• Tartalom

10/2007. (II. 21.) EüM–FVM–KvVM együttes rendelet

a mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismerése szempontjából nagyon mérgezőnek minősülő termékekről, illetve irtószerekről

2007.03.01.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeljük el:

1. § A mérgező termék, illetve irtószer felhasználását is magában foglaló – a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerint szakmai gyakorlaton alapuló elismerés hatálya alá tartozó1 – szakmai tevékenység elismerése szempontjából nagyon mérgezőnek minősülő termékek, illetve irtószerek felsorolását e rendelet melléklete tartalmazza.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 1974. június 4-i 74/556/EGK irányelve a toxikus termékekkel kapcsolatos tevékenységekre, kereskedelemre és forgalmazásra vonatkozó átmeneti intézkedésekre, és az ilyen termékek hivatásszerű használatával, beleértve a közvetítők tevékenységeit is, kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról [az irányelv 1. cikkének (2) bekezdése, 3. cikke és 7. cikkének (1) bekezdése];

b) a Tanács 1974. június 4-i 74/557/EGK irányelve a toxikus termékek kereskedelmével és forgalmazásával foglalkozó önálló vállalkozók és közvetítők tevékenységével kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság megvalósításáról [az irányelv 2. cikkének (2) bekezdése és melléklete].

Melléklet a 10/2007. (II. 21.) EüM–FVM–KvVM
együttes rendelethez

A szakmai gyakorlaton alapuló elismerés szempontjából nagyon mérgezőnek minősülő termékek (anyagok) és irtószerek

1. a) foszfin (foszfor-hidrogén) és olyan termékek, amelyekből foszfin szabadulhat fel,

b) etilén-oxid,

c) szén-diszulfid,

d) hidrogén-cianid és a hidrogén-cianid oldható sói,

e) hidrogén-fluorid és a hidrogén-fluorid oldható sói,

f) akril-nitril,

g) sűrített cseppfolyósított ammónia,

h) klórpikrin,

i) szén-tetraklorid,

j) triklór-acetonitril,

k) metil-bromid.

2. A rovar- és rágcsálóirtó szerek, valamint a riasztószerek forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 3/1969. (V. 16.) EüM rendelet hatálya alá tartozó anyagok és készítmények.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére