• Tartalom

128/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

az Erdőtelki-égerláp természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az egyes természeti területek védetté nyilvánításáról és tájvédelmi körzetek létesítéséről szóló 3/1989. (II. 22.) KVM rendelet 3. § (1) bekezdése által védetté nyilvánított Erdőtelki-égerláp természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § Az Erdőtelki-égerláp természetvédelmi terület kiterjedése 18,1 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai Erdőtelek 084, 085/3, 086, 364/2.

3. § A védettség indoka és célja az égerláp és a fűzláp, valamint a mocsári tölgyes növénytársulások élővilágának megőrzése.

4. § (1) A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.

(2) A természetvédelmi kezelési tevékenységeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és – erdő esetében – a külön jogszabály szerinti erdészeti hatósági nyilvántartásban szereplő erdőgazdálkodó1 együttesen látja el.

(3) Az erdőgazdálkodásra vonatkozó részletes előírásokat az érvényes körzeti erdőterv tartalmazza.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

1

A Magyar Közlöny 2007. évi 187. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére