• Tartalom

126/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Bükki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról

2020.05.20.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 18/1976. OTvH számú határozatával létesített Bükki Nemzeti Park védettségét fenntartom.

2. § A Bükki Nemzeti Park kiterjedése 43168,8 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait az 1. számú melléklet, fokozottan védett területének helyrajzi számait a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a terület jellegzetes tájképi és természeti adottságainak, a földtani és felszínalaktani természeti értékekeinek, karsztvízrendszerének, az erdők és gyepek növénytársulásainak, növény- és állatfajainak megőrzése, a területen található történelmi, kultúrtörténeti értékek megóvása.

4. § (1) A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.

(2) A természetvédelmi kezelési tevékenységeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és – erdő esetében – a külön jogszabály szerinti erdészeti hatósági nyilvántartásban szereplő erdőgazdálkodó1 együttesen látja el.

(3) Az erdőgazdálkodásra vonatkozó részletes előírásokat az érvényes körzeti erdőterv tartalmazza.

5. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)2

1. számú melléklet a 126/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez3

A Bükki Nemzeti Park ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Bélapátfalva
0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0128/1, 0128/2, 0130, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140/1, 0141/1, 0141/3, 0142, 0145, 0146, 0179/4, 0179/5, 0180, 0194, 0195, 0196, 0197, 0202, 0203/1, 0203/2, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214/1, 0214/3, 0214/4, 0215, 0216, 0217/3, 0218, 0219, 0220
Bükkszentkereszt
029, 030, 031, 032, 033, 034, 042, 043, 045, 051, 052/1, 081, 082/1, 082/2, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 090, 091, 091, 092, 092, 093, 093, 094, 094, 095, 096, 096, 097, 097, 098/1, 098/2, 099/1, 099/2, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109/1, 0109/2, 0110, 0111, 0112, 0113
Bükkzsérc
062, 063, 0117, 0118, 0119/1, 0119/2, 0119/3, 0120, 0121/1, 0121/3, 0121/4, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128/1, 0128/2, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134/1, 0134/2, 0134/3, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157/1, 0157/2, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177/1, 0177/2, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202/1, 0202/2, 0202/3, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238/1, 0238/2, 0239, 0240, 0241/1, 0241/2, 0242, 0243, 0244, 0245
Cserépfalu
05, 06, 07, 08/1, 08/2, 09, 09, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023/1, 023/2, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035/1, 035/2, 035/3, 035/4, 035/5, 035/6, 035/7, 035/8, 035/9, 035/10, 035/11, 035/12, 035/13, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 058, 069/1, 086, 087, 088/1, 089, 090
Cserépváralja
043, 044/1, 044/2, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 0103, 0104, 0105, 0131, 0132, 0134, 0136, 0137, 0138, 0140, 0148, 0149/1, 0150/2
Dédestapolcsány
0159, 0160, 0161/1, 0161/2, 0161/3, 0163/1, 0163/2, 0164, 0165
Eger
010
Felsőtárkány
1502/18,
072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0147, 0148, 0150/1, 0150/2, 0151, 0152, 0153/1, 0153/2, 0154, 0155, 0156/1, 0156/2, 0157, 0158/1, 0158/3, 0158/4, 0159/5, 0159/6, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171/1, 0171/2, 0172
Kács
051, 052, 054, 055, 057, 058, 071, 072, 073/1, 073/2, 074, 078, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105/1, 0105/2, 0106, 0107, 0108, 0109, 0114, 0118, 0123/2, 0124, 0127, 0128, 0129
Kisgyőr
09/2, 011, 012, 013, 014, 018, 019, 020, 021, 022, 025, 026, 027/1, 027/2, 028, 029, 030, 031, 092, 093, 094, 095, 096/1, 096/2, 097, 098, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120/1, 0120/2, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138/1, 0138/2, 0139, 0140, 0141, 0143, 0145, 0146, 0149/1, 0149/2, 0149/5, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180/1, 0180/2, 0181/1, 0181/2, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238/1, 0238/2, 0239, 0240, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254/1, 0254/2, 0255, 0256/1, 0256/2, 0257, 0258/1, 0258/2, 0320, 0321, 0322, 0332, 0333
Mályinka
07, 012, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 084, 085, 085, 086, 086, 087, 087, 088, 088, 089, 089, 090, 090, 091, 091, 092, 092, 093, 093, 094, 094, 095, 095, 096, 096, 097, 097, 098, 099, 099, 0100, 0100, 0101, 0102, 0102, 0103, 0103, 0104, 0104, 0105, 0105, 0107, 0108, 0109, 0110
Miskolc
01/3, 01/4, 01005, 01006, 01007, 01031, 01032, 01033, 01034, 01035, 01036/1, 01036/2, 01037, 01038, 01039, 01040, 01041/1, 01041/2, 01041/3, 01042, 01043, 01044, 01045/1, 01045/2, 01045/3, 01045/4, 01045/5, 01046/1, 01046/2, 01047, 01048, 01049, 01050, 01051/1, 01051/2, 01052, 01053, 01054, 01055, 01056, 01057, 01058, 01059, 01060, 01061/1, 01061/2, 01062, 01063, 01064, 01065, 01066, 01067, 01068, 01069, 01070, 01071, 01072, 01073, 01074, 01075, 01076, 01077, 01079, 01080, 01081, 01082, 01083, 01084, 01085, 01086, 01087/1, 01087/2, 01088/1, 01088/2, 01089, 01090, 01091, 01092, 01093, 01094, 01095/1, 01095/2, 01095/3, 01096, 01097, 01098, 01099, 01100, 01101, 01102, 01103, 01104, 01105/1, 01105/2, 01106, 01107, 01108/1, 01108/2, 01108/3, 01108/4, 01108/5, 01108/6, 01108/7, 01109, 01110, 01111, 01112, 01113, 01114, 01115, 01116, 01117, 01118, 01119, 01120, 01121, 01122, 01123, 01124, 01125, 01126, 01127/1, 01127/2, 01128, 01129, 01130, 01131, 01132, 01133, 01134, 01135/1, 01135/2, 01136, 01137, 01138, 01139/1, 01139/2, 01140, 01141, 01142/1, 01142/2, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01150, 01151, 01152, 01154, 01156, 01157, 01158, 01159, 01160, 01161, 01162, 01163, 01164, 01165/2, 01166/2, 01167, 01168/2, 01169/2, 01170, 01171, 01172, 01173, 01174, 01175, 01176, 01177/1, 01177/2, 01177/3, 01177/4, 01178, 01179/1, 01179/2, 01180, 01181, 01182, 01183, 01184, 01185, 01187/1, 01187/2, 01189, 01190, 01192, 01193, 01194, 01195/1, 01195/2, 01195/3, 01196, 01197, 01198, 01199, 01200, 01201/1, 01202, 01203, 01205, 01206/2, 01206/6, 01207/1, 01207/2, 01208, 01209, 01210/1, 01211, 01212, 01213/1, 01213/2, 01214, 01215, 01216, 01217, 01218, 01219, 01220, 01221/1, 01221/2, 01221/3, 01222, 01223, 01227/1, 01227/5
Mónosbél
037, 038, 039, 040, 041/10, 042/1, 042/2, 042/3, 043/1, 043/2–3, 044
Nagyvisnyó
0106/3, 0106/4, 0106/5, 0107/1, 0114, 0118, 0120, 0129, 0157/2, 0158/1, 0158/2, 0158/4, 0177, 0189, 0192, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0242, 0243, 0248, 0252, 0262, 0263, 0271, 0272, 0273, 0275, 0280, 0286, 0287, 0288, 0289, 0315, 0316, 0319, 0326, 0341/1, 0341/2, 0341/3, 0342, 0344, 0345, 0350, 0353, 0356, 0357, 0358, 0359/1, 0359/2, 0360, 0361, 0362, 0370, 0371, 0372/1, 0372/2, 0373, 0379/1, 0379/2, 0383, 0384, 0385, 0387, 0388, 0389, 0400, 0401, 0402, 0404, 0405, 0406, 0409/1, 0409/6, 0409/7, 0409/8, 0409/9, 0409/10, 0409/11, 0409/12, 0409/13, 0412/2, 0421, 0421 0422, 0435, 0453, 0467, 0475/1, 0475/3, 0475/4, 0475/5, 0480, 0481/1, 0481/2, 0481/3, 0481/4, 0483, 0496, 0500/2, 0500/3, 0511, 0512, 0518, 0534, 0536
Parasznya
0135, 0140, 0141
Répáshuta
01, 02, 03, 04, 05/1, 05/2, 05/3, 05/4, 05/5, 05/6, 05/7, 05/8, 05/9, 05/10, 05/11, 05/12, 05/13, 05/14, 05/15, 05/16, 05/17, 05/18, 05/19, 05/20, 05/21, 06, 07, 08/1, 08/2, 08/3, 08/4, 08/5, 08/6, 08/7, 08/8, 08/9, 08/10, 08/11, 08/12, 08/13, 08/14, 08/15, 08/16, 08/17, 08/18, 09, 010/1, 010/2, 010/3, 010/23, 010/24, 011/3, 013/1, 013/2, 013/3, 013/4, 013/5, 013/6, 013/7, 013/8, 013/9, 013/10, 013/11, 013/12, 013/13, 013/14, 013/15, 013/18, 013/19, 013/20, 013/21, 013/22, 013/23, 013/24, 013/31, 013/35, 013/41, 013/42, 013/43, 013/44, 013/53, 013/54, 013/68, 013/69, 013/72, 013/81, 013/82, 013/83, 013/87, 013/88, 013/89, 013/90, 013/94, 013/95, 013/96, 013/97, 013/98, 013/99, 013/100, 013/101, 013/102, 013/103, 013/104, 013/105, 013/106, 013/107, 013/108, 013/109, 013/111, 013/112, 013/113, 013/114, 013/117, 013/118, 013/119, 013/120, 013/121, 013/123, 013/131, 013/132, 013/133, 013/136, 013/139, 013/140, 013/141, 013/142, 013/144, 013/146, 013/148, 013/150, 013/152, 013/154, 013/156, 013/158, 013/160, 013/162, 013/164, 013/166, 013/168, 013/170, 013/172, 013/174, 013/176, 013/178, 013/180, 013/182, 013/184, 013/186, 013/188, 013/190, 013/192, 013/194, 013/196, 013/198, 013/200, 013/202, 013/204, 013/206, 013/208, 013/210, 013/212, 013/214, 013/216, 013/218, 013/220, 013/222, 013/224, 013/226, 013/228, 013/230, 013/232, 013/234, 013/236, 013/238, 013/240, 013/242, 013/244, 014, 015/1, 015/2, 015/3, 015/4, 015/5, 015/6, 015/7, 015/8, 015/9, 015/10, 015/11, 015/12, 015/13, 015/14, 015/15, 015/16, 015/17, 015/18, 015/19, 015/20, 015/21, 015/22, 015/23, 015/24, 015/25, 015/26, 015/27, 015/28, 015/30, 015/31, 015/32, 015/33, 015/34, 015/35, 015/36, 015/37, 015/38, 015/39, 015/40, 015/41, 015/42, 015/43, 015/44, 015/45, 015/46, 015/47, 015/48, 015/49, 015/50, 015/51, 015/52, 015/53, 016/1, 016/2, 016/3, 017, 018, 019, 020/1, 020/2, 020/4, 020/6, 020/7, 020/8, 020/9, 020/11, 020/12, 020/14, 020/15, 020/16, 020/17, 020/18, 020/19, 020/20, 020/21, 020/22, 020/24, 020/26, 020/28, 020/29, 020/30, 020/31, 020/32, 020/33, 020/34, 020/35, 020/36, 020/37, 020/38, 020/39, 020/41, 020/42, 020/43, 020/44, 020/45, 020/46, 020/47, 020/48, 020/49, 020/50, 020/51, 020/52, 020/53, 020/54, 020/57, 020/58, 020/59, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043/1, 043/2, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 052, 053, 053, 054, 054, 055, 055, 056, 056, 057, 057, 058, 058, 059, 059, 060, 060, 061, 061, 062, 062, 063, 063, 064, 064, 065, 065, 066, 066, 067, 067, 068, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 073, 074, 074, 075/1, 075/1, 075/2, 076, 076, 077, 077, 078, 078, 079, 079, 080/1, 080/1, 080/2, 080/2, 081, 081, 082, 082, 083, 083, 084, 084, 085, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104/1, 0104/2, 0104/3, 0104/4, 0104/5, 0104/6, 0104/7, 0104/8, 0104/9, 0104/10, 0104/11, 0104/12, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124
Sály
0237, 0239, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261/1, 0261/2, 0262, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274
Szarvaskő
05/7, 05/8, 047/1, 047/2, 052, 053, 054, 055, 056/1, 056/2, 057, 058, 059, 060, 068/1, 068/3, 069, 070/6
Szilvásvárad
07, 08, 0145, 0146, 0147/1, 0147/1, 0147/2, 0147/3, 0147/4, 0147/5, 0147/6, 0147/7, 0150/2, 0150/4, 0150/5, 0150/6, 0151, 0152, 0153, 0154, 0158/1, 0158/2, 0159, 0160, 0161, 0162/1, 0162/2, 0162/3, 0162/4, 0162/5, 0162/6, 0162/7, 0162/8, 0162/9, 0163/1, 0163/2, 0163/3, 0163/4, 0163/5, 0163/6, 0163/7, 0163/8, 0163/9, 0163/10, 0164/1, 0164/2, 0164/3, 0164/4, 0164/5, 0164/6, 0164/7, 0164/8, 0164/9, 0164/10, 0164/11, 0164/12, 0164/12, 0166, 0168, 0169, 0170/1, 0170/2, 0171
Tard
0211/2, 0214/1, 0217/2, 0218/2, 0219/2, 0229/1, 0230/2
Varbó
031, 032, 033, 034, 035/1, 035/2, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048/4, 048/5, 048/6, 049/1, 049/2, 050, 051, 052, 053, 054/1, 054/2, 054/3, 054/4, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064,
065 hrsz.-ból a 141,9064 hektár kiterjedésű a) alrészlet,
066, 067, 068, 069, 070/2, 070/3, 070/4, 070/6, 070/7, 071, 072/1, 072/2, 072/3, 074/1, 074/2, 076, 077, 084
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

2. számú melléklet a 126/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez4

A Bükki Nemzeti Park fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Bélapátfalva
0140/1 hrsz-ból 76,8 ha (a15F, 15TN, 16A, 18A, 18B, 18C, 18D, 18TI, 19A, 19B, 19TI erdőrészletek és a 17 erdőtag), 0179/4
Bükkszentkereszt
090, 091, 092, 093,
094 hrsz-ból 56,2 ha (a 42E, 42G, 42H, 42I, 42J, 42CS, 42TI erdőrészletek, a 42F erdőrészlet területén fekvő rész és a 42NY erdőrészlet területéből az E761825-N302644, E761853-N302652 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól délre fekvő rész),
096,
097 hrsz-ból 45,7 ha (a 39G-S, 39KT, 39TI2, 39TI3 erdőrészletek, a 39NY2 erdőrészlet területén fekvő rész és a 39NY1 erdőrészlet területéből az E763178-N303193, E763193-N303213 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól délre és keletre fekvő rész)
Cserépfalu
06 hrsz területéből 0,2 ha (a 35D, 35F, 35G erdőrészletek területén fekvő rész), 07 hrsz-ból 0,5 ha (a 33UT, 34UT2 erdőrészletek), 08/1 hrsz-ból 207 ha (a 35A, 35B, 35C, 35H, 37A, 37B, 37C erdőrészletek, a 35D, 35F, 35G erdőrészletek területén fekvő rész és a 31, 32, 33, 34 erdőtagok), 08/2, 09, 010, 011, 012, 013, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023/1, 023/2, 024, 025, 026, 028 hrsz-ból 264,9 ha (a 38TI, 39A, 39B, 39C, 39D, 39E, 39H, 40B-L, 40TI1-TI4, 40UT, 42E, 42F, 42UT, 63B-E erdőrészletek, a 38A, 38B, 39UT, 62A, 62B, 63A erdőrészletek területén fekvő rész és a 41 erdőtag), 029 hrsz-ból 249,4 ha (a 11G, 42A, 42C erdőrészletek, a 11F, 13F, erdőrészletek területén fekvő rész és a 12, 28, 29, 43 erdőtagok), 030, 031, 032, 033, 034, 035/1 hrsz-ból 0,1 ha (a 11F erdőrészlet területén fekvő rész), 037 hrsz-ból 2,8 ha (a 037a alrészlet területéből a13F erdőrészlet területén fekvő rész), 049 hrsz-ból 20,5 ha (a 049a alrészlet területéből a 39F, 39G, 62C erdőrészletek és a 39UT, 62A, 62B, 63A erdőrészletek területén fekvő rész), 058 hrsz-ból 37,9 ha (a 72A, 72TI, 73A, 73C, 73TN, 73UT erdőrészletek és a 72B, 72C erdőrészletek területén fekvő rész)
Cserépváralja
043 hrsz-ból 0,1 ha (az 1A erdőrészlet területén fekvő rész), 044/2, 045, 046, 047 hrsz-ból 0,1 ha (a 2A, 2B erdőrészletek területén fekvő rész), 053 hrsz-ból 0,5 ha (a 8B, 8C erdőrészletek területén fekvő rész), 054 hrsz-ból 0,2 ha (a 12TI erdőrészlet területén fekvő rész), 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 068, 069, 070, 071 hrsz-ból 0,03 ha (a 17C erdőrészlet területén fekvő rész), 072 hrsz-ból 0,2 ha (a 17C erdőrészlet területén fekvő rész), 078, 079, 080, 081, 082,
0103 hrsz-ból 0,6 ha (az E763672-N288211, E763674-N288213 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonal és az E764151-N287625, E764159-N287624 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonal közötti terület),
0104, 0105, 0131, 0132, 0134, 0136,
0137 hrsz-ból 0,3 ha (az E763566-N288606, E763567-N288602 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól keletre fekvő rész),
0138, 0140, 0148, 0149/1, 0150/2
Dédestapolcsány
0160 hrsz-ból 39,3 ha (a 0160b alrészlet területéből az 51C, 51D, 52G, 53D erdőrészletek)
Felsőtárkány
095 hrsz-ból 63,1 ha (a 45B, 46A, 47A, 74A, 74B, 76E erdőrészletek, a 76A, 76B, 76C, 76D erdőrészletek területén fekvő rész), 0100 hrsz-ból 82,6 ha (a 77A, 77B, 93A, 94B, erdőrészletek, a 76A, 76B, 76C, 76D erdőrészletek területén fekvő rész), 0101 hrsz-ból a 93UT erdőrészlet területén fekvő rész), 0102 hrsz-ból 80,7 ha (a 0102a alrészlet területéből a 94A, 96C, 99B, 99C, 99D, 102A, 103B erdőrészletek, a 96A, 96B erdőrészletek területén fekvő rész és a 95 erdőtag), 0103, 0104, 0105 hrsz-ból 90,9 ha (a 105A, 105B, 105C, 105E, 105UT, 106A, 106UT, 107A, 108A, 109B, 109D erdőrészletek, a 97A, 99A erdőrészletek területén fekvő rész), 0106 hrsz-ból 2,6 ha (a 102UT1, 103UT1, 105UT, 109UT erdőrészletek, a 102B erdőrészlet területén fekvő rész), 0107 hrsz-ból 22,9 ha (a 103A erdőrészlet, a 102B, 105D erdőrészletek területén fekvő rész), 0108 hrsz-ból 22,4 ha (a 109A, 109C1, 109C2 erdőrészletek, a 105 D erőrészlet területén fekvő rész), 0110 hrsz-ból 0,4 ha (a 102UT2, 103UT2 erdőrészletek, a 105D erdőrészlet területén fekvő rész),
0117 hrsz-ból 0,3 ha (az E756181-N300887, E756186- N300797, E756187-N300755, E756178-N300755 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól nyugatra fekvő rész),
0122 hrsz-ból 2,5 ha (a 114B erdőrészlet területén fekvő rész), 0159/6 hrsz-ból 1,2 ha (a 195B erdőrészlet területén fekvő rész),
0164 hrsz-ból 0,3 ha (az E753199-N292145, E753208-N292166 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól északra fekvő rész),
0165 hrsz-ból 0,9 ha (a 198B, 198I erdőrészletek területén fekvő rész), 0166 hrsz-ból 0,5 ha (a 195UT2 erdőrészlet), 0167 hrsz-ból 19,9 ha (a 198C, 198D erdőrészletek, a 195B, 198E, 198F, 198I, 198UT2 erdőrészletek területén fekvő rész),
0171/2 hrsz-ból 256,3 ha (a 197A-E, 197UT1, 198A, 198G, 198H, 198J, 198K, 198L, 198N, 198UT1, 199A-H, 199UT1, 199UT2, 200B-E, 200UT erdőrészletek, a 198B, 198E, 198F, 198I, 198UT2 erdőrészletek területén fekvő rész, a 202A erdőrészlet területének a E753977-N290133, E754013-N290065, E754019-N290029, E754034- N290021, E754112-N290073 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól északra fekvő része és a 201 erdőtag)
Mályinka
074 hrsz-ból 0,5 ha (az E760350-N310833, E760358-N310831 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól délre eső rész),
076 hrsz-ból 10,9 ha (a 30D, 30F, 30UT, 30TI erdőrészletek, a 19B, 30E erdőrészletek területén fekvő rész), 077 hrsz-ból 67,5 ha (a 11I, 11J, 11K, 11TI4, 21B, 21D erdőrészletek, a 19B erdőrészlet területén fekvő rész és a 20 erdőtag), 078 hrsz-ból 75,5 ha (a 19C, 29E, 29F, 30A, 30B, 30C, 30G, 31A, 31D, 31F-K, 31TI erdőrészletek, a 29C, 29D, 30E erdőrészletek területén fekvő rész), 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095 hrsz-ból 56,5 ha (a 9C, 9D, 9E, 9F, 23A, 23B, 23C, 23J erdőrészletek, a 23F erdőrészlet területén fekvő rész) 096 hrsz-ból 61,9 ha (a 23D, 23E, 23G, 23H, 23I, 23NY, 23TI1, 23TI2, 23TI3, 27E, 27F, 27G, 27TI1 erdőrészletek, a 23F erdőrészlet területén fekvő rész), 097, 099, 0100, 0102 hrsz-ból 30,7 ha (a 32C, 32NY1, 38B, 38C, 38M-P, 38UT erdőrészletek, a 28J, 38A erdőrészletek területén fekvő rész), 0103, 0104 hrsz-ból 4,2 ha (a 38Q erdőrészlet, a 38A erdőrészlet területén fekvő rész), 0105 hrsz-ból 47,5 ha (a 25 erdőtag)
Miskolc
01045/3, 01047, 01051/1 hrsz-ból 28,5 ha (a 01051/1a alrészlet területéből a 63B erdőrészlet) 01052 hrsz-ból 24,3 ha (a 01052a alrészlet területéből a 27F, 27G erdőrészletek), 01069 hrsz-ból 5,2 ha (az 51A erdőrészlet),
01082 hrsz-ból 12,3 ha (az E758007-N304337, E758033-N304355, E758119-N304282, E758129-N304268, E758122-N304245, E758200-N304249, E758249-N304236, E758301-N304241, E758325-N304274, E758337-N304322, E758342-N304548, E758337-N304558 E758211-N304679 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól nyugatra eső rész),
01083 hrsz-ból 0,8 ha (az E758211-N304679, E758190-N304700, E758038-N304635, E757995-N304595 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól délre eső rész),
01092 hrsz-ból 8,3 ha (a 01092a alrészlet területéből a 40E erdőrészlet),
01108/1 hrsz-ból 20,9 ha (a 01108/1a alrészlet területéből a 6C, 6E erdőrészletek és a 6UT2 erdőrészlet E759788-N309424, E759790-N309428 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól keltre fekvő része),
01114 hrsz-ból 43,6 ha(a 7B, 7C, 7D erdőrészletek), 01115 hrsz-ból 39,7 ha (a 37B, 37C, 37D, 37I, 37J, 37K, 37L, 37UT1 erdőrészletek),
01121 hrsz-ból 13,3 ha (a 35E, 35G, 35H erdőrészletek és a 35UT1 erdőrészlet E761975-N308524, E761974-N308523 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól keltre fekvő része),
01122 hrsz-ból 12,9 ha (a 34C, 34D, 34G, 34UT1 erdőrészletek), 01171 hrsz-ból 72,6 ha (a 01171a alrészlet területéből a 8B-O, 8NY, 8UT erdőrészletek), 01172 hrsz-ból 79 ha (a 01172a alrészlet területéből a 9F-M, 9TN, 9UT3 erdőrészletek, a 10 erdőtag), 01174 hrsz területéből 73,2 ha (a 01174a alrészlet területéből a 11 erdőtag)
Nagyvisnyó
0114 hrsz-ból 0,1 ha (a 26A, 26H erdőrészletek területén fekvő rész), 0177 hrsz-ból 29,5 ha (a 29E, 29F, 29G, 39A erdőrészletek, a 29UT, 39B, 39D erdőrészletek területén fekvő rész), 0189 hrsz-ból 0,3 ha (a 29UT erdőrészlet területén fekvő rész), 0192 hrsz-ból 7,5 ha (a 29A erdőrészlet, a 29UT erdőrészlet területén fekvő rész), 0229, 0230, 0231, 0235,
0236 hrsz-ból 1,5 ha (az E753068-N308728, E753072-N308728 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól délre fekvő rész),
0237, 0238, 0239, 0242, 0243, 0248,
0263 hrsz-ból 0,7 ha (az E755370-N308109, E755372-N308101 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonal és az E755902-N307117, E-755907-N307118 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonal közötti terület),
0271, 0272, 0273 hrsz-ból 127,1 ha (a 0273a alrészlet területéből a 36A, 36B, 36E, 36F, 36UT, 37 ÚT erdőrészletek, a 30F, 30G, 30NY, 35A, 36D, 37A, 37B, 37C, 37E erdőrészletek területén fekvő rész és a 31 erdőtag), 0273 hrsz-ból 0,7 ha (0273f, 0273g), 0275, 0280 hrsz-ból 160 ha (a 0280a alrészlet területéből a 37D, 37UT, 40A, 40C, 40E, 40F, 40G erdőrészletek, a 30A-G, 30NY, 36D, 37A, 37B, 37C, 37E, 40B erdőrészletek területén fekvő rész és a 38 erdőtag), 0280 hrsz-ból 0,1 ha (a 0280b alrészlet területéből a 36D, 37C erdőrészletek területén fekvő rész), 0280 hrsz-ból 1,4 ha (0280g), 0286 hrsz-ból 0,1 ha (a 71B erdőrészlet területén fekvő rész), 0287 hrsz-ból 0,1 ha (a 71B erdőrészlet területén fekvő rész), 0288 hrsz-ból 0,1 ha (a 71B erdőrészlet területén fekvő rész), 0289,
0315 hrsz-ból 0,8 ha (az E756309-N306472, E756310-N306468 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól nyugatra fekvő rész),
0316 hrsz-ból 128,8 ha (a 0316a alrészlet területéből a 23B-G, 35C erdőrészletek, a 22E, 24E, 35A, 35B, 35D erdőrészletek területén fekvő rész és a 32 erdőtag), 0319 hrsz-ból 57,2 ha (a 0319a alrészlet területéből a 39E, 39F, 40D, 41A erdőrészletek, a 39B, 39D, 39G, 40B, 40E erdőrészletek területén fekvő rész),
0344 hrsz-ból 0,3 ha (az E754552-N305215, E754559-N305212 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól nyugatra fekvő rész)
0353 hrsz-ból 5,3 ha (a 0353d alrészlet területéből a 39G erdőrészlet területén fekvő rész),
0379/2 hrsz-ból 2 ha (az E757946-N304541, E757841-N304432, E757854-N304405, E757934-N304322, E757944-N304317, E757974-N304325, E757977-N304326, E758007-N304342 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól keletre fekvő rész),
0409/7 hrsz-ból 0,8 ha (a 0409/7f alrészlet területéből a 22E erdőrészlet), 0421 hrsz-ból 45,5 ha (a 0421a alrészlet területéből a 12A-K, 12UT erdőrészletek), 0421 hrsz-ból 0,2 ha (0421b)
Répáshuta
052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 073, 074, 075/1, 076, 077, 078, 079, 080/1, 080/2, 081, 082, 083, 084 hrsz-ból 0,3 ha (a 12TI erdőrészlet területén fekvő rész), 085 hrsz-ból 1,3 ha (a 12D, 12TI erdőrészletek területén fekvő rész),
Szarvaskő
047/1 hrsz.-ból 15,1 ha (a 23C, 23D, 23E, 23NY, 23TN erdőrészletek, a 23B erdőrészlet területén fekvő rész), 055 hrsz.-ból 0,1 ha (a 23B, 23NY erdőrészletek területén fekvő rész), 056/1, 056/2, 057, 058, 059, 068/1 hrsz.-ból 83 ha (a 3E, 4C, 4E, 4TN1, 4TN2, 14A, 14B, 14C, 14D, 14TN2, 15A, 15B erdőrészletek, a 12B, 13A, 13C, 13TN, 14TN1 erdőrészletek területén fekvő rész), 068/3, 069 hrsz.-ból 0,4 ha (az E746021-N295634, E746021-N295626 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonal és az E746043-N295355, E746047-N295362 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonal közötti terület), 070/6 hrsz.-ból 10,5 ha (a 12B, 13A, 13C, 13TN erdőrészletek területén fekvő rész)
Szilvásvárad
0147/1 hrsz-ból 1,5 ha (a 22B erdőrészlet területén fekvő rész), 0150/2 hrsz-ból 0,1 ha (a 0150/2f alrészlet területéből a 43D erdőrészlet), 0150/6 hrsz-ból 20,1 ha (a 0150/6a alrészlet területéből a 15G, 15H, 15I, 15J, 15TI, 15UT1 erdőrészletek),
0151 hrsz-ból 4,7 ha (az E751443-N306752, E751443-N306759, E751437-N306631, E751440-N306639 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól keletre és az E752553-N306020, E752563-N306019 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól északra fekvő rész),
0152 hrsz-ból 70,1 ha (a 20C, 22A, 22C, 22D, 22E, 22F, 22TI, 23A, 23B, 23C, 23D, 23TN, 23TI erdőrészletek, a 22B erdőrészlet területén fekvő rész), 0154 hrsz-ból 12,8 ha (az 52A, 52B, 52C, 52D1, 52D2, 52UT1 erdőrészletek), 0158/1 hrsz-ból 110,1 ha (az 55TI2, 56TI4, 56TI5, 77C, 77D, 77E, 62E, 62G, 65B, 65C, 65D, 78A erdőrészletek, az 55UT3 erdőrészlet területéből az E754991-N304198, E754998-N304196 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól északra fekvő rész, az 56A, 56TI1, 56TI3, 77B, 77F, 77G, 60A erdőrészletek területén fekvő rész), 0159 hrsz-ból 73,4 ha (a 0159a alrészlet területéből az 56B, 56TI2, 58C erdőrészletek, az 56A, 56TI1, 56TI3, 60A erdőrészletek területén fekvő rész és az 59 erdőtag), 0160 hrsz-ból 27,7 ha (a 0160a alrészlet területéből a 76TN, 77A, 77B erdőrészletek, a 67B, 76C, 77F, 77G, 77H erdőrészletek területén fekvő rész), 0161 hrsz-ból 58,4 ha (a 0161a alrészlet területéből a 73A, 73B, 73C, 75A-E erdőrészletek, a 76C erdőrészlet területén fekvő rész), 0162/1 hrsz-ból 364,2 ha (a 26H, 30G, 31C, 37A, 37B, 37C, 37D, 37VI1, 37VI2, 37UT1, 37UT2, 40F, 40UT2, 40UT3, 67A, 70A erdőrészletek, a 30B, 30C, 30D, 30F, 30NY, 30UT2, 31A, 31B, 31D, 40B, 40C, 40D, 40NY, 40UT1, 41D, 41E, 67B erdőrészletek területén fekvő rész és a 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 erdőtagok), 0162/2, 0162/4 hrsz-ból 3,6 ha (0162/4b, 0162/4c, 0162/4d), 0162/5, 0162/6, 0162/7, 0162/8, 0162/9, 0163/1 hrsz-ból 59,6 ha (a 29B-I, 29TI, 29UT3, 29UT4, 30A, 30E erdőrészletek, a 29A, 29UT1, 30B, 30C, 30D, 30F, 30NY, 30UT2, 30UT3, 31B, 31D erdőrészletek területén fekvő rész), 0163/3, 0163/7 hrsz-ból 0,1 ha (a 29A erdőrészlet területén fekvő rész), 0163/8 hrsz-ból 3,6 ha (a 29A erdőrészlet területén fekvő rész), 0163/10, 0164/1, 0164/3 hrsz-ból 3,2 ha (a 42C, 43C erdőrészletek területén fekvő rész), 0164/4, 0164/5, 0164/6, 0164/8, 0164/9, 0164/10, 0164/11b, 0164/11c, 0164/11d, 0164/11g, 0164/12, 0170/1, 0170/2 hrsz-ból 40,1 ha (a 40E, 40TI, 43A, 45TI1 erdőrészletek, a 40D, 40NY, 41A, 41F, 42A, 43B, 43UT3, 44B, 44C, 44UT erdőrészletek területén fekvő rész)
Tard
0211/2, 0214/1, 0217/2,
0218/2 hrsz-ból 0,2 ha (az E765576-N287191, E765593-N287204 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól északra fekvő rész),
0219/2 hrsz-ból 2,2 ha (a 3G erdőrészlet, a 3F erdőrészlet területén fekvő rész)
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok, illetve alrészletek területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.
1

A Magyar Közlöny 2007. évi 187. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

2

Az 5. § (2) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. számú melléklet a 16/2020. (V. 12.) AM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 2. számú melléklet a 16/2020. (V. 12.) AM rendelet 1. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére