• Tartalom

2007. évi CXXI. törvény

2007. évi CXXI. törvény

egyes szociális tárgyú törvények módosításáról1

2023.06.16.

I–IV.2

1. §

2. §

3. §

4. §

5. §

6. §

7. §

8. §

9. §

10. §

11. §

12. §

13. §

14. §

15. §

16. §

17. §

18. §

19. §

20. §

21. §

22. §

23. §

24. §

25. §

26. §

27. §

28. §

29. §

30. §

31. §

32. §

33. §

34. §

35. §

36. §

37. §

38. §

39. §

40. §

41. §

42. §

43. §

44. §

45. §

46. §

47. §

48. §

49. §

50. §

51. §

52. §

53. §

54. §

55. §

56. §

57. §

58. §

59. §

60. §

61. §

62. §

63. §

64. §

65. §

66. §

67. §

68. §

69. §

70. §

71. §

72. §

73. §

74. §

75. §

76. §

77. §

78. §

79. §

V.

Záró rendelkezések

80. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 23. §-a, az Szt. 132. §-a (1) bekezdésének – e törvény 57. §-ának (1) bekezdésével megállapított – t) pontja, e törvény 82. §-ának (3) és (7) bekezdése, valamint 84–86. §-a a kihirdetést követő nyolcadik napon lép hatályba.

81. § (1)3

(2)4

(3)5

(4) Az e törvény hatálybalépésekor házi segítségnyújtásban részesülő, az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi CXVII. törvény 38. §-ának (9) bekezdése szerint szociálisan rászorultnak minősített személyek gondozási szükségletét nem kell az e törvény 26. §-a szerint megvizsgálni; a gondozási szükséglet fennállását a külön jogszabály szerinti, egészségi állapotról szóló orvosi igazolás a következő felülvizsgálat időpontjáig igazolja.

(5) Az e törvény hatálybalépésekor idősotthoni ellátásban részesülő személyek gondozási szükségletét

a) nem kell az e törvény 31. §-a szerint megvizsgálni,

b) fennállónak kell tekinteni idősotthoni ellátásuk teljes időtartama alatt.

(6)6

(7)7

(8)8

(9)9

(10)10

(11)11

(12)12

(13)13

(14)14

(15)15

(16)16

(17)17

(18)18

(19)19

(20)20

(21)21

(22)22

82. §23

83. §24

84. §25

85. §26

86. §27

1

A törvényt az Országgyűlés a 2007. október 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2007. november 7. A törvényt a 2023. évi CIX. törvény 81. § 9. pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az I–IV. Fejezetet (1–80. §) a 2012: LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 1. §-át.

3

A 81. § (1) bekezdését a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 81. § (2) bekezdését a 2015: CCXXIII. törvény 75. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 81. § (3) bekezdését a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 81. § (6) bekezdését a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 81. § (7) bekezdését a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a hatályon kívül helyezte.

8

A 81. § (8) bekezdését a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a hatályon kívül helyezte.

9

A 81. § (9) bekezdését a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a hatályon kívül helyezte.

10

A 81. § (10) bekezdését a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a hatályon kívül helyezte.

11

A 81. § (11) bekezdését a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a hatályon kívül helyezte.

12

A 81. § (12) bekezdését a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a hatályon kívül helyezte.

13

A 81. § (13) bekezdését a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a hatályon kívül helyezte.

14

A 81. § (14) bekezdését a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a hatályon kívül helyezte.

15

A 81. § (15) bekezdését a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a hatályon kívül helyezte.

16

A 81. § (16) bekezdését a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a hatályon kívül helyezte.

17

A 81. § (17) bekezdését a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a hatályon kívül helyezte.

18

A 81. § (18) bekezdését a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a hatályon kívül helyezte.

19

A 81. § (19) bekezdését a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a hatályon kívül helyezte.

20

A 81. § (20) bekezdését a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a hatályon kívül helyezte.

21

A 81. § (21) bekezdését a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a hatályon kívül helyezte.

22

A 81. § (22) bekezdését a 2023. évi XXVIII. törvény 8. §-a hatályon kívül helyezte.

23

A 82–86. §-t a 2012: LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 1. §-át.

24

A 82–86. §-t a 2012: LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 1. §-át.

25

A 82–86. §-t a 2012: LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 1. §-át.

26

A 82–86. §-t a 2012: LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 1. §-át.

27

A 82–86. §-t a 2012: LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére