• Tartalom

124/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Zirci arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Tanács 54/1951. számú határozatával védetté nyilvánított Zirci arborétum természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Zirci arborétum természetvédelmi terület kiterjedése 18,2 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai Zirc 211, 213/3, 209/1, 209/2.

3. § A védettség indoka és célja a dendrológiai kert természettudományos és esztétikai szempontból rendkívül értékes növényanyagának megőrzése és fenntartása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére