• Tartalom

2007. évi XIV. törvény

2007. évi XIV. törvény

a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosításáról1

2007.07.02.

1–8. §2

9. § (1)3 Ez a törvény 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2) Az e törvény hatálybalépésekor gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj, gyermeknevelési támogatás, valamint ápolási díj folyósításának megszűnését követő foglalkoztatásra tekintettel igénybe vett kedvezmény lejártát követően a foglalkoztatott START PLUSZ kártyára a korábbi kedvezménnyel történő foglalkoztatásának megkezdésétől számított két évből hátralévő időre jogosult.

(3) Az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő, a gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj, gyermeknevelési támogatás, valamint ápolási díj folyósításának megszűnését követő, a Pftv.-ben meghatározott kedvezményes foglalkoztatásra a kilenc hónapos foglalkoztatás megvalósulásáig a foglalkoztatás megkezdésének időpontjában hatályos szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a három hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamára az e törvény szerinti kedvezmény érvényesíthető.

(4)4

1

A törvényt az Országgyűlés a 2007. március 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2007. március 28. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 121. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–8. §-t a 2007: LXXXII. törvény 3. § (2) bekezdésének 13. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 9. § (1) bekezdésének második mondatát a 2007: LXXXII. törvény 3. § (2) bekezdésének 13. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 9. § (4) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 3. § (2) bekezdésének 13. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére