• Tartalom

85/2006. (XII. 15.) GKM rendelet

85/2006. (XII. 15.) GKM rendelet

a belföldi fenntartott postai szolgáltatások legmagasabb hatósági díjairól1

2012.01.01.

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ának (1) és (2) bekezdésében, valamint a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 53. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) Az 50 grammnál nem nagyobb tömegű levél- és címzett reklámküldeményekkel, valamint – tömeghatártól függetlenül – a hivatalos iratokkal kapcsolatos belföldi postai szolgáltatásért felszámítható legmagasabb hatósági díjat e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2)2

(3)3 Az egyetemes postai szolgáltató az 1. melléklet szerinti legmagasabb hatósági díjnál alacsonyabb díjat és ezekhez alkalmazási feltételeket határozhat meg az üzletszabályzatában.

2. § A fenntartott szolgáltatások körébe tartozó küldemények feladásával és kézbesítésével összefüggő nyomtatványokért és egyéb kezelési kellékekért – a postai értékcikk kivételével – külön díj nem számítható fel.

3. § E rendelet alkalmazásában:

a) szabványlevél: az a levélküldemény, amely

1. legfeljebb 30 g tömegű,

2. mérete 114 x 162 mm vagy 110 x 220 mm (±10 mm),

3. a boríték a zárószárnyak folyamatos leragasztásával le van zárva és a tartalom a borítékot kitölti,

4. a küldemény összenyomott állapotban is sima felületet ad;

b) szabvány címzett reklámküldemény: az a reklámküldemény, amely

1. legfeljebb 30 g tömegű,

2. mérete 114 x 162 mm vagy 110 x 220 mm (±10 mm),

3. összenyomott állapotban is egyenletesen sima felületű és legfeljebb 5 mm vastag;

c) elsőbbségi küldemény: az a küldemény, amely

1. külön jelzővel van ellátva („ELSŐBBSÉGI és/vagy PRIORITAIRE”),

2. a szolgáltató a felvételtől a kézbesítésig a nem elsőbbséggel feladott küldeménytől külön kezeli, és a küldemény elsőbbségét a szolgáltatás teljes folyamata során biztosítja;

d)4

e) postahely: az igénybevevők részére a kijelölt nyitva tartási időben korlátozás nélkül rendelkezésre álló állandó postai szolgáltató hely;

f) levélküldemény: a postáról szóló 2001. évi CI. törvényben meghatározott postai küldemény, amelynek mérethatárait, továbbá a küldeménnyel kapcsolatos postai szolgáltatás minőségi követelményeit a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet tartalmazza;

g) címzett reklámküldemény: a postáról szóló 2001. évi CI. törvényben meghatározott postai küldemény, amelynek mérethatárait, továbbá a küldeménnyel kapcsolatos postai szolgáltatás minőségi követelményeit a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a belföldi fenntartott postai szolgáltatások legmagasabb hatósági díjairól szóló 2/2004. (III. 3.) IHM rendelet, valamint az azt módosító 1/2005. (I. 19.) IHM rendelet és a 17/2005. (XII. 21.) IHM rendelet.

1. melléklet a 85/2006. (XII. 15.) GKM rendelethez5


1.    Levélküldemények és címzett reklámküldemények

 

 

A

B

C

 

1.

Megnevezés

Elsőbbségi küldeményként

Nem elsőbbségi küldeményként

 

2.

a) Szabványlevél

130 forint

105 forint

 

3.

b) Szabvány címzett reklámküldemény

130 forint

105 forint

 

4.

c) Egyéb levél

180 forint

140 forint

 

5.

d) Egyéb címzett reklámküldemény

180 forint

140 forint

 

6.

e) Levelezőlap, képes levelezőlap

105 forint

80 forint2.    Hivatalos irat

 

 

A

B

 

1.

Megnevezés

Alaptarifa

 

2.

a) Hivatalos irat – saját kezéhez

390 forint

 

3.

b) Hivatalos irat – egyéb

315 forint

2. melléklet a 85/2006. (XII. 15.) GKM rendelethez6

1

A rendeletet a 67/2012. (XII. 15.) NFM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte 2013. január 1. napjával.

2

Az 1. § (2) bekezdését a 21/2010. (XII. 16.) NFM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (3) bekezdése a 21/2010. (XII. 16.) NFM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 3. § d) pontját a 21/2010. (XII. 16.) NFM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

5

Az 1. melléklet a 21/2010. (XII. 16.) NFM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. mellékletet a 21/2010. (XII. 16.) NFM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére