• Tartalom

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet

a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

2020.11.12.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés a) pontjában, 29. § (3) bekezdésében, valamint 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §1 Bükkhát természetvédelmi terület elnevezéssel védetté, továbbá Bükkhát erdőrezervátum néven erdőrezervátummá nyilvánítom az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 451,92 hektár kiterjedésű területet.

2. §2 A Bükkhát természetvédelmi területen belül fokozottan védetté nyilvánítom a 2. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 8,51 hektár kiterjedésű területet.

3. §3 A Bükkhát erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 3. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 59,60 hektár kiterjedésű területet.

4. § A védetté nyilvánítás célja a területen található védett növény- és állatfajok, illetve élőhelyük megóvása, valamint az erdőben zajló természetes folyamatok kutatásának, megfigyelésének, továbbá a természetközeli módon végzett erdőgazdálkodást megalapozó gyakorlati ismeretek megszerzésének elősegítése.

5. § (1) A Bükkhát természetvédelmi terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság.

(2) A Bükkhát természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervében meghatározott tevékenységeket a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és – erdő esetében – a külön jogszabály szerinti erdészeti hatósági nyilvántartásban szereplő erdőgazdálkodó együttesen látja el.

(3) A Bükkhát természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervét a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelethez4

A Bükkhát természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

 

A

B

C

1.

Település

Fekvés

Területi lehatárolás ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok alapján

2.

Baranyahídvég

külterület

062, 063, 065

3.

Páprád

külterület

052, 053, 054, 055, 056, 057, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116

4.

Sámod

külterület

017, 018

5.

Vajszló

külterület

0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0171/2

A mellékletben aláhúzással jelölt ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek.

2. számú melléklet a 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelethez5

A Bükkhát természetvédelmi terület fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

 

A

B

C

1.

Település

Fekvés

Területi lehatárolás ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok / Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV) koordináták alapján

2.

Páprád

külterület

088 hrsz.-ból az
    Y    X
571883,20    59566,58
571983,81    59539,46
EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 2,5690 hektár kiterjedésű rész,
089 hrsz.-ból az
    Y    X
571664,43    59195,12
571705,49    59234,68
571738,54    59261,31
571767,68    59291,70
571803,39    59321,56
571771,20    59202,31
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DNy-ra eső 0,7536 hektár kiterjedésű rész,
093 hrsz.-ból az
    Y    X
571347,17    58855,67
571368,33    58855,52
EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 0,0473 hektár kiterjedésű rész,
099 hrsz.-ból az
    Y    X
571368,33    58855,52
571399,60    58857,01
571481,01    58883,41
571580,01    58950,29
571591,89    58963,93
571609,05    58981,97
571635,89    59016,73
571650,85    59054,14
571670,23    59186,30
571722,59    59170,93
EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re eső 2,4189 hektár kiterjedésű rész,
0100 hrsz.-ból az
    Y    X
571112,70    59019,46
571153,44    58965,26
571158,28    58958,75
571186,38    58925,44
571222,29    58896,78
571276,44    58869,61
571315,15    58858,82
571347,17    58855,67
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DNy-ra eső 2,7201 hektár kiterjedésű rész

A mellékletben aláhúzással jelölt ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek.

3. számú melléklet a 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelethez6

A Bükkhát erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

 

A

B

C

1.

Település

Fekvés

Területi lehatárolás ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok / Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV) koordináták alapján

2.

Páprád

külterület

089 hrsz.-ból az
    Y    X
571664,43    59195,12
571705,49    59234,68
571738,54    59261,31
571767,68    59291,70
571803,39    59321,56
571771,20    59202,31
EOV koordináták által kijelölt vonaltól É-ra eső 11,6745 hektár kiterjedésű rész,
090,
091 hrsz.-ból az
    Y    X
571234,43    59446,36
571209,70    59362,07
EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re eső 0,3194 hektár kiterjedésű rész,
093 hrsz.-ból az
    Y    X
571192,82    59336,92
571199,95    59333,24
EOV koordináták által kijelölt vonal
és az
571368,33    58855,52
571347,17    58855,67
EOV koordináták által kijelölt vonal között lévő 0,6248 hektár kiterjedésű rész,
096 hrsz.-ból az
    Y    X
571027,94    59387,69
571039,82    59269,03
571049,50    59212,23
571079,00    59105,69
571093,97    59055,49
571107,62    59021,59
571112,70    59019,46
EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re eső 1,2951 hektár kiterjedésű rész,

 

 

 

097, 098,
099 hrsz.-ból az
    Y    X
571368,33    58855,52
571399,60    58857,01
571481,01    58883,41
571580,01    58950,29
571591,89    58963,93
571609,05    58981,97
571635,89    59016,73
571650,85    59054,14
571670,23    59186,30
571722,59    59170,93
EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉNy-ra eső 6,9446 hektár kiterjedésű rész,
0100 hrsz.-ból az
    Y    X
571112,70    59019,46
571153,44    58965,26
571158,28    58958,75
571186,38    58925,44
571222,29    58896,78
571276,44    58869,61
571315,15    58858,82
571347,17    58855,67
EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉK-re eső 0,7327 hektár kiterjedésű rész

3.

Vajszló

külterület

0157 hrsz.-ból az
    Y    X
569810,68    58807,28
569994,20    58747,00
EOV koordináták által kijelölt vonaltól É-ra eső 9,2589 hektár kiterjedésű rész,
0158,
0160 hrsz.-ból az
    Y    X
570181,67    59031,76
570185,92    59030,97
EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 0,1460 hektár kiterjedésű rész

A mellékletben aláhúzással jelölt ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek.

4. számú melléklet a 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelethez

A Bükkhát természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések

– Őrizze meg a terület erdőtársulásait, az azokban érvényesülő természetes folyamatokat, valamint a terület egyéb természeti, táji értékeit,

– őrizze meg a síkvidéki gyertyános-tölgyesek (Fraxino pannonicae-Carpinetum) és a tölgy-kőris-szil ligeterdők (Scillo vindobonensi-Ulmetum) reliktum állományait,

– őrizze meg és tartsa fenn a terület védett és fokozottan védett növény- és állatfajait, illetve ezek élőhelyét,

– biztosítsa a terület – a természetvédelem érdekeit előtérbe helyező – kutatásának, bemutatásának feltételeit,

– biztosítson lehetőséget természetvédelmi célú oktatásra.

2. Természetvédelmi stratégiák

– A természet- és tájvédelem érdekeinek alárendelt, azok sérelme nélkül, az erdőrezervátumokra érvényes általános elvek szem előtt tartásával megvalósuló erdőkezelés.

– A magterületen a természetes erdődinamikai folyamatok érvényesülésének biztosítása a beavatkozás mellőzésével.

– A védőzónában folyamatos erdőborítottságot biztosító, őshonos fafajokból álló, vegyes korú, természetközeli erdőállományt kialakító erdőgazdálkodás megvalósítása.

– A folyamatos erdőborítottságot biztosító erdőkezelési eljárások előnyben részesítése az erdőtervezési és erdőfelügyeleti eljárások során.

– A nem őshonos fafajokból álló erdőállományok átalakítása őshonos fafajokból álló erdővé.

– A vizes élőhelyek megőrzése érdekében a vízfolyások menti területeken a beavatkozások mellőzése.

– A természetes élővilágot veszélyeztető invazív fajok (pl. akác) visszaszorítása.

– A látogatók természetvédelmi szemléletének erősítése, a szakmai célú látogatás feltételeinek biztosítása.

– A terület természeti adottságaiban, állapotában bekövetkező változások nyomon követése és dokumentálása.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

A természetvédelmi kezelési módokra, korlátozásokra és tilalmakra vonatkozó előírásokat – a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontjában, illetve a rendelet mellékletének 7. pontjában meghatározottak szerint – a 3.1. és a 3.2. fejezet tartalmazza.

3.1. Művelési ághoz nem köthető kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Vadgazdálkodás

– A vadállományt a körzeti vadgazdálkodási tervben meghatározott, az élőhelyet még nem veszélyeztető vadlétszám szintjére kell csökkenteni.

7 Vadgazdálkodási berendezések létesítése az erdőrezervátum magterületen tilos. Az erdőrezervátum védőzónában létesítendő vadgazdálkodási berendezés engedélyezési eljárása során a természetvédelmi hatóság a szakkérdés vizsgálata során az igazgatóság szakvéleményének figyelembe vételével jár el.

– A fekete gólya (Ciconia nigra) és vörös kánya (Milvus milvus) fészkek 100 m-es körzetében március 1. és július 31. között mindennemű vadászati tevékenység tilos.

– Intenzív vadtartást szolgáló létesítmény üzemeltetése tilos.

– A területen csak őshonos vadfajok tarthatók fenn. A meglévőkön túl új vadfajok betelepítése tilos.

– Az erdőrezervátum magterületet a természetes felújulás érdekében be kell keríteni.

– Az erdőrezervátum védőzónában a vadlétszám a körzeti vadgazdálkodási tervben meghatározott, az élőhelyet még nem veszélyeztető szintre való csökkentéséig a felújításokat – lehetőség szerint az idősebb tömböket is – be kell keríteni.

3.1.2. Terület- és földhasználat

– Tilos olyan tevékenységet folytatni, olyan létesítményt elhelyezni és üzemeltetni, amely a terület erdőrezervátum funkciójának betöltését zavarja vagy veszélyezteti.

8 Vízrendezési beavatkozás engedélyezési eljárása során a természetvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalása kiadása vagy szakkérdés vizsgálata során az igazgatóság szakvéleményének figyelembe vételével jár el. Zsilip, áteresz kizárólag a természetvédelmi célú vízellátás biztosítása érdekében tervezhető, építhető és működtethető.

3.1.3. Látogatás

– Az erdőrezervátum védőzóna szabadon látogatható, kivéve azokat az erdőtagokat, ahol fekete gólya és vörös kánya fészkek találhatók. Ezen erdőtagok március 1. és július 31. között nem látogathatók. A megjelölt időszakban az igazgatóság tájékoztatja a látogatókat a korlátozásról.

– A terület gépjárművel nem látogatható. A földutakat lehetőség szerint sorompókkal kell lezárni.

3.1.4. Oktatás és bemutatás

– Biztosítani kell a szervezett látogatás lehetőségét szakmai csoportok részére az erdőrezervátum védőzónában a 2003-ban megkezdett csoportos felújítási kísérletek eredményeinek minél szélesebb szakmai körben való megismertetése érdekében.

3.1.5. Kutatás, vizsgálatok

– A területen kizárólag kutatók végezhetnek kutatást a természetvédelem érdekeivel összhangban álló témában, az igazgatóság szakvéleménye figyelembevételével kiadott engedély és részletes kutatási terv birtokában.

– A kutatás eredményeiről évente kutatási jelentést kell leadni az igazgatóság részére.

3.2. Művelési ághoz köthető kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Erdők kezelése

a) Erdőrezervátum magterület

– Az erdőrezervátum magterületen belül mindennemű beavatkozás tilos.

– A nagyvadetetőt és a magasleseket az erdőrezervátum magterületről el kell távolítani.

b) Erdőrezervátum védőzóna

– Az erdőrezervátum védőzónában kísérleti gazdálkodást kell folytatni annak érdekében, hogy ott természeteshez közelítő, őshonos fajokból álló, vegyes korú, fajokban gazdag erdő álljon.

– A fiatal állományokban a szükséges erdészeti beavatkozások során természetközeli módszereket kell alkalmazni.

– Azokban a középkorú, idősebb erdőrészletekben, melyek elérték a magtermő kort (kb. 70 év), fokozatosan át kell térni a vágásosról a szálaló üzemmódra.

Az erdőgazdálkodásra vonatkozó további részletes előírásokat az érvényes körzeti erdőterv tartalmazza.

3.2.2. Szántók kezelése

– A vadföldként erdészeti üzemtervezett szántókat gyepterületté kell átalakítani, az átalakítást követően gyepként kell kezelni.

3.2.3. Gyepek kezelése

– A gyepeket kaszálással kell fenntartani.

1

Az 1. § az 55/2020. (XI. 4.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

2

A 2. § az 55/2020. (XI. 4.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

A 3. § az 55/2020. (XI. 4.) AM rendelet 2. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

Az 1. számú melléklet az 55/2020. (XI. 4.) AM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. számú melléklet az 55/2020. (XI. 4.) AM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. számú melléklet az 55/2020. (XI. 4.) AM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet 3.1.1. alpont második franciabekezdése a 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 20. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 4. melléklet 3.1.2. alpont második franciabekezdése a 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 20. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére