• Tartalom

10/2007. (III. 30.) KvVM rendelet

a Mura-menti Tájvédelmi Körzet létesítéséről

2007.04.07.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az erdőkre vonatkozóan a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom Mura-menti Tájvédelmi Körzet elnevezéssel a Zala megyében Letenye, Molnári, Murakeresztúr, Murarátka, Muraszemenye, Tótszerdahely településhatárokban lévő, az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú 1904,1 hektár kiterjedésű területet.

2. § A Mura-menti Tájvédelmi Körzet területéből fokozottan védetté nyilvánítom a 2. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 106,9 hektár kiterjedésű területet.

3. § A védetté nyilvánítás célja a Mura folyóhoz és árteréhez kapcsolódó élővízi, mocsári és ártéri élőhely természeti értékeinek, egyedi életközösségeinek védelme és fenntartása, a jellegzetes tájképi adottságok megőrzése.

4. § (1) A Mura-menti Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság.

(2) A Mura-menti Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési tervében meghatározott tevékenységeket a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság és – erdő esetében – a külön jogszabály szerinti erdészeti hatósági nyilvántartásban szereplő erdőgazdálkodó együttesen látja el.

(3) A Mura-menti Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési tervét a 3. számú melléklet tartalmazza.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 10/2007. (III. 30.) KvVM rendelethez

A Mura-menti Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Letenye
0112; 0113; 0114 hrsz.-ből 2,0 ha (0114a); 0114 hrsz.-ből 26,7 ha (0114b); 0115–0123; 0124/1–2; 0125/1–2; 0126; 0127; 0128 hrsz.-ből 17,9 ha (0128a); 0128 hrsz.-ből 3,9 ha (0128b); 0129 hrsz.-ből 3,0 ha (0129a); 0129 hrsz.-ből 8,8 ha (0129b); 0130; 0131; 0132/1–2; 0133/1–2; 0134/1–3; 0135–0137; 0138/1–3; 0139; 0140/1–2; 0141; 0142; 0143 hrsz.-ből 1,7 ha (0143a); 0143 hrsz.-ből 1,7 ha (0143b); 0143 hrsz.-ből 13,4 ha (0143c); 0143 hrsz.-ből 0,4 ha (0143d); 0144/1–2; 0145; 0146/1,3–4; 0147 hrsz.-ből 7,6 ha (0147/1a); 0147 hrsz.-ből 7,4 ha (0147/1b); 0147/2; 0148; 0163–0167; 0168 hrsz.-ből 25,0 ha (0168a); 0168 hrsz.-ből 0,6 ha (0168b); 0168 hrsz.-ből 10,8 ha (0168c); 0169–0172; 0173 hrsz.-ből 0,3 ha (0173a); 0173 hrsz.-ből 0,5 ha (0173b); 0173 hrsz.-ből 0,5 ha (0173c); 0173 hrsz.-ből 19,2 ha (0173d); 0174 hrsz.-ből 1,1 ha (0174a); 0174 hrsz.-ből 2,8 ha (0174b); 0174 hrsz.-ből 8,6 ha (0174c); 0174 hrsz.-ből 2,0 ha (0174d); 0174 hrsz.-ből 0,4 ha (0174f); 0174 hrsz.-ből 0,4 ha (0174g); 0175/2–5; 0176; 0178; 0179/1–2; 0180–0183; 0184/1; 0185/4; 0185/6; 0185 hrsz.-ből 4,6 ha (0185/8a); 0185 hrsz.-ből 0,6 ha (0185/8b); 0185/9; 0185/11; 0186/2; 0188 hrsz.-ből 1,5 ha (0188/3a); 0188 hrsz.-ből 0,1 ha (0188/3b); 0188/5–7; 0189/2; 0189 hrsz.-ből 0,2 ha (0189/3a); 0189 hrsz.-ből 3,7 ha (0189/3b); 0189 hrsz.-ből 6,5 ha (0189/3c); 0189/4; 0189 hrsz.-ből 2,8 ha (0189/5a); 0189 hrsz.-ből 0,1 ha (0189/5b); 0189/6; 0190; 0191; 0279 hrsz.-ből 1,5 ha (0279/1a); 0279 hrsz.-ből 8,1 ha (0279/1b); 0279 hrsz.-ből 0,5 ha (0279/1c); 0279 hrsz.-ből 0,2 ha (0279/1d); 0279/2–4; 0280–0285; 0286 hrsz.-ből 51,8 ha (0286/1a); 0286 hrsz.-ből 1,2 ha (0286/1b); 0286 hrsz.-ből 1,7 ha (0286/1c); 0286 hrsz.-ből 0,3 ha (0286/d); 0286 hrsz.-ből 1,0 ha (0286/1f); 0286/2; 0287 hrsz.-ből 2,8 ha (0287a); 0287 hrsz.-ből 0,6 ha (0287b); 0288–0290; 0291 hrsz.-ből 5,0 ha (0291/1a); 0291 hrsz.-ből 5,7 ha (0291/1b); 0291/2–3.
Molnári
057/2; 064/1–2; 065–067; 068 hrsz.-ből 5,0 ha (068a); 068 hrsz.-ből 0,4 ha (068b); 068 hrsz.-ből 4,9 ha (068c); 068 hrsz.-ből 6,9 ha (068d); 068 hrsz.-ből 19,9 ha (068f); 068 hrsz.-ből 7,1 ha (068g); 069; 070; 071/3; 073 hrsz.-ből 2,0 ha (073/3a); 073 hrsz.-ből 0,4 ha (073/3b); 074–079; 080/1; 081–084; 085 hrsz.-ből 0,9 ha (085a); 085 hrsz.-ből 54,6 ha (085b); 085 hrsz.-ből 0,6 ha (085c).
Murakeresztúr
058–060; 061 hrsz.-ből 8,1 ha (061/1a); 061 hrsz.-ből 1,3 ha (061/1b); 061 hrsz.-ből 0,3 ha (061/1c); 061 hrsz.-ből 0,5 ha (061/1d); 061 hrsz.-ből 0,7 ha (061/1f); 061/2; 061 hrsz.-ből 2,4 ha (061/4a); 061 hrsz.-ből 0,3 ha (061/4b); 061 hrsz.-ből 2,5 ha (061/5a); 061 hrsz.-ből 0,2 ha (061/5b); 062–068; 069/1–3; 069 hrsz.-ből 5,5 ha (069/4a); 069 hrsz.-ből 1,0 ha (069/4b); 069 hrsz.-ből 1,2 ha (069/4c); 069 hrsz.-ből 4,9 ha (069/4d); 070–072; 073 hrsz.-ből 3,8 ha (073a); 073 hrsz.-ből 0,2 ha (073b); 073 hrsz.-ből 0,9 ha (073c); 073 hrsz.-ből 0,4 ha (073d); 074; 075 hrsz.-ből 1,2 ha (075/1a); 075 hrsz.-ből 0,6 ha (075/1b); 075 hrsz.-ből 1,2 ha (075/1c); 075 hrsz.-ből 1,1 ha (075/1d); 075 hrsz.-ből 1,9 ha (075/1f); 075 hrsz.-ből 6,7 ha (075/1g); 075 hrsz.-ből 0,6 ha (075/1h); 075 hrsz.-ből 0,5 ha (075/1j); 075 hrsz.-ből 0,9 ha (075/1k); 076–079; 080 hrsz.-ből 0,4 ha (080a); 080 hrsz.-ből 14,1 ha (080b); 080 hrsz.-ből 0,5 ha (080c); 080 hrsz.-ből 1,5 ha (080d); 080 hrsz.-ből 1,7 ha (080f); 081–084; 085/1–4; 085 hrsz.-ből 22,6 ha (085/5a); 085 hrsz.-ből 1,9 ha (085/5b); 085 hrsz.-ből 0,2 ha (085/5c); 085 hrsz.-ből 0,3 ha (085/5d); 086/2–5; 087 hrsz.-ből 2,8 ha (087a); 087 hrsz.-ből 10,9 ha (087b); 088–090; 091/1–3; 092; 093/1; 093 hrsz.-ből 1,0 ha (093/2a); 093 hrsz.-ből 0,4 ha (093/2b); 093 hrsz.-ből 2,4 ha (093/2c); 093/3–4; 093 hrsz.-ből 4,4 ha (093/5a); 093 hrsz.-ből 0,2 ha (093/5b); 093 hrsz.-ből 0,4 ha (093/5c); 094–096; 097/1,4–5; 098 hrsz.-ből 2,6 ha (098a); 098 hrsz.-ből 0,3 ha (098b); 098 hrsz.-ből 0,2 ha (098c); 099; 0100 hrsz.-ből 1,1 ha (0100a); 0100 hrsz.-ből 0,2 ha (0100b); 0100 hrsz.-ből 1,0 ha (0100c).
Murarátka
03/1–2; 03 hrsz.-ből 0,8 ha (03/3a); 03 hrsz.-ből 0,2 ha (03/3b); 03 hrsz.-ből 0,2 ha (03/3c); 05; 08/4–5; 011/5; 011/7–14; 011 hrsz.-ből 0,6 ha (011/15a); 011 hrsz.-ből 0,3 ha (011/5b); 011 hrsz.-ből 3,4 ha (011/5c); 011 hrsz.-ből 0,5 ha (011/5d); 011 hrsz.-ből 0,1 ha (011/15f); 053/1; 058/1,3; 059–061; 062/3–5; 062 hrsz.-ből 21,3 ha (062/7a); 062 hrsz.-ből 0,6 ha (062/7b); 062/8; 063–066.
Muraszemenye
045 hrsz.-ből 5,5 ha (045/1a); 045 hrsz.-ből 4,4 ha (045/1b); 045 hrsz.-ből 2,5 ha (045/6a); 045 hrsz.-ből 0,9 ha (045/6b); 046 hrsz.-ből 0,4 ha (046/1a); 046 hrsz.-ből 0,3 ha (046/1b); 046/4; 047/1,3; 048; 049; 050/5,7,9; 051; 052; 053/1–2; 054/1,3; 055; 056/1–2; 057–060; 061/1–2; 062/1; 062 hrsz.-ből 1,1 ha (062/2a); 062 hrsz.-ből 7,9 ha (062/2b); 062 hrsz.-ből 0,3 ha (062/2c); 063; 064; 065/1–2; 066; 067; 068 hrsz.-ből 1,7 ha (068/1a); 068 hrsz.-ből 6,4 ha (068/1b); 068 hrsz.-ből 5,1 ha (068/1c); 068/2; 069; 070/4,6,8; 070 hrsz.-ből 17,9 ha (070/11a); 070 hrsz.-ből 0,9 ha (070/11b); 070 hrsz.-ből 2,0 ha (070/11c); 070 hrsz.-ből 1,7 ha (070/11d); 070 hrsz.-ből 0,2 ha (070/11f); 070 hrsz.-ből 0,7 ha (070/13a); 070 hrsz.-ből 0,6 ha (070/13b); 070 hrsz.-ből 0,04 ha (070/13c); 070 hrsz.-ből 0,1 ha (070/15a); 070 hrsz.-ből 0,5 ha (070/15b); 070 hrsz.-ből 2,0 ha (070/15c); 071/1,3; 072/3; 073/2,4–13,23,25,27,29,31,33,35,37,39,44; 0171/1–15; 0171 hrsz.-ből 7,9 ha (0171/16a); 0171 hrsz.-ből 0,4 ha (0171/16b); 0172/1–3; 0173/2,4–10; 0174; 0175/2–6; 0176/2,5–6; 0176 hrsz.-ből 0,2 ha (0176/7a); 0176 hrsz.-ből 0,4 ha (0176/7b); 0176 hrsz.-ből 0,8 ha (0176/8a); 0176 hrsz.-ből 0,4 ha (0176/8b); 0176 hrsz.-ből 0,8 ha (0176/9a); 0176 hrsz.-ből 1,4 ha (0176/9b); 0177–0179; 0180/2–3; 0180 hrsz.-ből 11,1 ha (0180/4a); 0180 hrsz.-ből 0,5 ha (0180/4b); 0180/5; 0181/2–8; 0182–0184; 0185 hrsz.-ből 0,6 ha (0185/1a); 0185 hrsz.-ből 7,5 (0185/1b); 0185 hrsz.-ből 9,5 ha (0185/1c); 0185 hrsz.-ből 0,7 ha (0185/1d); 0185/2–4; 0186–0188; 0189/1,4–20; 0190/1,3–44; 0191/1–2; 0192/1–5; 0193; 0194/1–2; 0195–0197; 0198/3; 0198 hrsz.-ből 0,1 ha (0198/4a); 0198 hrsz.-ből 0,2 ha (0198/4b); 0198 hrsz.-ből 0,1 ha (0198/5a); 0198 hrsz.-ből 0,1 ha (0198/5b); 0198 hrsz.-ből 0,1 ha (0198/6a); 0198 hrsz.-ből 0,1 ha (0198/6b); 0198 hrsz.-ből 0,1 ha (0198/7a); 0198 hrsz.-ből 0,1 ha (0198/7b); 0198 hrsz.-ből 0,4 ha (0198/8a); 0198 hrsz.-ből 0,3 ha (0198/8b); 0198 hrsz.-ből 0,3 ha (0198/9a); 0198 hrsz.-ből 0,4 ha (0198/9b); 0198 hrsz.-ből 0,2 ha (0198/10a); 0198 hrsz.-ből 0,2 ha (0198/10b); 0198 hrsz.-ből 0,1 ha (0198/11a); 0198 hrsz.-ből 0,1 ha (0198/11b); 0198 hrsz.-ből 0,1 ha (0198/12a); 0198 hrsz.-ből 0,1 ha (0198/12b); 0198 hrsz.-ből 0,1 ha (0198/13a); 0198 hrsz.-ből 0,1 ha (0198/13b); 0198 hrsz.-ből 0,7 ha (0198/14a); 0198 hrsz.-ből 0,3 ha (0198/14b); 0198 hrsz.-ből 0,9 ha (0198/15a); 0198 hrsz.-ből 0,1 ha (0198/15b); 0198/16–17; 0199; 0200/1–5; 0203–0205; 0207–0214; 0215 6,3 ha (0215a); 0215 hrsz.-ből 0,5 ha (0215b); 0216 hrsz.-ből 0,9 ha (0216a); 0216 hrsz.-ből 0,3 ha (0216b); 0217; 0218/1; 0218 hrsz.-ből 15,7 ha (0218/2a); 0218 hrsz.-ből 17,6 ha (0218/2b); 0218/3; 0219–0224; 0225/1–2; 0226; 0227; 0228 hrsz.-ből 1,1 ha (0228/1a); 0228 hrsz.-ből 0,5 ha (0228/1b); 0228 hrsz.-ből 0,6 ha (0228/1c); 0228 hrsz.-ből 12,8 ha (0228/1d); 0228/2; 0229; 0230 hrsz.-ből 5,1 ha (0230/1a); 0230 hrsz.-ből 2,7 ha (0230/1b); 0230 hrsz.-ből 1,0 ha (0230/1c); 0230 hrsz.-ből 2,2 ha (0230/1d); 0230/2; 0231–0234; 0235/1–2; 0236 hrsz.-ből 2,7 ha (0236a); 0236 hrsz.-ből 0,3 ha (0236b); 0237 hrsz.-ből 2,2 ha (0237a); 0237 hrsz.-ből 0,9 ha (0237b); 0238; 0239/1–2; 0240–0242; 0244–0248; 0249 hrsz.-ből 2,7 ha (0249a); 0249 hrsz.-ből 1,5 ha (0249b); 0249 hrsz.-ből 0,8 ha (0249c); 0250–0252; 0253 hrsz.-ből 13,2 ha (0253a); 0253 hrsz.-ből 0,2 ha (0253b); 0254–0256; 0257/2,4; 0257 hrsz.-ből 10,5 ha (0257/5a); 0257 hrsz.-ből 0,4 ha (0257/5b); 0258–0261; 0262 hrsz.-ből 2,5 ha (0262a); 0262 hrsz.-ből 1,3 ha (0262b); 0262 hrsz.-ből 0,4 ha (0262c); 0263.
Tótszerdahely
053 hrsz.-ből 29,5 ha (053/1a); 053 hrsz.-ből 2,3 ha (053/1b); 053/2–3; 054–056; 058 hrsz.-ből 0,9 ha (058a); 058 hrsz.-ből 2,8 ha (058b); 060 hrsz.-ből 1,4 ha (060/1a); 060 hrsz.-ből 0,2 ha (060/1b); 060/2; 061; 062; 063 hrsz.-ből 0,9 ha (063/2a); 063 hrsz.-ből 7,3 ha (063/2b); 063 hrsz.-ből 3,2 ha (063/2c); 063 hrsz.-ből 0,4 ha (063/2d); 063 hrsz.-ből 1,6 ha (063/2f); 063 hrsz.-ből 8,7 ha (063/2g); 063/4–10; 063 hrsz.-ből 1,0 ha (063/11a); 063 hrsz.-ből 0,2 ha (063/11b); 063/12–13; 063 hrsz.-ből 1,0 ha (063/14a); 063 hrsz.-ből 0,2 ha (063/14b); 063 hrsz.-ből 3,5 ha (063/14c); 063 hrsz.-ből 0,4 ha (063/14d); 063 hrsz.-ből 6,7 ha (063/14f); 063 hrsz.-ből 2,3 ha (063/14g); 063 hrsz.-ből 4,1 ha (063/14h); 063 hrsz.-ből 1,8 ha (063/14j); 063 hrsz.-ből 0,1 ha (063/14k); 063/15–16; 064; 066/1–2; 067; 068; 069 hrsz.-ből 1,0 ha (069a); 069 hrsz.-ből 10,6 ha (069b); 070; 077/2,17–23.

2. számú melléklet a 10/2007. (III. 30.) KvVM rendelethez

A Mura-menti Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területeinek ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Letenye
0116, 0135, 0136, 0164, 0170, 0171; 0190, 0280; 0281; 0284.
Molnári
066, 075–077; 081; 083.
Murakeresztúr
063; 070; 081; 082; 090.
Murarátka
061; 064–066.
Muraszemenye
049; 051; 059; 0181/5; 0185/3–4; 0186; 0240.
Tótszerdahely
054; 055; 066/1–2; 067.

3. számú melléklet a 10/2007. (III. 30.) KvVM rendelethez

A Mura-menti Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési terve

1. Gyakorlati természetvédelmi célkitűzések

– A Mura folyó és a hozzá kapcsolódó egyedi vízi, mocsári és ártéri életközösségek megőrzése, fenntartása,

– a Mura folyó természetközeli állapotának megőrzése a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között Pécsett, 1994. július 10-én aláírt, a vízgazdálkodási együttműködés kérdéseiről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 127/1996. (VII. 25.) Korm. rendelettel összhangban,

– a természetes és természetközeli erdők állapotának fenntartása, illetve javítása,

– a területen élő védett növény- és állatfajok megőrzése,

– a terület természeti értékeinek bemutatása.

2. Természetvédelmi stratégiák

– Árvizek levonulása után a mélyebb területrészeken, a holtágakban kialakuló állapot fenntartása,

– az adventív gyomok és a nem őshonos fafajok visszaszorítása,

– az erdőkben az őshonos fő- és elegyfafajok megtelepedésének elősegítése,

– a védett növények és állatok fennmaradásának biztosítása az élőhelyül szolgáló növénytársulás, élőhely fenntartásával,

– a Mura folyó árterén található szántók erdővé vagy gyeppé alakítása,

– az illegálisan kialakított hulladéklerakók felszámolása,

– tanösvények és egyéb természetvédelmi bemutató létesítmények kialakítása.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

A természetvédelmi kezelési módokra, korlátozásokra és tilalmakra vonatkozó előírásokat – a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja, illetve mellékletének 7. pontja szerint – a 3.1. és 3.2. fejezet tartalmazza.

3.1. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Gyepek kezelése

– A gyomosodott területeken, ahol a kaszálás nem lehetséges, évente legalább egyszer szárzúzózást kell végezni, figyelembe véve a védett növények virágzási idejét,

– legeltetni csak azokon a gyepeken lehet, ahol a taposás nem okozza természeti érték károsodását,

– nedves réteken (sásosok, kékperjés láprét, mocsárrét stb.) vadászati berendezés (sózó, szóró, etető) elhelyezése, valamint dagonya kialakítása tilos.

3.1.2. Erdők kezelése

– Őshonos faállományú erdőt nem őshonos fafajokkal felújítani, erdősíteni tilos,

– a természetes vagy természetközeli erdőkbe betelepülő nem őshonos fafajokat a nevelővágások során el kell távolítani,

– az előhasználatok és a növény-egészségügyi célú fakitermelések során a természetes elegyfafajokat, a lábonszáradt és az odvas fákat kímélni kell.

Állománytípusonként:

Gyertyános-kocsányos tölgyesek

– Véghasználat esetén hagyásfákat kell hagyni (hektáronként 5–10 db fát, csoportban),

– a felújítás előkészítéseként tuskózás és mélyforgatás nem alkalmazható,

– felújítás, erdősítés során a makkvetést kell előnyben részesíteni.

Tölgy-kőris-szil ligeterdők

– Véghasználat során a fő- és mellékfafajból is hagyásfákat kell hagyni (hektáronként 5–10 db fát, legnagyobb arányban tölgyet, csoportban),

– a felújítás előkészítéseként tuskózás és mélyforgatás nem alkalmazható,

– az előhasználatok során a második lombkoronaszintet és a cserjeszintet csak a munka akadályoztatása esetén és ennek megfelelő mértékig szabad kivágni,

– a szálanként előforduló elegyfafajokat (vadgyümölcs, hárs, juhar stb.) az előhasználatok során kímélni kell.

Fűz-nyár ligeterdők

– Véghasználat esetén kis területű tarvágások alkalmazhatók,

– a fő- és mellékfafajokból hagyásfákat kell hagyni (hektáronként 5–10 db fát),

– a felújítás előkészítéseként tuskózás és teljes talaj- előkészítés nem alkalmazható,

– a felújítások és erdősítések során a mesterséges pótlás őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő fafajokkal történik.

Égerligetek

– A felújítás kis területű foltokban tarvágással végezhető,

– véghasználat során hagyásfákat kell hagyni (hektáronként 5–10 db fát, csoportban).

Égerlápok

– Véghasználat esetén kis területű tarvágások alkalmazhatók,

– véghasználat esetén az élőhely védelme érdekében 5–10 db fát meg kell hagyni,

– fakitermelés csak télen (december 1. és március 1. között), havas-jeges viszonyok között végezhető.

Nem őshonos fafajú (amerikai kőris, akác, nemesnyár, vörös tölgy stb.) állományok

– Véghasználat után fokozatosan őshonos fafajokkal kell felújítani.

Az erdőgazdálkodásra vonatkozó további részletes előírásokat az érvényes körzeti erdőterv tartalmazza.

Kivett területek, ezen belül:

Mura folyó, csatornák, patakok, árkok, holtágak, vízállások, tavak

– Természeti értékre kedvezőtlen hatással járó beavatkozás csak a természetvédelmi hatósággal történő előzetes egyeztetés után lehetséges,

– a vizekbe nem őshonos halfajok (angolna, busa, amur stb.) telepítése tilos,

– vízitúrázni a természetvédelmi hatóság engedélyével lehet.

Kavics- és agyagbánya-tavak

– Bányatavak és egyéb vízfelületek nem alakíthatók át intenzív horgász- vagy halastóvá,

– újabb kavicsbánya vagy anyagnyerőhely a Mura folyó árterén nem alakítható ki, a meglévőket és közvetlen környezetüket a bányászati tevékenység befejezése után rekultiválni kell.

3.2. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

– A vízügyi beavatkozások során nem lakott területek (rét, erdő, legelő) árvíz-mentesítése cél nem lehet,

– az adventív gyomokkal borított területeket rendszeresen kaszálni vagy szárzúzózni kell,

– gyepterületen a száraz növényzetet csak különleges esetben vagy megelőző céllal lehet égetni a természetvédelmi hatóság előzetes jóváhagyásával.

– A területen a védetté nyilvánításkor működő bányák bezárására a kiemelt természetvédelmi oltalomból fakadóan nem kerülhet sor. Ezen tilalmat a bányák időszakos műszaki üzemi terveinek bánya-felügyeleti jóváhagyási eljárásában figyelembe kell venni.

– A területen a védetté nyilvánításkor működő bányák – az alaplap-süllyesztés esetleges lehetőségét kivéve – nem bővíthetők.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére