• Tartalom

103/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Balatonfüredi-erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 9/1986. (VIII. 21.) OKTH számú rendelkezésével védetté nyilvánított Balatonfüredi-erdő természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Balatonfüredi-erdő természetvédelmi terület kiterjedése 945,1 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a változatos formakincs, a védett növény- és állatfajok, a természetes növénytársulások (különös tekintettel a dolomit sziklagyepekre), a természetszerű erdők (mészkedvelő tölgyesek, cserszömörcés karsztbokorerdők), valamint a táj jellegének megóvása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 103/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Balatonfüredi-erdő természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Balatonfüred
0142/3, 0142/4, 0142/5, 0142/6, 0153, 0154, 0156, 0157, 0158/2, 0158/4, 0158/5, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166/2, 0166/3, 0166/4, 0166/5, 0167, 0168, 0169/1, 0169/2, 0169/3, 0169/5, 0169/6, 0169/9, 0169/10, 0169/11, 0169/12, 0169/13, 0169/14, 0169/15, 0169/16, 0169/17, 0169/18, 0169/19, 0169/20, 0169/21, 0169/22, 0169/23, 0169/24, 0169/25, 0169/26, 0169/27, 0169/28, 0169/29, 0169/30, 0169/31, 0169/32, 0169/33, 0169/34, 0170/1, 0170/2, 0171/14, 0171/1, 0171/2, 0171/3, 0171/4, 0171/5, 0171/6, 0171/7, 0171/8, 0171/9, 0171/10, 0171/11, 0171/12, 0171/16, 0171/17, 0171/18, 0171/19, 0172, 0173, 0174/1, 0174/2, 0174/3, 0174/5, 0174/6, 0175, 0176, 0177/2, 0177/3, 0177/6, 0177/7, 0177/8, 0177/9, 0177/10, 0177/11, 0177/12, 0177/13, 0177/14, 0177/15, 0177/16, 0177/17, 0178/1, 0178/2, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185/2, 0185/3, 0185/4, 0185/6, 0185/7, 0185/8, 0185/9, 0185/10, 0185/11, 0185/12, 0185/13, 0185/14, 0185/15, 0185/16, 0185/19, 0185/21, 0185/22, 0185/23, 0185/24, 0185/26, 0185/27, 0185/28, 0185/29, 0185/30, 0185/31, 0185/32, 0185/33, 0185/34, 0185/35, 0186/2, 0186/3, 0186/4, 0186/6, 0186/7, 0187/1, 0187/2, 0188/1, 0188/2, 0188/3, 0188/4, 0188/5, 0188/6, 0188/7, 0188/8, 0188/9, 0188/10, 0188/11, 0188/12, 0188/13, 0188/14, 0188/15, 0188/17, 0188/18, 0189/1, 0189/2, 0189/3, 0189/4, 0189/5, 0189/6, 0189/7, 0190/1, 0190/3, 0190/4, 0190/5, 0190/6, 0190/7, 0190/8, 0191, 2376
Csopak
0102/1, 0117/2, 0117/3, 0117/4, 0117/5
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére