• Tartalom

143/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Szigetközi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

2008.01.02.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 1/1987. (III. 19.) OKTH rendelkezésével védetté nyilvánított Szigetközi Tájvédelmi Körzet védettségét fenntartom.

2. § A Szigetközi Tájvédelmi Körzet kiterjedése 9681,7 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait az 1. számú melléklet, fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a Szigetközben a Duna folyóhoz és árteréhez kapcsolódó élővízi, mocsári és ártéri élőhelyek (holtágak, mellékágak, ártéri ligeterdők, nedves rétek) kiemelkedő természeti értékeinek, egyedi életközösségeinek védelme és fenntartása, valamint a jellegzetes tájképi adottságok megőrzése.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Fertő–Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság.1

5. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)2

1. számú melléklet a 143/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Szigetközi Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Ásványráró
0180/2, 0181/2, 0182/1, 0182/2, 0289/3, 0295/1, 0295/3, 0295/4, 0295/5, 0297, 0298/1, 0298/3, 0298/4, 0298/5, 0298/6, 0299, 0302, 0303/2, 0304, 0307/1, 0307/2, 0307/3, 0309, 0310, 0313, 0315/1, 0315/4, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323/2, 0323/3, 0324, 0325, 0329, 0332, 0336/2, 0336/4, 0336/5, 0336/6, 0337/3, 0337/4, 0337/5, 0337/6, 0337/7, 0338, 0339/6, 0339/7, 0341, 0343/3, 0343/4, 0344, 0345/1, 0345/2, 0347/1, 0347/2, 0348/10, 0348/11, 0348/12, 0348/13, 0348/4, 0348/8, 0348/9, 0350, 0351/2, 0352/2, 0353/1, 0353/2, 0354/1, 0354/2, 0355, 0356, 0357, 0359/1, 0359/2, 0360, 0361, 0363/1, 0363/2, 0363/3, 0363/4, 0363/5, 0363/6, 0363/7, 0363/8, 0364, 0365/1, 0365/2, 0365/3, 0365/4, 0365/5, 0368, 0369, 0370, 0371, 0373, 0374, 0376, 0377, 0378, 0379/1, 0379/2, 0379/3, 0380/1, 0382, 0383
Bezenye
028/2, 041/2, 043, 044/11, 044/57, 044/58, 054, 062/2, 0108, 0110, 0113, 0114, 0116, 0118/1, 0118/2, 0118/3, 0118/4, 0119, 0124/1, 0124/3, 0124/4, 0125, 0126/1, 0126/2, 0127, 0147/2, 0150, 0151/1, 0151/2, 0151/3, 0151/4, 0151/5, 0152, 0153, 0154, 0155
Dunakiliti
04, 06/33, 06/34, 09/2, 09/3, 014/2, 015, 017/2, 017/3, 058, 059, 060, 061/3, 061/4, 062, 065, 0193/2, 0193/3, 0193/4, 0193/5, 0210/2, 0212, 0213/6, 0213/10, 0213/13, 0213/14, 0213/16, 0213/17, 0213/18, 0213/19, 0213/20, 0213/21, 0213/22, 0213/23, 0213/24, 0213/25, 0213/26, 0213/27, 0213/28, 0213/29, 0213/30, 0213/31, 0213/32, 0213/33, 0213/34, 0213/35, 0213/36-44, 0250/2, 0251
Dunaremete
09/2, 043/1, 043/2, 043/6, 043/7, 043/9, 043/10, 046/1, 046/4, 046/6, 046/7, 046/9, 052/1, 052/2, 052/3, 053/1, 053/2, 053/3
Dunaszeg
02/3, 03/3, 03/4, 03/5, 03/6, 05/2, 011/11, 011/12, 011/13, 011/14, 013/4, 013/5, 015/2, 016, 018/2, 077/1, 077/2, 077/4, 077/5, 077/7, 077/8, 078/2, 082/3, 090/3, 090/5, 090/7, 090/8, 0178/4, 0178/10
Dunaszentpál
025, 026, 027, 028, 029/1, 029/2, 029/3, 029/4, 029/5, 029/6, 029/7, 031, 033, 053, 054/1, 054/2, 055, 091/5, 092, 0126, 0128/2, 0129, 0130, 0131/1, 0131/2, 0131/3
Dunasziget
011/5, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018/1, 018/2, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045/1, 045/2, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052/1, 052/2, 053/1, 053/2, 054, 055/1, 055/2, 055/3, 056/1, 056/2, 057, 058, 059/1, 059/2, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084/2, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 096, 097, 098, 099, 0101/5, 0101/6, 0101/7, 0101/9, 0101/10, 0101/11, 0101/12, 0102/2, 0104/1, 0104/2, 0104/3, 0104/4, 0104/5, 0104/6, 0105/1, 0105/2, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0117/3, 0128/3, 0129/1, 0129/2, 0130/3, 0130/5, 0130/6, 0131, 0140, 0150/2, 0151/1, 0152, 0153/4, 0153/5, 0153/6, 0163/3, 0167, 0168, 0170/5, 0170/6, 0170/7, 0170/8, 0171, 0172, 0181, 0182, 0183, 0184, 0329/1, 0329/2, 0330, 0365/2, 0365/3, 0365/4, 0365/5
Feketeerdő
04/13, 04/14, 04/4, 08, 029/2, 030/7, 031, 048, 050, 053/1, 053/2, 066/1, 066/2, 066/3, 066/4, 066/5, 066/6, 067, 068/1, 068/2, 069
Győrladamér
013/1, 013/2, 014, 015, 032, 033/3, 046/1, 046/3, 046/4, 046/5, 046/6, 046/7, 080
Győrzámoly
02, 0242/2, 0242/5, 0242/6, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0251, 0253, 0255, 0260/6, 0260/7, 0260/9, 0260/10, 0260/11, 0260/12, 0261, 0264, 0265/2, 0266
Halászi
03/1, 04/1, 04/2, 04/4, 04/5, 04/6, 023, 026, 027/1, 036/1, 036/2, 036/3, 036/4, 036/5, 044/1, 079, 080, 092, 094/1, 094/3, 096/1, 096/11, 0172, 0173, 0175, 0176/3, 0176/7, 0176/8, 0176/9, 0176/10, 0176/11, 0176/12, 0176/13, 0176/14, 0176/15, 0176/16, 0176/17, 0176/18, 0176/19, 0177, 0178, 0179/1, 0179/2, 0180, 0181/1, 0181/2, 0181/3, 0181/4, 0181/5, 0181/6, 0181/7, 0182/1, 0182/3, 0182/4, 0182/5, 0182/6, 0182/7, 0183/1, 0183/2, 0185/1, 0185/2, 0186, 0187/3, 0187/4, 0192, 0224/1, 0224/2, 0224/5, 0225/1, 0225/2, 0225/3, 0225/4, 0225/5, 0225/6, 0225/7, 0225/8, 0225/9, 0225/10, 0225/11, 0225/12, 0225/13, 0226
Hédervár
072, 073/1, 073/2, 074, 075, 081, 086, 087/1, 087/2, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095/1, 095/3, 095/4, 097/1, 097/2, 097/3, 098/1, 098/2, 099, 0100/1, 0100/2, 0100/3, 0101/2, 0102/1, 0102/2, 0102/3, 0102/4, 0147, 0149/1, 0150, 0154, 0163/1, 0170/1, 0170/4, 0170/5, 0170/6
Kimle
02, 09, 010, 012, 013, 035, 046/1, 062, 063, 0334, 0335/1, 0335/2, 0339, 0340, 0341/1, 0341/2, 0341/3, 0343, 0345, 0347, 0349, 0350/5, 0350/6, 0350/7, 0350/8, 0350/10, 0350/11, 0350/12, 0350/13, 0350/14, 0350/15, 0350/16, 0350/17, 0350/18, 0350/19, 0350/20, 0350/21, 0350/22, 0350/23, 0350/24, 0350/25, 0350/26, 0350/45, 0350/46, 0352, 0353, 0354, 0366, 0370/2, 0370/4, 0370/5, 0375, 0376, 0379/3, 0381, 0430/2, 0431, 0433, 0434, 0435, 0436, 0450/3, 0450/4, 0450/5, 0450/6, 0450/7, 0453, 0454, 0463/3, 0463/4, 0464, 0466, 0476, 0478, 0479, 0480, 0481/18, 0491, 0492, 0494/1, 0494/2, 0494/3
Kisbodak
04/3, 020/3, 032/2, 032/3, 032/4, 033, 034/1, 034/4, 034/6, 034/7, 034/8, 034/9, 034/10, 035/1, 035/2, 036/1, 036/2, 036/3, 038, 041/1, 042, 043, 045/2, 045/3, 045/4, 045/5, 045/6, 045/7, 045/8, 045/9, 045/10, 049, 050/6, 057/1, 057/2, 061/1, 061/2, 064/2, 065, 066/1, 068, 069/2, 069/3, 069/4, 070, 071/1, 071/2, 072/3, 072/4, 072/5, 072/6, 072/7, 072/9, 072/10, 073, 074/1, 074/2, 075/1, 075/2, 076/2, 076/4, 076/5, 077/1, 077/2, 078, 079, 080/3, 080/4, 080/5, 080/6, 081, 082, 083/1, 083/2, 083/3, 083/4, 085, 086/2, 086/3, 086/4, 086/5, 087, 088/1, 088/2, 089, 090/1, 090/2, 091/1, 091/2, 092/1, 092/2, 093/3, 093/4, 093/5, 093/6, 094/1, 094/2, 095/1, 095/2, 096, 097, 098, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107/1, 0107/2, 0108/2, 0108/3
Kunsziget
030, 053/1, 053/3, 053/4, 053/5, 053/6, 053/7, 053/8, 053/9, 053/10, 055, 057, 082/1, 082/3, 082/5, 082/6, 084, 085, 086/1, 086/2, 086/3, 087/1, 087/2, 087/3, 087/4, 089, 092, 093, 094/1, 094/2, 095, 096, 098, 099/1, 099/2, 0102/2, 0151/1, 0151/2, 0161, 0162/2, 0162/3, 0162/4, 0162/5, 0162/6, 0162/7, 0162/8, 0162/9, 0163/1, 0163/2, 0164, 0169, 0171, 0180, 0181, 0182, 0184/1, 0184/2, 0185, 0186/2, 0186/3, 0186/4, 0186/5, 0186/6, 0187, 0190/2, 0190/4, 0190/5, 0190/6, 0190/7, 0190/8, 0190/9, 0190/10, 0191, 0192, 0217/7, 0217/8, 0217/9, 0217/10, 0218, 0222/2, 0222/5, 0222/6, 0222/7, 0222/8, 0222/9, 0223, 0224, 0233
Lipót
054/101, 054/103, 054/104, 054/105, 055/2, 055/3, 055/4, 055/5, 055/6, 056, 057/1, 057/2, 058/1, 058/2, 059/1, 059/2, 060/2, 060/4, 060/5, 060/6, 060/7, 060/8, 060/9, 060/10, 060/11, 060/12, 060/13, 060/14, 062, 063, 064/1, 064/2, 065/1, 065/2, 066/1, 066/2, 067, 068/1, 068/2, 069/1, 069/2, 070/1, 070/2, 071, 072/1, 072/2, 073, 074/1, 074/2, 075, 076, 077/1, 077/2, 078, 080, 081/1, 081/2, 082, 083, 084, 085/1, 085/2, 086, 087/1, 087/4, 087/5, 087/6, 088/1, 088/2, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 0100, 0101, 0103/1, 0103/2, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0124/1, 0124/2, 0124/4, 0124/5, 0124/6, 0124/7, 0124/8, 0124/9, 0125/1, 0125/2
Máriakálnok
02, 03/5, 03/7, 03/9, 05/10, 05/11, 05/12, 05/14, 05/15, 05/16, 05/17, 05/18, 05/19, 05/20, 05/21, 07, 08, 010/2, 016, 020, 021/17, 021/18, 030/11, 033/5, 033/7, 036, 037, 038/3, 038/31, 038/46, 038/47, 038/48, 040/2, 041/1, 041/2, 048/1, 048/4, 060/12, 061/, 063/, 064/35-36, 068/11, 079/7, 080, 088/3-4, 095, 098/2, 099/1, 099/3, 0100, 0101/2, 0101/3, 0102/, 0104/1, 0105/2, 0108/1, 24/4, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521
Mecsér
031/2, 031/11, 032, 033/1, 033/6-12, 033/3, 033/4, 034, 042/20, 042/21, 042/22, 042/23, 043/1, 044/1, 044/2, 045/1, 046, 047/2, 048/2, 049/1, 049/3, 050, 051, 052/4, 052/10, 052/11, 052/13, 052/15, 052/16, 052/18, 052/19, 052/20, 052/21, 052/22, 052/23, 052/24, 052/25, 052/26, 052/27, 052/28, 053/2, 053/4, 079/1, 079/3, 079/4, 080, 095/2, 095/3, 095/4, 095/5, 0119, 0120, 0121, 0124/2, 0142/3, 0142/4, 0142/5, 0143, 0145/1, 0145/2, 0145/3, 0145/4, 0146, 0147
Mosonmagyaróvár
0224, 0252/3, 0252/4, 0253, 0254/1, 0254/2, 0280, 0286/1, 0286/2, 0287/2, 0289/1, 0291/2, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0299/1, 0300/1, 0300/3, 0300/4, 0302/1, 0303, 0310/9, 0310/10, 0325, 0326, 0327, 0328/6, 0328/7, 0345, 0346/1, 0371/4, 0374/4, 0375/2, 0384/1, 0384/2, 0385, 0386/1, 0386/4, 0386/5, 0386/6, 0387/1, 0387/5, 0387/6, 0387/7, 0387/8, 0387/9, 0389, 0391/3, 0391/4, 0391/5, 0391/6, 0392, 0429/2, 0429/3, 0429/4, 0429/5, 0429/6, 0429/7, 0429/8, 0429/9, 0429/10, 0429/11
Püski
048, 049, 050, 075, 079, 081, 082
Rajka
0225/2, 0228/1, 0228/2, 0229/1, 0230/2, 0230/3, 0235/4, 0235/5, 0235/6, 0235/7, 0235/8, 0236/1, 0236/2, 0236/3, 0236/4, 0237, 0248/2, 0321, 0323/2, 0328, 0329, 0330, 0331, 0338/13, 0338/34, 0338/35, 0338/36, 0339, 0341/5, 0341/6, 0342, 0344, 0345, 0348
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

2. számú melléklet a 143/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Szigetközi Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Ásványráró
0343/3, 0343/4, 0344, 0345/1, 0345/2, 0347/1, 0347/2, 0350, 0351/2, 0352/2, 0353/1, 0353/2, 0354/1, 0354/2, 0355, 0356, 0357, 0359/1, 0359/2, 0360, 0361, 0363/1, 0363/2, 0363/3, 0363/4, 0363/5, 0363/6, 0363/7, 0363/8, 0364, 0365/1, 0365/2, 0365/3, 0365/4, 0365/5, 0369, 0370, 0371, 0373, 0374, 0376, 0377, 0378, 0379/1, 0379/2, 0379/3, 0380/1, 0382, 0383
Bezenye
0118/2, 0124/1, 0151/1, 0151/3, 0151/5
Dunakiliti
0193/2, 0193/3, 0193/4, 0193/5, 0212, 0213/6, 0213/10, 0213/13, 0213/14, 0213/15, 0213/16, 0213/17, 0213/18, 0213/19, 0213/20, 0213/21, 0213/22, 0213/23, 0213/24, 0213/25, 0213/26, 0213/27, 0213/28, 0213/29, 0213/30, 0213/31, 0213/32, 0213/33
Dunasziget
0101/7, 0365/2, 0365/3, 0365/4, 0365/5
Feketeerdő
066/2, 066/3, 066/4, 066/5, 066/6, 068/2
Halászi
036/1 hrsz-ból 3,3 ha (2/E erdőrészlet területén fekvő rész), 036/2, 036/3, 036/4, 036/5, 0224/1, 0224/2, 0224/5, 0226
Hédervár
098/2
Kisbodak
086/2
Kunsziget
0151/2 hrsz-ból 5,0 ha (6/H erdőrészlet területén fekvő rész), 0223 hrsz-ból 1,5 ha (5/F erdőrészlet területén fekvő rész)
Lipót
055/4, 055/6 hrsz-ból 44,7 ha (055/6a), 055/6 hrsz-ból 4,0 ha (055/6d), 055/6 hrsz-ból 0,3 ha (055/6f), 056, 076, 077/1, 077/2, 078, 080, 081/1, 081/2, 082, 083, 084, 085/1, 085/2, 086, 087/1, 087/4, 087/5, 087/6, 088/1, 088/2, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 0100, 0101, 0103/1, 0103/2, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0124/2
Mosonmagyaróvár
0391/4, 0391/6, 0429/2, 0429/3, 0429/4, 0429/5, 0429/6, 0429/7, 0429/8, 0429/9
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok, illetve alrészletek területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.
1

A 11/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet 5. §-a alapján a Szigetközi Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság.

2

Az 5. § (2) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére