• Tartalom
Oldalmenü

116/2007. (XII. 27.) KvVM rendelete

a Sümegi Mogyorós-domb természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 4/1976. OTvH számú határozatával védetté nyilvánított Sümegi Mogyorós-domb természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Sümegi Mogyorós-domb természetvédelmi terület kiterjedése 64,6 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai Sümeg 0101, 0105/3, 0105/4.

3. § A védettség indoka és célja a területen található kiemelkedő tudományos jelentőségű földtani feltárás és őskori kovakőbánya, valamint az ezeket övező természeti környezet megőrzése.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.