• Tartalom

2007. évi CXIII. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a Moldovai Köztársaságnak a Magyar Köztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között kötött kétoldalú szerződésekben való utódlásáról szóló, Budapesten, 2005. november 17-én aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről1

2007.10.04.

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a Moldovai Köztársaságnak a Magyar Köztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között kötött kétoldalú szerződésekben való utódlásáról szóló, Budapesten, 2005. november 17-én aláírt Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. §2 Az Országgyűlés a Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

3. §3 A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

Jegyzőkönyv
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a Moldovai Köztársaságnak a Magyar Köztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között kötött kétoldalú szerződésekben való utódlásáról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Felek)
attól az óhajtól vezérelve, hogy szabályozzák a Moldovai Köztársaságnak a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Magyar Köztársaság között kötött kétoldalú szerződésekben való utódlását,
hivatkozva a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma és a Moldovai Köztársaság Külügyminisztériuma között a kétoldalú szerződéseket érintő tárgyalásokra
az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A jelen Jegyzőkönyv elválaszthatatlan és szerves részét képező mellékletében felsorolt szerződéseket a Felek a Magyar Köztársaság és a Moldovai Köztársaság között hatályban lévőnek tekintik.

2. Cikk

A jelen Jegyzőkönyv mellékletében fel nem sorolt azon szerződéseket, amelyek a Magyar Köztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között köttettek, a Felek a Magyar Köztársaság és a Moldovai Köztársaság között hatályban nem lévőnek tekintik.

3. Cikk

A Felek értesítik egymást, hogy a jelen Jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelményeiknek eleget tettek. A jelen Jegyzőkönyv a második értesítés keltének napján lép hatályba.

Kelt Budapesten, 2005. november 17-én magyar, moldáv és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. A jelen Jegyzőkönyv értelmezésének eltérése esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)

Melléklet

A Magyar Köztársaság és a Moldovai Köztársaság között hatályban lévőnek tekintett szerződések listája

1. A Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Moszkvában, 1958. július hó 15. napján aláírt Szerződés és a módosítása és kiegészítése tárgyában Budapesten, 1971. október 19. napján aláírt Jegyzőkönyv.

2. A Budapesten, 1971. március 20. napján aláírt Konzuli Egyezmény a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között, valamint az 1971. március 20-i Egyezmény Jegyzőkönyve.

3. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között a polgári légiközlekedés jogellenes cselekmények elleni védelmében való együttműködésről Budapesten, 1987. január 15-én aláírt Egyezmény, valamint annak ugyanekkor aláírt kiegészítő Jegyzőkönyve.”

4. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 2–3. §-a a Jegyzőkönyv 3. Cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Jegyzőkönyv, illetve e törvény 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.4

1

A törvényt az Országgyűlés a 2007. szeptember 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2007. október 3.

2

A 2. § e törvény 4. § (2) bekezdése alapján a Jegyzőkönyv 3. Cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. A hatálybalépés időpontja a 39/2007. (XII. 4.) KüM határozat alapján 2007. október 19. napja.

3

A 3. § e törvény 4. § (2) bekezdése alapján a Jegyzőkönyv 3. Cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. A hatálybalépés időpontja a 39/2007. (XII. 4.) KüM határozat alapján 2007. október 19. napja.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére