• Tartalom

133/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Kéleshalomi-homokbuckák természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 12/1975. OTvH számú határozatával védetté nyilvánított Kéleshalomi-homokbuckák természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Kéleshalomi-homokbuckák természetvédelmi terület kiterjedése 175,6 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a területen található, homokra jellemző formakincs és az ott kialakult élőhelyek természetes növénytársulásainak (például homokpusztagyepek) és állatvilágának megóvása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 133/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Kéleshalomi-homokbuckák természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Kéleshalom
0103/1, 0103/10, 0103/11, 0103/2, 0103/3, 0103/4, 0103/5, 0103/6, 0103/7, 0103/8, 0103/9, 0104, 0105/1, 0105/10, 0105/11, 0105/12, 0105/2, 0105/3, 0105/4, 0105/5, 0105/6, 0105/7, 0105/8, 0105/9, 0106/1, 0106/10, 0106/11, 0106/12, 0106/13, 0106/14, 0106/15, 0106/16, 0106/2, 0106/3, 0106/4, 0106/5, 0106/6, 0106/7, 0106/8, 0106/9
Kiskunhalas
0244/2 hrsz-ból 6,7 ha (az E672022-N115035, E672047-N115020, E672074-N115001, E672098-N114994, E672143-N114951, E672183-N114915, E672203-N114894, E672199-N114873, E672218-N114858, E672251-N114815, E672272-N114788, E672305-N114756,
E672342-N114793, E672387-N114743, E672429-N114764, E672451-N114737, E672478-N114747, E672498-N114709, E672464-N114685, E672479-N114650, E672500-N114638, E672475-N114621, E672459-N114633, E672380-N114587, E672417-N114603, E672398-N114595, E672380-N114587 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól dél-nyugatra fekvő rész),
0247 hrsz-ból 0,7 ha (az E115041-N672014, E115034-N672022 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól dél-nyugatra fekvő rész),
0248/3
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére