• Tartalom

1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet

1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet

az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kijelöléséről

2020.02.15.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés m) pontjában, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) bekezdés l) pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés a) pontjában, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) pontjában, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (5) bekezdés a)–c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1

(2) Könyvtári intézetként a Kormány a Könyvtári Intézetet jelöli ki.

2. §2

3–4. §3

5. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)4

(3)5

1

Az 1. § (1) bekezdését a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 30. §-a hatályon kívül helyezte.

2

A 2. §-t a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 86. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 3–4. § e rendelet 5. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. § (2) bekezdése e rendelet 5. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 164. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére