• Tartalom

122/2007. (V. 31.) Korm. rendelet

122/2007. (V. 31.) Korm. rendelet

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények elektronikus megküldésével kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról1

2008.05.16.

A Kormány az 1–10. § és a 13. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. § (1) bekezdés a) pontjában, a 11–13. § tekintetében a Kbt. 404. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében a következőket rendeli el:

1–12. §2

Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés után megkezdett közbeszerzésekre [Kbt. 35. § (2) bekezdés], tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, illetőleg megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet hatálybalépése előtti hiánypótlásra történő felhívás alapján a hatálybalépés után feladott, illetőleg megküldött hirdetmények vonatkozásában e rendelet szerint kell eljárni.

(3)–(4)3

1

A rendeletet a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 18. § 5. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1–12. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 87. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 13. § (3)–(4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 87. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére