• Tartalom

108/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Fenyőfői-ősfenyves természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.02.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Tanács 1196/1954. számú határozatával védetté nyilvánított Fenyőfői-ősfenyves természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Fenyőfői-ősfenyves természetvédelmi terület kiterjedése 578,7 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a Fenyőfő és Pápateszér térségében fellelhető, sajátos homoki területeken kialakult természetes erdeifenyő-társulások, valamint az ezen élőhelyhez kapcsolódó védett növény- és állatfajok megóvása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)1

Melléklet a 108 /2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Fenyőfői-ősfenyves természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Fenyőfő
04/1, 021/10, 043/1, 046/1-2, 047, 048/2, 049/1-2, 050/2, 051/2-3, 051/6-9, 055/4, 087/5, 087/6, 089/3-4, 090/2
Bakonyszentlászló
0234/11, 0234/12, 0234/13, 0234/16, 0234/19, 0234/24, 0234/26, 0236/2, 0292/1, 0292/3, 0292/4, 0296.
Pápateszér
0132/1, 0139/1
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlan területe az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősül.
1

Az 5. § (2) bekezdése hatályát vesztette ugyanezen bekezdés alapján.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére