• Tartalom

123/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Zalakomári madárrezervátum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 9/1976. OTvH számú határozatával védetté nyilvánított Zalakomári madárrezervátum természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Zalakomári madárrezervátum természetvédelmi terület kiterjedése 261,6 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a rétisas (Haliaetus albicilla.) fészkeléséhez és tartózkodásához szükséges természeti feltételek biztosítása, valamint a területre jellemző láperdők és egyéb növénytársulások megőrzése.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 123/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Zalakomári madárrezervátum természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Galambok
0393/2
Zalakomár
0439/1, 0439/2, 0439/3, 0439/4, 0439/5, 0440, 0441/1, 0441/2, 0442/1, 0488/3.
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére