büntető ítélet hatálya alatt áll.

(2) Az Érdemérem adományozására vonatkozó, részletes szakmai indokolást tartalmazó javaslatot minden év november 15-éig a miniszternek címezve kell benyújtani.

(3) A beérkezett javaslatokat a miniszter által kijelölt bizottság rangsorolja és terjeszti jóváhagyásra a miniszterhez.

(4) A posztumusz adományozott Érdemérem átvételére a (3) bekezdésben meghatározott bizottság javaslatában megjelölt hozzátartozó jogosult.

(5) A méltatlanná vált személytől a miniszter az Érdemérmet megvonja.

(6)2 Az Érdemérem adományozásáról és megvonásáról a miniszter által vezetett minisztérium nyilvántartást vezet. Az Érdemérem adományozását és megvonását a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni.

(7) Az Érdemérem ugyanazon személy részére egy ízben adományozható.

(8) Az Érdemérem díjazással nem jár.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)3

Melléklet a 81/2006. (XI. 27.) GKM rendelethez4

Az Érdemérem leírása
1. A bronzból készült plakett átmérője 90 mm. Előlapján Magyarország által, az ICAO 60 éves évfordulója és Magyarországnak 2004-ben az ICAO Tanácsába történt beválasztása alkalmából 2006. június 15-én az ICAO-nak ajándékozott, az ICAO montreali székhelyén kiállított, a repülést művészi felfogásban megtestesítő bronzszobor kicsinyített ábrázolása látható, valamint kör alakban „A MAGYAR POLGÁRI REPÜLÉSÉRT” felirat helyezkedik el.
2. Az érem peremébe az adományozó okirat sorszámával megegyező számot kell beütni.
1

A rendeletet a 3/2014. (I. 31.) NFM rendelet 24. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte 2014. február 3. napjával. E hatályon kívül helyező rendelet 25. §-a alapján a 2014. február 3-át megelőzően kezdődött, és ezt követően is folyamatban lévő elismerés adományozásával kapcsolatos eljárásra a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 11/2008. (VII. 5.) KHEM rendelet szabályait kell alkalmazni.

2

A 3. § (6) bekezdése a 41/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet 6. § (2) bekezdésének 2. pontja szerint módosított szöveg.

3

A 4. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. §-ának 44. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A Melléklet a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 52. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére