• Tartalom
Oldalmenü

104/2007. (V. 9.) Korm. rendelet

a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

2007.08.10.

1–4. §1

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A rendelet alapján a kedvezményezett kezdeményezheti a már megkötött támogatási szerződések módosítását.

(3)–(8)2

2

Az 5. § (3)–(8) bekezdését a 209/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.