• Tartalom

106/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Darvas-tó lefejtett bauxitlencse természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal 376/1971. számú határozatával védetté nyilvánított Darvas-tó lefejtett bauxitlencse természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Darvas-tó lefejtett bauxitlencse természetvédelmi terület kiterjedése 34,4 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai Nyirád 0103/8, 0103/9.

3. § A védettség indoka és célja a területen található lefejtett bauxitlencsében a bányászat során feltárt földtani és felszínalaktani természeti értékek megőrzése, a magyarországi bauxit-előfordulásokat jól reprezentáló feltárás megóvása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére