• Tartalom

112/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Nemesmedves történelmi emlékhely természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az egyes természeti területek védetté nyilvánításáról és tájvédelmi körzetek létesítéséről szóló 3/1989. (II. 22.) KVM rendelettel védetté nyilvánított Nemesmedves történelmi emlékhely természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Nemesmedves történelmi emlékhely természetvédelmi terület kiterjedése 58,8 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a történelmi emlékhelyhez méltó természeti környezet fenntartása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság.1

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 112/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Nemesmedves történelmi emlékhely természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Nemesmedves
4, 5/1, 5/2, 5/3, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/3, 22/5 hrsz-ból 1,3 ha (22/5a, 22/5b), 22/6, 22/7, 26, 27, 28, 29, 32/1, 32/2, 33, 016/1 hrsz-ból 28,6 ha (016/1a, 016/1b), 024, 025/3 hrsz-ból 18 ha (025/3a, 025/3b, 025/3c), 025/5, 025/6, 031/2, 033.
1

A 11/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet 10. §-a alapján a Nemesmedves történelmi emlékhely természetvédelmi terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére