• Tartalom

105/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Devecseri Széki-erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 4/1985. (X. 21.) OKTH számú rendelkezésével védetté nyilvánított Devecseri Széki-erdő természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § (1) A Devecseri Széki-erdő természetvédelmi terület kiterjedése 297,3 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai Devecser 0368/9, 0368/17, 0368/19, 0368/20, 0368/21, 0368/22.

(2) A terület fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai Devecser 0368/9 hrsz-ból 13,3 ha (0368/9b, 0368/9c), 0368/17 hrsz-ból 1,8 ha (0368/17a, 0368/17b), 0368/19 hrsz-ból 7,4 ha (0368/19a, 0368/19b, 0368/19d), 0368/20, 0368/21, 0368/22.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben szereplő helyrajzi számú ingatlanok, illetve alrészletek területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

3. § A védettség indoka és célja a térség mozaikos szerkezetű, számos erdőtársulással határos rétjeinek megőrzése, továbbá a területen található ritka, védett és fokozottan védett növény- és állatfajok megóvása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére