• Tartalom

2006. évi XCIII. törvény

2006. évi XCIII. törvény

a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–2. §2

3. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A törvény 2. §-a 2007. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az e törvényben meghatározott gazdasági társasággá való átalakulás során az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 91/A. §-ának (2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2006. november 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2006. november 17. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 108. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–2. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 928. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére