• Tartalom

132/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Karancs–Medves Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A tájvédelmi körzetek létesítéséről szóló 9/1989. (VIII. 24.) KVM rendelet 3. § (1) bekezdése által védetté nyilvánított Karancs–Medves Tájvédelmi Körzet védettségét fenntartom.

2. § A Karancs–Medves Tájvédelmi Körzet kiterjedése 6619 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait az 1. számú melléklet, fokozottan védett területének helyrajzi számait a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a terület földtani természeti értékeinek, a táj jellegét meghatározó, az andezit és bazalt vulkánosságra és kőzetekre jellemző földfelszíni formáknak, a felszíni vizeknek, a védett növény- és állatfajoknak, a természetes társulásoknak a megőrzése, a települések jellegzetes tájképi adottságainak, valamint a területen található történelmi emlékeknek a megóvása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

1. számú melléklet a 132/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Karancs–Medves Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Bárna
02, 03/1, 03/2, 04, 05/2, 05/3, 05/5, 05/6, 05/7, 05/8, 05/9, 05/10, 05/11, 06, 044/3, 044/4, 044/5, 044/7, 044/8, 044/9, 044/10, 044/13, 044/14, 044/15, 044/16, 044/18, 044/19, 044/20, 044/21, 044/22, 044/23, 044/24, 045, 046, 047, 048/1, 048/2, 049/2, 049/3, 049/5, 049/6, 049/7, 049/8, 049/10, 049/11, 049/12, 049/13, 049/14, 050, 051, 052/2, 052/3, 052/4, 052/5, 052/6, 052/7, 052/8, 052/9, 052/11, 052/12, 052/13, 052/14, 052/15, 052/16, 052/18, 052/19, 052/21, 052/23, 052/25, 052/26, 052/27, 052/28, 053, 054, 055/1, 055/3, 055/4, 056, 057, 058/2, 058/3, 058/4, 058/5, 058/6, 058/8, 058/10, 058/11, 058/13, 058/14, 058/15, 058/16, 058/17, 058/19, 058/20, 058/21, 058/22, 058/23, 058/24, 058/25, 058/26, 058/27, 058/28, 058/29, 058/30, 058/31, 058/32, 058/34, 058/35, 058/36, 059, 060, 061/2, 061/4, 061/5, 061/6, 061/7, 061/8, 061/9, 061/10, 061/11, 061/12, 061/13, 061/14, 061/15, 061/16, 062, 063/1, 063/2, 064, 065, 066, 067/2, 067/3, 067/4, 067/5
Karancsalja
014, 015/1, 015/2, 015/3, 015/6, 015/7, 015/8, 015/9, 015/10, 015/11, 015/13, 015/14, 015/15, 015/16, 015/17, 015/18, 015/19, 016, 017, 019/4, 019/5, 019/6, 019/9, 019/10, 019/11, 020/1, 020/3, 020/4, 021, 022/4, 022/5, 022/6, 022/7, 025
Karancsberény
027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 039/2, 040, 041/1, 041/3, 041/4
Karancslapujtő
060/7, 060/8, 060/9, 0100/2, 0100/3, 0105, 0107/16, 0107/17, 0108/1, 0108/2, 0108/3, 0110/5, 0110/6, 0110/13, 0110/14, 0110/15, 0110/16, 0110/17, 0110/18, 0111, 0112/8, 0112/9, 0112/10, 0112/12, 0112/13, 0112/14, 0113, 0114, 0117
Kazár
049, 050
Mátraszele
085
Salgótarján
011, 012, 013/1, 013/2, 014, 015/1, 015/2, 016, 017, 018/1, 018/3, 018/4, 019/1, 019/2, 019/3, 019/4, 019/5, 019/6, 019/7, 020, 021/1, 021/2, 022, 023, 024, 025, 026/1, 026/2, 028, 029, 030, 031, 032/1, 032/2, 033, 034, 035, 036/1, 036/2, 037, 038, 039, 040, 041/2, 042/1, 042/2, 042/3, 042/4, 043/1, 043/2, 043/3, 043/4, 043/5, 043/6, 044, 045, 046, 047, 059, 060, 061/1, 061/2, 061/4, 061/5, 061/6, 061/7, 062, 063, 064/1, 064/3, 064/4, 064/5, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073/1, 073/2, 073/3, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080/3, 080/4, 080/5, 080/6, 080/7, 080/8, 080/9, 080/10, 080/11, 081/1, 081/4, 081/5, 081/6, 081/7, 081/8, 081/9, 081/10, 081/11, 081/12, 081/14, 081/15, 081/16, 081/18, 081/20, 081/21, 081/23, 081/24, 081/25, 081/26, 081/27, 081/28, 081/29, 081/30, 081/31, 081/32, 081/33, 081/34, 081/35, 081/36, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091/1, 091/3, 091/4, 092, 093, 094, 095/2, 095/3, 095/6, 095/7, 095/8, 095/9, 095/10, 095/11, 095/12, 095/13, 095/14, 095/15, 095/16, 095/17, 095/18, 095/19, 095/20, 095/21, 096/1, 096/2, 096/3, 096/4, 096/5, 096/6, 096/7, 096/8, 096/9, 096/10, 096/11, 096/12, 096/13, 096/14, 096/15, 096/16, 096/17, 096/18, 096/19, 096/20, 097, 098/1, 098/2, 098/3, 098/4, 098/5, 098/6, 098/7, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121/1, 0121/2, 0122, 0123/2, 0123/3, 0123/4, 0123/5, 0123/6, 0123/8, 0123/9, 0123/10, 0123/11, 0123/12, 0123/13, 0123/14, 0124, 0125/1, 0125/2, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0141/1, 0141/2, 0142/1, 0142/2, 0143/1, 0143/2, 0143/5, 0143/7, 0143/8, 0143/9, 0143/10, 0919/1, 0919/1, 0920, 0923, 0924/1, 0924/2, 0925, 0926/2, 0926/3, 0926/4, 0927/2, 0927/3, 0927/4, 0927/5, 0927/6, 0927/8, 0927/9, 0927/11, 0927/19, 0927/20, 0927/21, 0927/22, 0927/23, 0927/24, 0927/25, 0927/26, 0927/27, 0927/28, 0927/29, 0927/30, 0927/31, 0927/32, 0927/33, 0927/34, 0927/35, 0927/36, 0927/37, 0927/38, 0927/39, 0927/40, 0927/41, 0927/42, 0927/43, 0927/44, 0927/45, 0928/2, 0928/3, 0928/4, 0928/5, 0928/6, 0928/7 0964, 0978, 0979, 0980, 0981, 0992, 0994, 0995, 0996/3, 0996/4, 0996/5, 0997, 0998, 0999, 01000, 01001, 01002, 01003, 01004/1, 01004/2, 01004/3, 01004/4, 01004/5, 01004/6, 01005, 01006/1, 01006/2, 01006/3, 01006/4, 01006/5, 01006/6, 01006/7, 01006/8, 01006/9, 01006/10, 01006/11, 01006/12, 01006/13, 01006/14, 01006/15, 01006/16, 01006/17, 01006/18, 01006/19, 01006/20, 01006/21, 01006/22, 01006/23, 01006/24, 01006/25, 01007/1, 01007/2, 01008/1, 01008/2, 01009, 01020, 01021/1, 01021/2, 01021/3, 01022/1, 01022/2, 01023, 01024, 01025, 01026, 01027, 01028, 01029, 01030, 01031, 01032, 01033, 01034/1, 01034/3, 01034/5, 01034/7, 01034/9, 01034/10, 01034/11, 01034/12, 01035, 01036, 01037, 01038/1, 01038/2, 01039, 01040, 01041/1, 01041/2, 01041/3, 01041/4, 01042, 01043, 01044, 01045/1, 01045/2, 22001-22071
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

2. számú melléklet a 132/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Karancs–Medves Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Karancsalja
016 hrsz-ból 69,7 ha (az 1A, 2A, 2B, 4TI, 6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 8TI, 11TI erdőrészletek)
Karancsberény
041/4 hrsz-ból 9,7 ha (a 041/4a alrészlet területéből a 12F erdőrészlet), 041/4 hrsz-ból 80,4 ha (a 041/4g alrészlet területéből a 36B, 37A, 39C, 42A, 45B, 48B erdőrészletek)
Karancslapujtő
060/8 hrsz-ból 56,5 ha (a 060/8a alrészlet területéből a 11C, 11D, 12A, 12B, 13A, 14C, 15D, 24D, 25A, 25B erdőrészletek)
Mátraszele
085 hrsz-ból 13,2 ha (a 085a alrészlet területéből a 3A erdőrészlet)
Salgótarján
017 hrsz-ból 0,8 ha (a 017a alrészlet területéből a 21TN erdőrészlet területén fekvő rész), 017 hrsz-ból 0,2 ha (017b), 026/1 hrsz-ból 9,6 ha (a 026/1c alrészlet területéből a 12C erdőrészlet), 036/1 hrsz-ból 5,7 ha (a 036/1a alrészlet területéből a 14A, 14H erdőrészletek), 036/1 hrsz-ból 2,2 ha (a 036/1f alrészlet területéből a 22TN1 erdőrészlet területén fekvő rész), 036/1 hrsz-ból 0,4 ha (036/1g), 080/9 hrsz-ból 1,6 ha (a 080/9l alrészlet területéből a 17J erdőrészlet), 081/18, 0108 hrsz-ból 11,2 ha (a 402K, 402L erdőrészletek), 0110 hrsz-ból 67,9 ha (a 0110g alrészlet területéből a 451F, 451G, 451H erdőrészletek és a 453 erdőtag), 0143/9 hrsz-ból 65,4 ha (a 0143/9f alrészlet területéből a 420A, 420B, 421F erdőrészletek és a 415 erdőtag), 0919/1 hrsz-ból 66,8 ha (115A, 115B, 115C, 115D, 115TI, 115TN, 116A, 117B, 118E erdőrészletek), 01038/1
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére