• Tartalom

129/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Gerecsei Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 15/1977. OTvH számú határozatával védetté nyilvánított Gerecsei Tájvédelmi Körzet védettségét fenntartom.

2. § A Gerecsei Tájvédelmi Körzet kiterjedése 8676 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait az 1. számú melléklet, fokozottan védett területének helyrajzi számait a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a terület jellegzetes tájképi és természeti adottságainak, földtani és felszínalaktani természeti értékeinek, növénytársulásainak, növény- és állatfajainak megőrzése, a területen található törtélelmi, kultúrtörténeti értékek megóvása.

4. § (1) A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság.

(2) A természetvédelmi kezelési tevékenységeket a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és – erdő esetében – a külön jogszabály szerinti erdészeti hatósági nyilvántartásban szereplő erdőgazdálkodó1 együttesen látja el.

(3) Az erdőgazdálkodásra vonatkozó részletes előírásokat az érvényes körzeti erdőterv tartalmazza.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

1. számú melléklet a 129/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Gerecsei Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Agostyán
083, 084, 085, 086, 087/1-2, 088, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0122, 0123, 0124, 0125, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0138
Baj
089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109/2-4, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116
Dunaszentmiklós
0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119
Lábatlan
0119, 0120/1-3, 0121/1-5, 0122, 0123, 0125, 0126/9 hrsz-ból 116 ha (a 19E, 19F, 19ÚT2, 20E, 21A, 21B, 21C, 21D, 21TN, 22A, 22B, 22C, 22TN, 23A, 23B, 23C, 23D, 23E, 23TN1, 23TN2, 23TN3 erdőrészletek)
Neszmély
0296, 0297, 0298/1-2, 0299/1, 0299/3-7, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307/1, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329/1-3, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340/1, 0340/3-7, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345/2, 0348, 0349/1
Nyergesújfalu
0232/1-2
Szomód
066
Süttő
0151, 0152/1, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0167/1, 0167/4, 0167/9, 0167/11-15, 0215/1-2, 0216/1-2
Tardos
014, 015/1-3, 016, 018/2-3, 018/5, 018/7-11, 018/14-15, 018/17-19, 018/22-23, 019, 020/4, 020/6, 020/9, 020/11-14, 021, 022, 030/1-3, 031, 032/2, 032/4, 032/7-11, 033, 034, 035/1-4, 035/6-7, 036/3-7
Tarján
0276, 0277, 0278/1-2, 0279/1-2, 0280/1, 0280/3-5, 0281/1-3, 0282, 0283/1-4, 0284, 0285, 0286/1-3, 0287, 0288, 0289, 0290/1, 0290/3-5, 0291, 0292/1-2
Tatabánya
0164/2-11, 0164/13-15, 0165/1, 0165/4, 0165/6-8, 0196, 0197/1, 0197/3-6, 0306/1-2, 0307, 0308/1, 0308/3-4
Vértestolna
067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0120/1, 0122/1, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0155/1-2, 0157, 0214, 0215/1-2, 0216, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0235, 0236, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276, 0277, 0279
Vértesszőlős
043, 044, 045/1-2
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

2. számú melléklet a 129/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Gerecsei Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Agostyán
0134 hrsz-ból 25,8 ha (a 17A, 17B, 17C, 17NY2 erdőrészletek)
Baj
094 hrsz-ból 5,4 ha (a 10A erdőrészlet), 096 hrsz-ból 34,7 ha (a 11A, 11B erdőrészletek)
Dunaszentmiklós
0118 hrsz-ból 39,6 ha (a 5B, 5C, 5D erdőrészletek)
Lábatlan
0121/1 hrsz-ból 69,9 ha (a 19C, 19D, 19E, 19F, 19TN, 19UT2, 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 20TI1, 20TI1, 20TN1, 20TN2, 20TN3, 20UT2, 20UT3 erdőrészletek), 0126/9 hrsz-ból 13,4 ha (a 19E, 19F, 20F erdőrészletek)
Neszmély
0301 hrsz-ból 86,9 ha (a 9B, 15D, 24B, 24C, 25B, 25C, 25D erdőrészletek), 0327 hrsz-ból 37,2 ha (a 12A, 12B, 12C erdőrészletek), 0334 hrsz-ból 1 ha ( a 12C erdőrészlet területén fekvő rész)
Tardos
030/1, 031, 032/8 hrsz-ból 105,8 ha (a 10D, 10E, 11A, 11B, 12A, 12B, 13A, 13B erdőrészletek)
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.
1

A Magyar Közlöny 2007. évi 187. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére