• Tartalom

125/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Budai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

2008.01.02.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 9/1978. OKTH számú határozatával védetté nyilvánított Budai Tájvédelmi Körzet védettségét fenntartom.

2. § A Budai Tájvédelmi Körzet kiterjedése 10498 ha ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait az 1. számú melléklet, fokozottan védett területének helyrajzi számait a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a terület jellegzetes tájképi és természeti adottságainak, földtani és felszínalaktani természeti értékeinek, növénytársulásainak, növény- és állatfajainak megőrzése, a területen található történelmi, kultúrtörténeti értékek megóvása.

4. § (1) A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság.

(2) A természetvédelmi kezelési tevékenységeket a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és – erdő esetében – a külön jogszabály szerinti erdészeti hatósági nyilvántartásban szereplő erdőgazdálkodó1 együttesen látja el.

(3) Az erdőgazdálkodásra vonatkozó részletes előírásokat az érvényes körzeti erdőterv tartalmazza.

5. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)2

1. számú melléklet a 125/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Budai Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Budapest, II. kerület
10898, 11664, 11700, 11724, 11734, 15876, 15944, 53436, 53437, 53438, 53439, 53440, 53441, 53442, 53443, 53445/4, 53446, 53448, 55464, 59344, 59345, 59346, 59347, 11663/31, 11663/34, 11671/2, 11672/1, 11672/2, 11673/1-3, 11699/18, 11719/5, 11719/6-8, 11720/6-8, 11725/1, 11725/2, 15986/4, 15988/4, 15988/5, 50862, 53445/4, 010894/2, 010894/4, 010894/5, 010895, 10897/2, 010934/1, 010934/13-15, 010934/2, 010934/24-28, 010934/29, 010934/30, 10934/34-39, 010934/41-48, 10934/65-66, 011197/13, 011197/17, 011197/20-21, 011197/22, 011197/23, 011197/24, 011197/25, 011200, 011204/4, 011208, 011226/1, 011226/10, 011226/100-109, 011226/11, 011226/110-126, 011226/13, 011226/16-49,011226/5, 011226/50-59, 011226/6, 011226/60-99, 011276, 011278, 011281/2, 011282, 011283/1, 011283/10, 011283/12-17, 011283/2, 011283/21, 011283/22, 011283/24-49, 011283/5, 011283/50-89, 011283/9, 011283/90-94, 011315/1-6, 011339/7, 011341/1, 011341/12, 011341/14, 011341/15, 011341/17, 011352/3, 011352/4, 011355/14, 011355/2, 011355/8, 011355/9, 015950, 015951, 015956/1, 015956/2, 015957/1, 015957/3, 015957/4, 015958/1, 015958/3-5, 015960/1, 015960/2, 015961/1-3, 015962, 015964/1, 015964/2, 015965/1, 015965/2, 015965/3, 015969/2, 015980/10, 015980/12-14, 015980/15, 015980/16-18, 015980/2, 015980/20-22, 015980/24-29, 015980/30, 015980/32, 015980/33-37, 015980/4-9, 058901, 058903, 058905, 058906, 058907, 058908, 058909, 058910, 058911, 058912, 058913, 058914, 058915, 058916, 058917, 058918, 058919, 058920, 058921, 058922, 058923, 058924, 058925, 058926, 058928, 058929, 058930, 058931, 059001, 059002, 059003, 059004, 059005, 059006, 059007, 059008, 059074, 059075/10-19, 059075/2, 059075/20-36, 059075/4-9, 059180, 059181/10-19, 059181/2, 059181/20-29, 059181/3, 059181/30-39, 059181/4, 059181/40-49, 059181/5, 059181/50-55, 059181/7-9, 059182, 059183, 059184/1, 059184/10, 059184/100-109, 059184/11, 059184/110-112, 059184/12-49, 059184/5, 059184/50-59, 059184/6, 059184/60-69, 059184/7, 059184/70-79, 059184/8, 059184/80-89, 059184/9, 059184/90-99, 059185, 059186, 059187, 059190, 059191, 059192/1-7, 059201, 059213, 059215/10-14, 059215/2, 059215/3, 059215/5-9,059218/1-4, 059221/1 059221/2-4, 059277, 059300, 059324, 059326, 059327, 059328, 059329, 059342, 059354, 059455
Budapest, III. kerület
16044/1, 16078/2, 016024/20, 016024/23-24, 016029/3, 016029/5, 016489/1, 016492, 016495, 016496, 016498, 016499, 016500/3, 016501/1, 016501/2, 016502/1, 016502/2, 016503, 016504, 016505, 016508, 016509, 016510/3, 016511, 016512, 016536/83, 016536/85, 016536/87-89, 016536/90, 020625/4, 020695, 021382, 021385/4, 021390/2, 021390/3, 021391/1, 022907/2
Budapest, XII. kerület
10496/21, 10496/22, 10500/10-12, 10522, 10672, 10688, 10813/5, 10813/6, 10819/13, 10819/6, 10819/9, 9121/15, 010467/3, 010486, 010496/19, 010496/23, 010496/24, 010497/6, 010497/7, 010500/3, 010501/5-7, 010503/10, 010503/11, 010503/14, 010503/15, 010503/17-21, 010503/24-29, 010503/9, 010505/1, 010505/2, 010505/3, 010524/1, 010819/1, 010819/27, 010819/28, 010819/7, 010875/2, 010877/15, 010877/17-19, 010886/22, 010886/30, 010886/34, 010886/37, 010886/38, 010886/52, 010886/53, 010886/65-67, 08862/1, 08888/3, 09055/14, 09058/5, 09131/2, 09137, 09138/7, 09138/8, 09140/10, 09140/11, 09140/12, 09140/6, 09144/2, 09145, 09150/4, 09150/5, 09151/5, 09153/1, 09154/2, 09269/35, 9121/11-12, 9121/15
Budajenő
088/1, 088/3, 088/4, 088/6, 088/7, 089, 090, 091, 092, 093/1, 093/2
Budakeszi
051, 066, 0177/3, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0200/3, 0200/9, 0200/10, 0204, 0205, 0206, 0207/1, 0208, 0209/1, 0209/2-3, 0209/4, 0210/2, 0210/3, 0210/4, 0210/11, 0210/12, 0211
Budaörs
1349, 1348/1, 1348/2-4, 1632, 1633/1, 1633/2, 1634/1, 1634/2, 8120, 8601, 8602, 8603, 8604, 8607, 8609/2, 8896, 8902, 9451/1, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016/1, 016/2, 017, 018, 019/1, 021, 023, 024, 025, 028, 029, 030/5, 033, 034, 035, 036/1-3, 037/1, 037/2, 038, 039, 040,.041, 042/1, 042/2
Nagykovácsi
04, 014, 015, 016, 017, 018, 021, 023, 025, 026, 027, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 041, 043, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053/1, 054, 087, 088, 089, 091, 092, 094, 095, 096, 097,099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0119, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0104/1, 0121/36, 0139/4, 0146/10-16, 0146/2, 0146/4-9, 022/10-29, 022/3, 022/30-49, 022/5, 022/50-59, 022/6, 022/60-62, 022/7-9, 024/1, 024/2, 028/1, 028/11-33, 028/4-9, 040/10-29, 040/3, 040/30, 040/31-37, 040/4-9, 042/10-19, 042/2, 042/20-39, 042/4, 042/40-49, 042/5, 042/50-69, 042/7, 042/70-79, 042/8, 042/80-82, 042/9, 053/1, 084/1, 084/10, 084/100-109, 084/11, 084/110-119, 084/12, 084/120-129, 084/13, 084/130-139, 084/14, 084/140-149, 084/15, 084/150, 084/151-159, 084/16, 084/160-169, 084/17, 084/170, 084/171-189, 084/19, 084/190-199, 084/2, 084/20, 084/200-219, 084/22, 084/220-233, 084/24-29, 084/3, 084/30-32, 084/34, 084/36, 084/38, 084/4, 084/40-49, 084/5, 084/50-59, 084/6, 084/60, 084/61, 084/68, 084/69, 084/7, 084/70-79, 084/8, 084/80-87, 084/9, 084/90-99, 090/1, 090/2, 093/1, 093/2, 098/2-4
Páty
032, 033, 034, 035, 036, 037
Perbál
096, 097, 098, 0101/1, 0101/2, 0102, 0103, 0112
Piliscsaba
034, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 054, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 083, 084, 085/2-4, 085/6-9
Pilisszentiván
032, 033, 058, 061, 067, 068, 069/3, 069/7, 069/9, 070, 071, 072/1, 072/2, 074, 075, 077, 084, 090, 093, 0100/2, 025/2, 029/1, 030/1, 030/2, 031/1, 031/2, 035/1, 052/1, 059/2, 073/1, 073/10-19, 073/2, 073/20-27, 073/3, 073/5-7, 073/9, 076/1, 076/2, 085/2, 091/1, 092/2, 095/1, 098/1
Solymár
066/1, 066/2, 067, 068, 069, 098/6-9, 098/14, 0100, 0101, 0102, 0103, 0110, 0111, 0112, 0138, 0139, 0140, 0107/3, 0109/1, 0109/2, 098/10-13, 098/15, 098/16, 098/2, 098/5, 099/2, 099/3, 099/4, 099/5, 099/6
Telki
0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0118, 0116/2, 0116/3, 0116/4, 0116/6-8, 0117/2, 0117/4, 0119/3, 0119/4, 1455
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

2. számú melléklet a 125/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Budai Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Budapest II. kerület
50862
Budakeszi
066, 0179, 0180, 0181, 0182
Budaörs
1632, 1633/1, 1633/2, 1634/1, 1634/2, 8120, 8601, 8602, 8603, 8604, 8607, 8609/2, 8896, 8902, 015, 016/2, 017, 018, 019/1, 021, 023, 024, 025, 028
Nagykovácsi
046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 0102, 0103, 0104/1, 053/1
Piliscsaba
064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 083
Pilisszentiván
032, 033, 058, 061, 067, 068, 069/3, 069/7, 071, 072/1, 074, 0100/2, 025/2, 030/1, 030/2, 031/1, 031/2, 035/1, 059/2
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.
1

A Magyar Közlöny 2007. évi 187. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

2

Az 5. § (2) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére