• Tartalom

113/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Sághegyi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 1/1975. számú határozatával védetté nyilvánított Sághegyi Tájvédelmi Körzet védettségét fenntartom.

2. § A Sághegyi Tájvédelmi Körzet kiterjedése 238,1 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait az 1. számú melléklet, fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a terület természeti és kulturális értékeinek, így különösen a földtani képződményeknek, a xerotherm növényzetnek, a védett állatfajoknak, a hagyományos szőlőművelési kultúrának, a bányászat és a geofizikai kutatások emlékeinek megőrzése.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság.1

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

I. számú melléklet a 113/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Sághegyi Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Celldömölk
3501, 3502/1, 3502/2, 3503 hrsz-ból 0,3 ha (3503a, 3503b), 3504hrsz-ból 0,2 ha (3504a, 3504b), 3505 hrsz-ból 0,1 ha (3505a, 3505b), 3506 hrsz-ból 0,1 ha (3506a, 3506b), 3507 hrsz-ból 0,1 ha (3507a, 3507b), 3508, 3509, 3510 hrsz-ból 0,1 ha (3510a, 3510b), 3512 hrsz-ból 0,1 ha (3512a, 3512b), 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521/1 hrsz-ból 0,1 ha (3521/1a, 3521b), 3521/2, 3530/1, 3530/3, 3530/4, 3531, 3532, 3533 hrsz-ból 0,2 ha (3533a, 3533b), 3534, 3535, 3536/1, 3536/2, 3537/1, 3537/2, 3538, 3539 hrsz-ból 0,2 ha (3539a, 3539b), 3540 hrsz-ból 0,1 ha (3540a, 3540b), 3541 hrsz-ból 0,3 ha (3541a, 3541b), 3542, 3543/1, 3543/2, 3544/1, 3544/2, 3545/1 hrsz-ból 0,2 ha (3545/1a, 3545/1b), 3545/2, 3546, 3547/1, 3547/2, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553 hrsz-ból 1,2 ha (3553,a, 3553b 3553c), 3554, 3555/1, 3555/3, 3555/5, 3555/7, 3555/8, 3556, 3557, 3558, 3559/2, 3559/3, 3559/4, 3560/1, 3560/2, 3560/3, 3561/3 hrsz-ból 0,2 ha (3561/3a, 3561/3b), 3561/4 hrsz-ból 0,2 ha (3561/4a,3561/4b), 3561/6 hrsz-ból 0,2 ha (3561/6a, 3561/6b), 3561/7, 3561/8, 3562/3 hrsz-ból, 0,3 ha (3562/3a, 3562/3b), 3562/4 hrsz-ból 0,3 ha (3562/4a, 3562/4b, 3562/4c, 3562/4d), 3562/5, 3562/6, 3562/7, 3563, 3564/1, 3564/2, 3565, 3566/1, 3566/2, 3567, 3568, 3569 hrsz-ból 0,2 ha (3569a, 3569b), 3570 hrsz-ból 0,3 ha (3570a, 3570b), 3571 hrsz-ból 0,1 ha (3571a, 3571b), 3573, 3574 hrsz-ból 0,3 ha (3574a, 3574b, 3574c), 3575/1, 3575/2, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588 hrsz-ból 0,2 ha (3588a, 3588b), 3589/1 hrsz-ból 0,2 ha (3589/1a, 3589/1b), 3589/2, 3591, 3592, 3593/1, 3593/2 hrsz-ból 0,2 ha (3593/2a, 3593/2b), 3593/3 hrsz-ból 0,2 ha (3593/3a, 3593/3b), 3594 hrsz-ból 0,1 ha (3594a, 3594b), 3595, 3596, 3597, 3598/1, 3598/2, 3599, 3600, 3601/4, 3601/5, 3601/6, 3601/7, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3637, 3638/1 hrsz-ból 0,2 ha (3638/1a, 3638/1b), 3638/2 hrsz-ból 0,2 ha (3638/2a, 3638/2b), 3639/2, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644/1, 3644/2, 3644/3, 3646, 3647 hrsz-ból 0,2 ha (3647a, 3647b), 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658/2, 3659/1, 3659/2, 3660/2, 3660/3, 3660/4, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668/1, 3668/3, 3668/4, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674/2, 3675, 3676/1, 3676/2 hrsz-ból 0,1 ha (3676/2a, 3676/2b), 3677/1, 3677/2, 3679, 3680/1, 3680/2, 3681, 3682, 3683/1, 3683/2, 3683/3, 3683/4, 3683/5, 3683/6, 3684/1, 3684/2, 3685/1 hrsz-ból 0,1 ha (3685/1a, 3685/1b), 3685/2, 3686 hrsz-ból 0,3 ha (3686a, 3686b) 3687/4, 3687/5, 3688/1 hrsz-ból 0,1 ha (3688/1a, 3688b), 3688/2, 3689, 3690, 3691, 3692 hrsz-ból 0,4 ha (3692a, 3692b), 3693/3 hrsz-ból 0,5 ha (3693/3a, 3693/3b), 3694/1 hrsz-ból 0,3 ha (3694/1a, 3694/1b), 3694/2, 3695/2, 3695/3, 3695/4, 3696, 3697/2, 3697/3, 3697/4, 3698 hrsz-ból 0,2 ha (3698a, 3698b), 3699, 3700, 3701/1, 3701/2 hrsz-ból 0,3 ha (3701/2a, 3701/2b), 3702/5, 3702/6, 3702/7, 3702/9 hrsz-ból 0,2 ha (3702/9a, 3702/9b), 3702/10, 3703, 3704, 3705, 3706/1, 3706/2 hrsz-ból 0,1 ha (3706/2a, 3706/2b), 3707, 3708, 3709/1, 3709/3 hrsz-ból 0,1 ha (3709/3a, 3709/3b), 3709/4 hrsz-ból 0,2 ha (3709/4a, 3709/4b), 3709/6, 3709/7 hrsz-ból 0,1 ha (3709/7a, 3709/7b), 3710, 3711/1, 3712/1, 3712/2, 3712/3, 3713, 3714, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724/1, 3724/2, 3725, 3726, 3727, 3728/1, 3728/2, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733/1, 3733/2, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742/2, 3742/4, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3753, 3754, 3755/3 hrsz-ból 20,4 ha (3755/3a, 3755/3b, 3755/3c, 3755/3d, 3755/3f, 3755/3g, 3755/3h),3755/4, 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770/1, 3770/2, 3771/1, 3771/2, 3772, 3773, 3774, 3777/1 hrsz-ból 0,2 ha (3777/1a, 3777/1b), 3777/2, 3778, 3779, 3780/1 hrsz-ból 0,2 ha (3780/1a, 3780/1b), 3780/3 hrsz-ból 0,2 ha (3780/3a, 3780/3b), 3780/4, 3781, 3782/1, 3782/2, 3782/3, 3783, 3784/1 hrsz-ból 0,2 ha (3784/1a, 3784/1b), 3784/2, 3784/3, 3785/1, 3785/2 hrsz-ból 0,2 ha (3785/2a, 3785/2b), 3786, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793/2 hrsz-ból 0,1 ha (3793/2a, 3793/2b), 3793/3, 3795, 3796/1, 3796/4, 3797, 3798 hrsz-ból 0,1 ha (3798a, 3798b), 3799/1, 3799/2, 3800 hrsz-ból 0,1 ha (3800a, 3800b), 3801/1 hrsz-ból 0,1 ha (3801/1a, 3801/1b), 3801/2, 3802, 3803, 3804, 3805/1, 3805/2 hrsz-ból 0,1 ha (3805/2a, 3805/2b), 3806, 3807, 3808/1, 3808/2, 3809 hrsz-ból 0,2 ha (3809a, 3809b), 3810, 3811, 3812, 3813, 3814 hrsz-ból 0,1 ha (3814a, 3814b), 3815/1, 3815/2, 3815/3, 3815/4, 3816, 3817, 3818/1, 3818/3, 3818/4, 3819/1 hrsz-ból 0,2 ha (3819/1a, 3819/1b), 3819/2, 3820/1 hrsz-ból 0,2 ha (3820/1a, 3820/1b), 3820/2, 3820/3, 3821, 3822, 3823, 3824 hrsz-ból 0,2 ha (3824a, 3824b), 3825, 3826/1 hrsz-ból 0,2 ha (3826/1a, 3826/1b, 3826/1c), 3826/2, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832 hrsz-ból 0,2 ha (3832a, 3832b), 3833/1, 3833/2 hrsz-ból 0,2 ha (3833/2a, 3833/2b), 3833/3, 3834/1, 3834/2, 3836 hrsz-ból 0,3 ha (3836a, 3836b), 3837/1 hrsz-ból 0,1 ha (3837/1a, 33837/1b), 3837/2 hrsz-ból 0,1 ha (3837/2a, 3837/2b), 3838/1, 3838/2, 3838/3, 3838/4, 3839/2, 3839/4, 3839/5, 3839/6 hrsz-ból 1,4 ha (3839/6a, 3839/6b, 3839/6c), 3840, 3841, 3842, 3843 hrsz-ból 0,4 ha (3843a, 3843b), 3844, 3845, 3846, 3847 hrsz-ból 0,3 ha (3847a, 3847b), 3848/3 hrsz-ból 0,1 ha (3848/3a, 3848/3b), 3848/5, 3849, 3850/2, 3850/3, 3850/4, 3850/5, 3850/6, 3851, 3852/1, 3852/2, 3852/3, 3852/4, 3852/5, 3852/6, 3852/7, 3852/8, 3853, 3854, 3855/2, 3856, 3857, 3858, 3859/2, 3860, 3861/1 hrsz-ból 0,2 ha (3861/1a, 3861/1b, 3861/1c), 3861/2, 3862 hrsz-ból 0,1 ha (3862a, 3862b), 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868, 3869, 3870, 3871 hrsz-ból 0,1 ha (3871a, 3871b), 3872/2, 3872/3, 3872/4, 3872/5 hrsz-ból 0,1 ha (3872/5a, 3872/5b), 3873/3, 3873/4, 3873/5, 3873/6 hrsz-ból 0,2 ha (3873/6a, 3873/6b), 3873/7 hrsz-ból 0,2 ha (3873/7a, 3873/7b), 3874/1, 3874/2, 3875 hrsz-ból 0,2 ha (3875a, 3875b), 3876 hrsz-ból 0,3 ha (3876a, 33876b), 3877/1, 3877/2, 3877/4, 3877/5 hrsz-ból 0,1 ha (3877/5a,3877/5b), 3878/2, 3879/3, 3879/4, 3880/1, 3880/2, 3881/5 hrsz-ból 0,1 ha (3881/5a, 3881/5b), 3881/6, 3881/7, 3881/8, 3882, 3883/1, 3883/3, 3883/4, 3884/3 hrsz-ból 0,2 ha (3884/3a, 3884/3b, 3884/3c), 3884/5, 3884/6, 3887/4 hrsz-ból 0,1 ha (3884/7a, 3884/7b), 3885/1, 3885/2 hrsz-ból 0,1 ha (3885/2a, 3885/2b), 3886/1 hrsz-ból 0,1 ha (3886/1a, 3886/1b), 3886/2 hrsz-ból 0,1 ha (3886/2a, 3886/2b), 3887, 3888 hrsz-ból 0,2 ha (3888a, 3888b), 3889, 3890 hrsz-ból 0,5 ha (3890a, 3890b), 3891/4 hrsz-ból 0,4 ha (3891/4a, 3891/4b), 3891/5, 3891/7 hrsz-ból 0,3 ha (3891/7a, 3891/7b), 3891/8, 3891/9, 3891/10, 3892/1, 3892/2, 3892/3 hrsz-ból 0,2 ha (3892/3a, 3892/3b), 3893 hrsz-ból 0,2 ha (3893a, 3893b), 3894, 3895, 3896, 3897, 3898/1 hrsz-ból 0,2 ha (3898/1a, 3898/1b), 3898/2, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903/1, 3903/2, 3904, 3905 hrsz-ból 0,1 ha (3905a, 3905b), 3906 hrsz-ból 0,2 ha (3906a, 3906b), 3907, 3908 hrsz-ból 0,4 ha (3908a, 3908b), 3909 hrsz-ból 0,4 ha (3909a, 3909b, 3909c, 3909d, 3909f), 3910, 3911, 3912 hrsz-ból 0,2 ha (3912a, 3912b), 3913, 3914/1 hrsz-ból 0,2 ha (3914/1a, 3914/1b), 3914/2, 3915 hrsz-ból 0,2 ha (3915a, 3915b), 3916 hrsz-ból 0,2 ha (3916a, 3916b), 3917, 3918/2, 3918/4, 3918/ hrsz-ból 0,2 ha (3918/5a, 3918/5b), 3918/6 hrsz-ból 0,2 ha (3918/6a, 3918/6b), 3919/1, 3919/2 hrsz-ból 0,2 ha (3919/2a, 3919/2b), 3920/1, 3920/2, 3920/3 hrsz-ból 0,1 ha (3920/3a, 3920/3b), 3921/2, 3922, 3923/1, 3923/2 hrsz-ból 0,1 ha (3923/2a, 3923/2b), 3924, 3925/2 hrsz-ból 0,2 ha (3925/2a, 3925/2b), 3925/3, 3925/4, 3926, 3927, 3928, 3929, 3930/1, 3930/2, 3930/3, 3930/4, 3931/1, 3931/2, 3932/1 hrsz-ból 0,1 ha (3932/1a, 3932/1b), 3932/3 hrsz-ból 0,2 ha (3932/3a, 3932/3b), 3932/4, 3932/5 hrsz-ból 0,1 ha (3932/5a, 3932/5b), 3933/1, 3933/2, 3934, 3935, 3936/1, 3936/2, 3937, 3938/1, 3938/2, 3939, 3940, 3941 hrsz-ból 0,2 ha (3941a, 3941b), 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948, 3949/5, 3949/6, 3949/7, 3949/8, 3950, 3951/1, 3951/2, 3951/3, 3951/4, 3952, 3953 hrsz-ból 0,6 ha (3953a, 3953b, 3953c), 3954 hrsz-ból 0,3 ha (3954a, 3954b), 3955, 3956, 3957/2, 3957/3, 3957/4, 3958, 3959/1, 3959/3 hrsz-ból 0,2 ha (3959/3a, 3959/3b), 3959/4 hrsz-ból 0,2 ha (3959/4a, 3959/4b), 3959/5, 3960/1, 3960/2, 3960/3, 3961, 3962/1, 3962/2 hrsz-ból 0,2 ha (3962/2a, 3962/2b), 3962/3, 3962/4, 3962/5, 3963, 3964, 3965, 3966/1, 3966/2, 3968, 3969/2, 3969/3 hrsz-ból 0,2 ha (3969/3a, 3969/3b), 3969/4, 3969/5, 3969/6, 3970, 3971 hrsz-ból 0,2 ha (3971a, 3971b), 3972, 3973, 3974, 3975, 3976 hrsz-ból 0,1 ha (3976a, 3976b), 3977, 3978, 3979/1, 3979/2 hrsz-ból 0,1 ha (3979/2a, 3979/2b), 3980/1, 3980/2, 3981, 3982, 3983, 3984/1, 3984/2, 3984/3 hrsz-ból 0,2 ha (3984/3a, 3984/3b), 3985/1, 3985/2, 3986, 3987/1, 3987/3, 3987/4, 3988, 3989, 3990/1, 3990/2, 3990/6, 3990/7, 3990/9, 3990/11, 3990/12 hrsz-ból 0,2 ha (3990/12a, 3990/12b), 3990/13, 3993, 3994, 3995, 3996/1, 3996/2 hrsz-ból 0,1 ha (3996/2a, 3996/2b), 3997, 3998, 3999/1, 3999/2, 3999/3, 4001 hrsz-ból 0,3 ha (4001a, 4001b), 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014/1 hrsz-ból 0,3 ha (4014/1a, 4014/1b), 4014/2, 4014/3 hrsz-ból 0,1 ha (4014/3a, 4014/3b), 4015/1, 4016/1 hrsz-ból 0,1 ha (4016/1a, 4016/1b), 4017 hrsz-ból 0,1 ha (4017a, 4017b), 4020, 4021, 4022, 4023, 4027, 4028/1, 4028/2, 4029/1, 4029/3, 4029/4, 4029/6, 4029/7, 4029/8, 4029/9, 4030, 4031, 4032/3, 4032/4, 4033, 4034 hrsz-ból 0,2 ha (4034a, 4034b, 4034c), 4035, 4036/1 hrsz-ból 0,1 ha (4036/1a, 4036/1b), 4036/2, 4037, 4038 hrsz-ból 0,2 ha (4038a, 4038b), 4039, 4040 hrsz-ból 0,2 ha (4040a, 4040b), 4041, 4042, 4043, 4044/1, 4044/2, 4045/1, 4045/2, 4046, 4047, 4048/1 hrsz-ból 0,1 ha (4048/1a, 4048/1b), 4048/2 hrsz-ból 0,1 ha (4048/2a, 4048/2b), 4050, 4052, 4053, 4054 hrsz-ból 0,1 ha (4054a, 4054b), 4055/1 hrsz-ból 0,2 ha (4055/1a, 4055/1b), 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067 hrsz-ból 0,2 ha (4067a, 4067b), 4068 hrsz-ból 0,2 ha (4068a, 4068b, 4068c), 4069, 4070/2, 4070/3, 4070/5, 4070/6, 4070/7, 4071/1, 4071/2, 4071/4, 4071/5, 4071/6, 4072, 4073, 4074 hrsz-ból 0,2 ha (4074a, 4074b), 4075/1, 4075/2, 4075/3, 4075/4, 4075/5, 4075/6, 4075/7, 4075/8 hrsz-ból 0,2 ha (4075/8a, 4075/8b), 4080/1, 4080/2, 4081, 4082, 4083/1, 4083/2, 4084, 4085, 4086, 4087/1, 4087/2, 4087/3, 4087/4, 4087/5, 4088, 4090 hrsz-ból 0,5 ha (4090a, 4090b), 4091, 4092, 4093, 4094/1, 4094/2, 4095, 4096, 4097, 4098 hrsz-ból 0,2 ha (4098a, 4098b), 4099 hrsz-ból 0,1 ha (4099a, 4099b), 4100 hrsz-ból 0,1 ha (4100a, 4100b), 4101, 4102 hrsz-ból 0,1 ha (4102a, 4102b), 4103 hrsz-ból 0,3 ha (4103a, 4103b), 4104/1, 4104/2, 4104/3 hrsz-ból 0,1 ha (4104/3a, 4104/3b), 4104/4 hrsz-ból 0,1 ha (4104/4a, 4104/4b), 4105 hrsz-ból 0,1 ha (4105a, 4105b), 4106/1, 4106/2, 4106/3, 4107, 4108, 4109, 4110/1, 4110/2, 4114, 4115, 4116/2 hrsz-ból 0,1 ha (4116/2a, 4116/2b), 4116/3, 4116/4, 4117/2, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122/1, 4123, 4124/1 hrsz-ból 0,2 ha (4124/1a, 4124/1b), 4124/2, 4124/3 hrsz-ból 0,2 ha (4124/3a, 4124/3b), 4124/4, 4125, 4126 hrsz-ból 1,5 ha (4126a, 4126b, 4126c), 4127 hrsz-ból 0,3 ha (4127a, 4127b), 4128/1 hrsz-ból 0,2 ha (4128/1a, 4128/1b), 4128/3, 4128/4, 4129 hrsz-ból 0,2 ha (4129a, 4129b), 4130, 4131, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136 hrsz-ból 0,3 ha (4136a, 4136b), 4137, 4138, 4139, 4140, 4141, 4142, 4143, 4144, 4145 hrsz-ból 0,1 ha (4145a, 4145b), 4146, 4147, 4148, 4149, 4150, 4151, 4152 hrsz-ból 0,1 ha (4152a, 4152b), 4155, 4156/1, 4156/2, 4157, 4158 hrsz-ból 0,2 ha (4158a, 4158b), 4160, 4161, 4163, 4164, 4166, 4167, 4168, 4169, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176/1, 4176/2, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191/1, 4191/2, 4192, 4193, 4194 hrsz-ból 0,1 ha (4194a, 4194b), 4195 hrsz-ból 0,2 ha (4195a, 4195b), 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201 hrsz-ból 0,1 ha (4201a, 4201b), 4202, 4203, 4204/2, 4204/4, 4204/5, 4204/6, 4205, 4206, 4207 hrsz-ból 0,4 ha (4207a, 4207b, 4207c), 4208 hrsz-ból 0,3 ha (4208a, 4208b), 4209/1, 4209/2, 4210/1, 4210/2, 4211/1 hrsz-ból 0,3 ha (4211/1a, 4211/1b), 4211/2, 4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225/1, 4225/2 hrsz-ból 0,2 ha (4225/2a, 4225/2b), 4225/4, 4225/5 hrsz-ból 0,2 ha (4225/5a, 4225/5b), 4226, 4227/1, 4227/2, 4228/1 hrsz-ból 0,3 ha (4228/1a, 4228/1b), 4228/2, 4228/3, 4229/3 hrsz-ból 0,3 ha (4229/3a, 4229/3b), 4229/4 hrsz-ból 0,6 ha (4229/4a, 4229/4b, 4229/4c, 4229/4d), 4230, 4231, 4232, 4233/1 hrsz-ból 0,2 ha (4233/1a, 4233/1b), 4233/2, 4233/3, 4233/4, 4233/5, 4233/6 hrsz-ból 0,2 ha (4233/6a, 4233/6b), 4234, 4235/1, 4235/2, 4236, 4237/1, 4237/2 hrsz-ból 0,1 ha (4237/2a, 4237/2b), 4238, 4239, 4240, 4241/2, 4241/3 hrsz-ból 0,3 ha (4241/3a, 4241/3b), 4241/5, 4241/6 hrsz-ból 0,2 ha (4241/6a, 4241/6b), 4242 hrsz-ból 0,6 ha (4242a, 4242b), 4244/1 hrsz-ból 0,5 ha (4244/1a, 4244/1b, 4244/1c, 4244/1d), 4244/2, 4245/1, 4245/3, 4245/4, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 4253 hrsz-ból 0,1 ha (4253a, 4253b), 4254, 4255, 4256, 4257/1, 4257/2, 4257/3, 4258/4, 4258/6, 4258/7, 4258/8, 4258/9, 4258/10, 4258/11, 4258/12, 4258/13, 4258/14, 4259/2, 4260, 4261, 4262 hrsz-ból 0,6 ha (4262a, 4262b, 4262c), 4263/1, 4263/2, 4263/3, 4264, 4265, 4266 hrsz-ból 0,7 ha (4266a, 4266b), 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272, 4273, 4274, 4275/1 hrsz-ból 0,2 ha (4275/1a, 4275/1b), 4275/2 hrsz-ból 0,2 ha (4275/2a, 4275/2b), 4275/3, 4275/4 hrsz-ból 0,2 ha (4275/4a, 4275/4b), 4275/5 hrsz-ból 0,2 ha (4275/5a, 4275/5b), 4275/6 hrsz-ból 0,2 ha (4275/6a, 4275/6b), 4276/2, 4277, 4278/1, 4278/2, 4278/5, 4278/6, 4278/7, 4279
Kemeneskápolna
201, 202/1, 202/2, 202/3, 202/5, 202/6, 202/7, 203 hrsz-ból 0,1 ha (203a, 203b), 204/2, 204/3, 204/4, 204/5, 205, 206/1 hrsz-ból 0,2 ha (206/1a, 206/1b), 206/2, 207, 208, 209, 210, 211/1, 211/2, 211/3, 211/4, 211/5, 211/6, 211/7, 211/8, 211/9, 211/10, 211/11, 211/12, 211/13, 211/14, 212, 213, 214, 215, 216, 217/1, 217/2, 218/1, 218/2, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 hrsz-ból 0,2 ha (231a, 231b), 232, 233, 234, 235/1, 235/3, 235/4, 235/5, 235/6, 236/1, 236/2, 236/3, 236/4, 236/5, 236/6, 236/7, 236/8, 236/9, 236/10, 236/11, 236/12, 236/13, 236/14, 236/15, 237, 238/1 hrsz-ból 0,1 ha (238/1a, 238/1b), 238/2, 239/1, 239/2, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256/1, 256/2, 256/3, 256/4, 256/5, 256/6, 256/7, 256/8, 256/9, 256/10, 256/11, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 hrsz-ból 0,2 ha (276a, 276b), 277 hrsz-ból 0,2 ha (277a, 277b), 278/1, 278/2, 278/3, 278/4, 279/1, 279/3, 279/5, 279/6, 279/8, 279/9, 279/10, 279/11, 280/1, 280/2, 281, 282, 283/1, 283/2, 283/3, 283/4, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290 hrsz-ból 0,3 ha (290a, 290b), 291, 292, 293, 294, 295/1 hrsz-ból 0,1 ha (295/1a, 295/1b), 295/2, 295/3, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302/1, 302/2 hrsz-ból 0,1 ha (302/2a, 302/2b), 302/4, 302/5 hrsz-ból 0,3 ha (302/5a, 302/5b), 303, 304/1, 304/2 hrsz-ból 0,3 ha (304/2a, 304/2b, 304/2c), 304/3, 305 hrsz-ból 0,4 ha (305a, 305b), 306, 307/1, 307/2, 308/1, 308/2, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316 hrsz-ból 0,2 ha (316a, 316b), 317, 318/1, 318/2 hrsz-ból 0,3 ha (318/2a, 318/2b, 318/2c), 319 hrsz-ból 0,2 ha (319a, 319b), 320, 321/2, 322/1, 322/2, 322/3, 322/4, 322/5, 322/6, 322/7, 322/8, 322/9, 322/10, 322/11, 323/2, 323/3 hrsz-ból 0,2 ha (323/3a, 323/3b), 323/5, 323/6, 323/7, 323/8, 323/9, 324/1, 324/3, 324/4, 324/5, 324/6, 324/7, 325/1, 325/2 hrsz-ból 0,2 ha (325/2a, 325/2b), 326/1, 326/2, 327, 328, 329, 330/2 hrsz-ból 0,2 ha (330/2a, 330/2b), 331, 332 hrsz-ból 0,2 ha (332a, 332b, 332c), 333, 334, 335 hrsz-ból 0,2 ha (335a, 335b), 336 hrsz-ból 0,3 ha (336a, 336b), 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350/1, 350/2, 351/1, 351/2, 352, 353, 354, 355, 356 hrsz-ból 0,3 ha (356a, 356b), 357, 358, 359, 360 hrsz-ból 0,3 ha (360a, 360b), 361, 362/1, 362/2, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376/2, 377, 378/1, 378/2, 379, 380, 381/1, 381/2, 381/3, 381/4, 382, 383/1, 383/2, 383/3, 384, 385, 386/2, 387, 388/2, 388/3, 388/4, 389, 390, 391/1, 391/2, 391/4, 391/5, 392/2, 393, 394, 395/4, 395/6, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404/2, 404/3, 404/4 hrsz-ból 0,1 ha (404/4a, 404/4b), 405, 406, 407 hrsz-ból 0,1 ha (407a, 407b), 408 hrsz-ból 0,2 ha (408a, 408b), 409, 410, 411, 412/1, 412/2, 414/1, 414/2, 414/3, 415, 416, 417 hrsz-ból 0,2 ha (417a, 417b, 417c), 418, 419, 420, 422, 423, 424, 426/1, 426/2, 426/4, 426/5, 427, 428, 429, 430, 413 hrsz-ból 0,3 ha (431a, 431b, 431c, 431d), 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444/1, 444/2, 445, 446, 447, 448, 449/2, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 463/1, 463/2, 464, 465, 466, 467/1, 467/2, 468, 470/2, 470/3, 470/4, 471, 472, 473, 474/2 hrsz-ból 0,2 ha (474/2a, 474/2b), 475/1, 475/2, 476, 477, 478/1, 478/2, 479, 480, 481, 482, 483
Mesteri
1001/1, 1001/2 hrsz-ból 0,2 ha (1001/2a, 1001/2b, 1001/2c), 1001/3, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006/1 hrsz-ból 0,1 ha (1006/1a), 1006/2, 1007, 1009, 1010, 1011, 1012 hrsz-ból 0,2 ha (1012a, 1012b, 1012c), 1013, 1014, 1015, 1016, 1017/1, 1017/2, 1017/3, 1018, 1019, 1020/1, 1020/2, 1021, 1022/1 hrsz-ból 0,1 ha (1022/1a, 1022/1b), 1022/2 hrsz-ból 0,2 ha (1022/2a, 1022/2b, 1022/2c), 1023, 1024 hrsz-ból 0,3 ha (1024a, 1024b), 1025, 1026/1 hrsz-ból 0,1 ha (1026/1a, 1026/1b), 1026/2, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031 hrsz-ból 0,4 ha (1031a, 1031b), 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 hrsz-ból 0,2 ha (1037a, 1037b, 1037c), 1038, 1039, 1040/2, 1040/3, 1040/4, 1040/5, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045/2, 1046, 1047, 1048, 1052, 1053, 1054, 1056/1, 1057, 1058/3, 1058/6, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066/1, 1066/2 hrsz-ból 0,1 ha (1066/2a, 1066/2b), 1067, 1068, 1069, 1070/1, 1070/3, 1070/4, 1071/1 hrsz-ból 0,1 ha (1071/1a, 1071/1b), 1072/2 hrsz-ból 0,1 ha (1071/2a, 1071/2b), 1072, 1073, 1074/1, 1074/2, 1075, 1076 hrsz-ból 0,3 ha (1076a, 1076b), 1077, 1078 hrsz-ból 0,2 ha (1078a, 1078b, 1078c), 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1086, 1087/1, 1087/2, 1088, 1089/1, 1089/2, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok, illetve alrészletek területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

2. számú melléklet a 113/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Sághegyi Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Celldömölk
3753, 3755/3 hrsz-ból 20,4 ha (3755/3a, 3755/3b, 3755/3c, 3755/3d, 3755/3f, 3755/3g, 3755/3h), 3755/4
Mesteri
1095, 1096, 1097
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok, illetve alrészletek területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.
1

A 11/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet 11. §-a alapján a Sághegyi Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére