• Tartalom

145/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Tiszadobi-ártér természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 10/1977. OTvH számú rendelkezésével védetté nyilvánított Tiszadobi-ártér természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Tiszadobi-ártér természetvédelmi terület kiterjedése 1021,2 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a Tisza ártere jellegzetes arculatának, a holtágaknak, nádasoknak, ártéri erdőknek, illetve ezen élőhelyek természetes növény- és állatvilágának megőrzése (különös tekintettel a területen található tölgy-kőris-szil keményfa ligeterdőre), a védett madarak háborítatlan fészkelő- és táplálkozóhelyének, vonulásának biztosítása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 145/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Tiszadobi-ártér természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Tiszadob
056, 057/1-11, 058/1-2, 062/1-2, 0622, 0623/1, 0623/3-4, 0624, 0625 hrsz-ból 4,5 ha (0625a), 0629, 0630, 0631/1 hrsz-ból 89,8 ha (0631/1a, 0631/1b, 0631/1c), 0631/2, 0632, 0633 hrsz-ból 3,7 ha (0633a, 0633b), 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 064/10 hrsz-ból 0,2 ha (064/10b), 064/11 hrsz-ból 0,1 ha (064/11b), 064/12 hrsz-ból 0,1 ha (064/12b), 064/13 hrsz-ból 0,1 ha (064/13b), 064/14 hrsz-ból 0,1 ha (064/14b), 064/3 hrsz-ból 0,1 ha (064/3b), 064/6 hrsz-ból 0,3 ha (064/6b), 064/7 hrsz-ból 0,2 ha (064/7b), 064/8 hrsz-ból 0,2 ha (064/8b), 064/9 hrsz-ból 0,2 ha (064/9b), 0640 hrsz-ból 1 ha (0640a, 0640b), 0641, 0642, 0643, 0644, 0645/1, 0645/10, 0645/11, 0645/12, 0645/13 hrsz-ból 20,9 ha (0645/13a, 0645/13b, 0645/13c), 0645/14-15, 0645/2-9, 0646, 0647, 0648, 0649, 069, 0708/1 hrsz-ból 7,4 ha (0708/1b), 0709, 0710, 0734, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752 hrsz-ból 1,2 ha (0752a, 0752b), 0753 hrsz-ból 1,7 ha (0753a, 0753b, 0753c), 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770/1-2, 0776, 0777, 0778, 0779/1-7, 0781/1-2, 0782, 0783, 0788, 0790, 0792/1-7, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813 hrsz-ból 12,7 ha (0813a, 0813b, 0813c), 0814 hrsz-ból 10,2 ha (0814a, 0814b), 0815, 0816 hrsz-ból 29,2 ha (0816a, 0816b)
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok, illetve alrészletek területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére