• Tartalom

144/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Szőlőskei-erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 8/1976. OTvH számú határozatával védetté nyilvánított Szőlőskei-erdő természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Szőlőskei-erdő természetvédelmi terület az Eger 0337 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú ingatlan 0377a alrészletének 41D, 41E erdőrészletein fekszik, kiterjedése 27 ha.

3. § A védettség indoka és célja a Nagyeged-hegy északi oldalán lévő gyertyános-tölgyes, illetve a déli oldalt borító cseres-tölgyes társulások természetes növény- és állatvilágának megőrzése, az UNESCO „Ember és Bioszféra” programjának részét képező Síkfőkúti Project elnevezésű kutatási terület zavartalanságának biztosítása.

4. § (1) A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.

(2) A természetvédelmi kezelési tevékenységeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és – erdő esetében – a külön jogszabály szerinti erdészeti hatósági nyilvántartásban szereplő erdőgazdálkodó1 együttesen látja el.

(3) Az erdőgazdálkodásra vonatkozó részletes előírásokat az érvényes körzeti erdőterv tartalmazza.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

1

A Magyar Közlöny 2007. évi 187. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére