• Tartalom

131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet

131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) 28. §-a (1) bekezdésének d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

Átmeneti és záró rendelkezések

10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2)–(3)11

(4) E rendelet hatálybalépésekor a határon túli pedagógus és oktató részére már kiadott, érvényes pedagógusigazolványok és oktatói kártyák érvényességi idejük lejártáig igazolják a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultságot. A kedvezmények igénybevételéhez a pedagógusigazolvány, illetve oktatói kártya érvényességi idejének lejártáig a Magyar igazolvány és a járulékos igazolvány együttes bemutatása szükséges.

(5) Ezt a rendeletet a hatálybalépése után megindult ügyekben kell alkalmazni. A folyamatban lévő, pedagógusigazolvány, illetve oktatói kártya iránti kérelmeket a Hivatal a járulékos igazolvány kiállításával, illetve meghosszabbításával teljesíti.

1

A rendeletet a 212/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet 15. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2023. június 16. napjával.

2

Az 1–9. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 80. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1–9. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 80. pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1–9. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 80. pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1–9. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 80. pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 1–9. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 80. pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 1–9. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 80. pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 1–9. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 80. pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 1–9. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 80. pontja hatályon kívül helyezte.

10

Az 1–9. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 80. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 10. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 80. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére