• Tartalom

135/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Kunfehértói holdrutás erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 11/1975. OTvH számú határozatával védetté nyilvánított Kunfehértói holdrutás erdő természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § (1) A Kunfehértói holdrutás erdő természetvédelmi terület a Kunfehértó 077/11 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú ingatlanon és a Kunfehértó 077/24 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú ingatlan 54A, 54B, 54E, 54F, 54TI1, 54TI2, 69A, 69B, 69C, 69D, 69E, 69F, 69TI1, 69TI2 erdőrészletekkel érintett részén fekszik, kiterjedése 116,4 ha.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

3. § A védettség indoka és célja a virginiai holdruta (Botrychium virginianum) élőhelyének, valamint a zömmel homoki erdősztyepp-tölgyesből álló élőhely1 megőrzése.

4. § (1) A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság.

(2) A természetvédelmi kezelési tevékenységeket a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és – erdő esetében – a külön jogszabály szerinti erdészeti hatósági nyilvántartásban szereplő erdőgazdálkodó2 együttesen látja el.

(3) Az erdőgazdálkodásra vonatkozó részletes előírásokat az érvényes körzeti erdőterv tartalmazza.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

1

A Magyar Közlöny 2007. évi 187. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

2

A Magyar Közlöny 2007. évi 187. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére