• Tartalom

120/2007. (V. 31.) Korm. rendelet

120/2007. (V. 31.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

2008.05.16.

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdésének a), e) és g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

1–5. §1

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)2

(3) A Vhr. 11. §-ának e rendelet 2. §-ával megállapított (5) és (8) bekezdését a 2007. április 30. után igénybe vett utazások tekintetében kell alkalmazni. A 2007. április 30. és e rendelet hatálybalépése közötti utazások tekintetében a kísérő a Vhr. 11. §-ának e rendelet 2. §-ával megállapított (5) bekezdésben foglaltak szerint jogosult a kísérettel kapcsolatban felmerült utazási költségei megtérítésére azzal, hogy a Vhr. 11. §-ának e rendelet 2. §-ával megállapított (12) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

(4)–(5)3

1–3. számú melléklet a 120/2007. (V. 31.) Korm. rendelethez4

1

Az 1–5. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 88. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 6. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 88. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 6. § (4)–(5) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 88. pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1–3. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 88. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére