• Tartalom

2007. évi CXLVI. törvény

2007. évi CXLVI. törvény

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról1

2010.01.01.

A köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény módosítása

1. §2

A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény módosítása

2. §3

Az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény módosítása

3. §4

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól
és azok 1993. évi költségvetéséről szóló
1992. évi LXXXIV. törvény módosítása

4. §5

A helyi önkormányzatok címzett
és céltámogatásáról szóló
1992. évi LXXXIX. törvény módosítása

5. §6

A vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény módosításáról

6. §7

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

7. §8

A helyi önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról szóló
1996. évi XXV. törvény módosítása

8. §9

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről
és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosítása

9. §10

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény módosítása

10. §11

Az atomenergiáról szóló
1996. évi CXVI. törvény módosítása

11. §12

A gazdasági reklámtevékenységről szóló
1997. évi LVIII. törvény módosítása

12. §13

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

13. §14

Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének
anyagi feltételeiről szóló
1997. évi CXXIV. törvény módosítása

14. §15

A helyi önkormányzatok társulásairól
és együttműködéséről szóló
1997. évi CXXXV. törvény módosítása

15. §16

A fogyasztóvédelemről szóló
1997. évi CLV. törvény módosítása

16. §17

A közhasznú szervezetekről szóló
1997. évi CLVI. törvény módosítása

17. §18

A hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény módosításáról

18. §19

Az élelmiszerekről szóló
2003. évi LXXXII. törvény módosítása

19. §20

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosítása

20. §21

A közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény módosítása

21. §22

A Szülőföld Alapról szóló
2005. évi II. törvény módosítása

22. §23

A felsőoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény módosítása

23. §24

A vasúti közlekedésről szóló
2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

24. §25

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer-
és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,
valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló
2006. évi XCVIII. törvény módosítása

25. §26

Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló
2006. évi CXVI. törvény módosítása

26. §27

Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglaltak kivételével – 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(5)28

(6)29

28–30. §30

31. § (1) Az e törvény 3. §-ának (21) bekezdésével megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64. §-ának (9) bekezdése szerinti információs rendszer feltöltéséhez a helyi önkormányzatok 2008. július 31-ig adatot szolgáltatnak elektronikus úton a kincstár részére a 2008. évre – az Áht. 64. §-ának (1) bekezdése alapján – benyújtott, az év közi változásokkal aktualizált igénylésükről.

(2) Az e törvény 3. §-ának (21) bekezdésével megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64. §-a (9) bekezdésének alkalmazására először a 2008. július 31-ei határidejű előirányzat lemondás, illetve pótlólagos igénylés benyújtásakor kerül sor.

(3) Az e törvény 8. §-ával megállapított, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a (2) bekezdésének f) pontjában foglaltakat az e törvény hatálybalépését követően kötött vagy az azonnali beszedési megbízás alkalmazása miatt módosított megállapodásokra kell alkalmazni.

(4) Az e törvény 15. §-ának (4) bekezdésével megállapított, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 17. §-ának (6) bekezdésében a vagyontárgy kiadásának elhalasztására vonatkozó rendelkezéseket az e törvény hatálybalépését követően kötött vagy a (6) bekezdésben foglaltakra tekintettel módosított társulási megállapodásokra kell alkalmazni.

(5)31

(6) A 2006. év mint az Eft. 4. § (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozattal érintett év vonatkozásában az Eft. e törvény 14. §-a (2) bekezdésével megállapított 4. § (3) bekezdése alkalmazása során a támogatások együttes alapja a 2006. évre bevallott, az összevont adóalapot terhelő, adókedvezményekkel csökkentett személyi jövedelemadó 0,9%-a és az egyházak számára a magánszemélyek által a személyi jövedelemadójukból felajánlott 1%-ok összegének pozitív különbözete.

32. § (1) Ha a hivatásos állomány tagját a Rendőrség és a Határőrség integrációjával kapcsolatos átszervezés során köztisztviselői vagy közalkalmazotti munkakörbe nevezik ki, rá a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 3. § (5) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.

(2) Ha a hivatásos állomány tagja e törvény hatálybalépésekor rendelkezési állományban van és rendelkezési állományba helyezése előtt közvetlenül a Hszt. 3. § (3) bekezdésében meghatározott munkaköri feladatot látott el, rá a rendelkezési állományba helyezését követő, a Rendőrség állományába történő, a korábban ellátott munkakörének megfelelő köztisztviselői vagy közalkalmazotti munkakörbe kinevezése esetén a Hszt. 3. § (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

33. § (1)32

(2) Ahol e törvény hatálybalépését megelőzően megalkotott jogszabály a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 1. számú mellékletében meghatározott garantált illetményt, fizetési fokozathoz tartozó szorzószámot, illetménytáblát említ, ott 2008. január 1-jétől az éves költségvetésről szóló törvényben meghatározott garantált illetményt, fizetési fokozathoz tartozó szorzószámot, illetménytáblát kell érteni.

34. §33

Melléklet a 2007. évi CXLVI. törvényhez34

1

A törvényt az Országgyűlés a 2007. november 26-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2007. december 5. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 154. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1. § e törvény 27. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § e törvény 27. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § e törvény 27. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § e törvény 27. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § e törvény 27. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § e törvény 27. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § e törvény 27. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § e törvény 27. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § e törvény 27. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § e törvény 27. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § e törvény 27. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § e törvény 27. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § e törvény 27. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § e törvény 27. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § e törvény 27. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § e törvény 27. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § e törvény 27. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § e törvény 27. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § e törvény 27. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § e törvény 27. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § e törvény 27. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § e törvény 27. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § e törvény 27. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § e törvény 27. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § e törvény 27. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § e törvény 27. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § (2)–(5) bekezdése e törvény 27. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 27. § (6) bekezdése hatályát vesztette ugyanezen bekezdés alapján.

30

A 28–30. § e törvény 27. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 31. § (5) bekezdését a 2009: CXXXVIII. törvény 50. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 33. § (1) bekezdése e törvény 27. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 34. § e törvény 27. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A melléklet e törvény 27. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére