• Tartalom

146/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Vértesi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

2008.01.02.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 19/1976. OTvH számú határozatával védetté nyilvánított Vértesi Tájvédelmi Körzet védettségét fenntartom.

2. § A Vértesi Tájvédelmi Körzet kiterjedése 15188 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait az 1. számú melléklet, fokozottan védett területének helyrajzi számait a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a domborzat változatosságának köszönhetően a területen található dolomit sziklagyep, karsztbokorerdő, molyhostölgyes cseres, gyertyános tölgyes, bükkös, kiszáradó láprét növénytársulások, az e társulásokban élő védett és fokozottan védett növényfajok, továbbá a növénytársulásokhoz kapcsolódó állatvilág megőrzése, valamint a terület földtani, felszínalaktani természeti értékeinek és kultúrtörténeti értékeinek megóvása.

4. § (1) A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság.

(2) A természetvédelmi kezelési tevékenységeket a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és – erdő esetében – a külön jogszabály szerinti erdészeti hatósági nyilvántartásban szereplő erdőgazdálkodó1 együttesen látja el.

(3) Az erdőgazdálkodásra vonatkozó részletes előírásokat az érvényes körzeti erdőterv tartalmazza.

5. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)2

1. számú melléklet a 146/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Vértesi Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Bodmér
09/1, 09/3
Csákberény
050/2 hrsz-ból 0,9 ha (az E221540-N596764, E221537-N596761 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól dél-keletre eső rész),
050/11-12, 050/15, 050/17-18, 050/20-23, 050/25, 050/28-33, 052/2-4, 053, 054/1-2, 056,
058 hrsz-ból 0,51 ha (az E221695-N596940, E221693-N596951 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól dél-keletre eső rész),
081/2-4, 099, 0100/1-5, 0101, 0102/1-3, 0103, 0104/1-2, 0105, 0106, 0107/1-6, 0108, 0109/3-5, 0110, 0111/1-2, 0112/1, 0112/4-6, 0113, 0114/1-3, 0116/1, 0116/3, 0120
Csákvár
082, 083/1, 086, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 0137, 0138, 0139, 0140, 0192, 0193/2, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0203, 0204, 0211, 0212, 0213, 0215, 0225 hrsz-ból 801 ha (az 1A, 1B, 1C, 1ÚT, 2A, 2B, 2C, 2D, 2NY, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3TN, 3ÚT, 10A, 10NY, 10ÚT, 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 11F, 11G, 11H, 11I, 11J, 11K, 11L, 11NY, 11TN, 11ÚT, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12NY, 13A, 13B, 13C, 13D, 14A, 14B, 14C, 14TN, 15A, 15B, 15C, 15D, 15NY, 15TN1, 15TN2, 15TN3, 15TN4, 15TN5, 28A, 28B, 28C, 28D, 28NY, 28TI, 29A, 29B, 29C, 29D, 29F, 29NY1, 29NY2, 30A, 30B, 30C, 30D, 30E, 30F, 30G, 30H, 30I, 30J, 30K, 30L, 30M, 30NY, 30TN, 31A, 31B, 31NY, 32A, 32B, 32C, 32D, 32E, 32F, 32G, 32H, 32NY, 32TN1, 32TN2, 32TN3, 32TN4, 32TN5, 33A, 33B, 33C, 33D, 33E, 33F, 33G, 33H, 33I, 33J, 33K, 33L, 33M, 34ÚT, 35A, 35C, 35D, 35E, 35F, 35ÚT, 36A, 36B, 36C, 36D, 36E, 36F, 36G, 36H, 36I, 36NY, 36TN, 37A, 37B, 38ÚT erdőrészletek)
Csókakő
018/3, 018/5-6
Gánt
501, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 560, 561/1, 562, 563, 564, 565/1-2, 566, 567, 568, 569, 570/2, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 582/1, 582/4, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 02/1-3, 03/2-21, 03/23, 04, 05, 06, 08, 011, 013, 017, 021, 022, 024, 026, 027, 029, 034, 036/1, 037, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 046, 048, 049/1-2, 050, 055, 056/1-6, 058, 059, 060, 061, 062, 063/1-3, 064, 065, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 076, 077, 078, 084, 096/1, 096/6, 096/8-10, 099, 011, 0101, 0118, 0118 hrsz-ból 23,5 ha (a 110A, 110H, 110I, 110J, 110NY1 erdőrészletek), 0119 hrsz-ból 0,5 ha (a 110ÚT erdőrészlet), 0120/7-8, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130/1-2, 0131, 0132/2-4, 0133, 0134, 0136, 0137, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145 hrsz-ból 66 ha (a 110BA, 110C, 110D, 110E, 110F, 110G, 110L, 110K, 110NY1, 110NY2, 110TI3, 118A, 118B, 118J, 118NY, 118TI2, 118VF erdőrészletek), 0146 hrsz-ból 0,8 ha (a 117ÚT1, 117ÚT2, 118ÚT1 erdőrészletek), 0149 hrsz-ból 240 ha (a 116A, 116B, 116D, 116E, 116G, 116H, 116NY, 117A, 117B, 117C, 117D, 117E, 117F, 117ÚT3, 117VF, 117NY1, 117NY2, 118D, 118E, 118F, 118G, 118H, 118I, 118NY, 118ÚT2, 118TI1, 119A, 119B, 119C, 119D, 119E, 119NY, 120A, 120B, 120C, 120D, 120E, 120F, 120G, 120H, 120TI, 120NY, 120ÚT3, 120VF erdőrészletek), 0151, 0152, 0153
Mór
0176/2-3, 0176/5, 0176/7-10, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185/1, 0185/3-4, 0187, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195
Oroszlány
0166, 0167, 0168, 0169, 0170/1, 0170/1/A, 0170/3-7, 0170/9-11, 0171/1-2, 0172, 0173, 0174, 0180/1-2, 0181/1, 0181/3-4, 0182/1-2, 0183/2, 0183/6, 0183/9-14, 0184, 0186/3
Pusztavám
012/11-12, 012/16-18, 016/25, 016/29, 016/32-35, 017/4, 017/8, 017/10-13, 019/2, 022
Szár
092/1-3, 094, 096, 097 hrsz-ból 82,9 ha (a 30G, 30J, 30K, 30NY2, 30TN1, 30TN2, 31A, 31B, 31C, 31D, 31E, 31F erdőrészletek),
098 hrsz-ból 2,3 ha (az E235919-N606753, E235908-N606761 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól dél-nyugatra eső rész),
099
Vértesboglár
049/1-2, 054, 055/1-4, 056, 057, 058, 059, 071/1-3, 093
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

2. számú melléklet a 146/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Vértesi Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Csákvár
082, 083/1, 088, 089, 090, 091, 0215 hrsz-ból 522 ha (a 49D, 49E, 49F, 49TI1, 50C, 50D, 50E, 50G, 50I, 50TI3, 50TN, 51A, 51B, 51C, 51D, 51NY, 51TI1, 51TI2, 52A, 52B, 52C, 52D, 53A, 53B, 53NY, 54A, 54B, 54C, 54D, 54E, 54F, 54TI1, 54TI2, 54TI3, 54TI4, 55A, 55B, 55C, 55NY, 55TI1, 55TI2, 56A, 56B, 56NY, 56TI, 57A, 57B, 57C, 57D, 57NY, 57TI1, 57TI2, 58A, 58B, 58NY erdőrészletek)
Gánt
0128 hrsz-ból 64,9 ha (a 121A, 121B, 121C, 121D, 121E, 121F, 121TI1, 121TI2 erdőrészletek, 0129 hrsz-ból 3,4 ha (a 121ÚT erdőrészlet), 0133 hrsz-ból 11,2 ha (a 122A, 122B, 122G, 122H, 122I, 122TI2 erdőrészletek), 0145 hrsz-ból 2 ha (a 118A erdőrészlet), 0149 hrsz-ból 27,1 ha (a 118G, 118H, 118I, 118TI1, 120A, 120G, 120H, 120TI erdőrészletek)
Oroszlány
0166 hrsz-ból 4,4 ha (a 68C, 68NY, 69B erdőrészletek), 0174 hrsz-ból 62,6 ha (a 68A, 68B, 68C, 68D, 68E, 68F, 68NY, 68ÚT, 69A, 69B, 69I, 69NY1 erdőrészletek)
Pusztavám
016/33 hrsz-ból 89,7 ha (a 41C, 41D, 41E, 41F, 41G, 41H, 41I, 41K, 41NY2, 41TI1, 42B, 42C, 42D, 42E, 42F, 42G, 42TI erdőrészletek), 016/34 hrsz-ból 1,8 ha (a 41ÚT, 42ÚT erdőrészletek), 017/10 hrsz-ból 127,3 ha (a 41A, 41B, 41J, 41NY1, 42A, 42H, 42NY, 44A, 44B, 44C, 44D, 44NY, 44BA, 45A, 45B, 45C, 45D, 45E, 45F, 45NY1, 45NY2, 45TI erdőrészletek), 017/11, 017/12 hrsz-ból 31,5 ha (a 43A, 43B, 43C, 43NY erdőrészletek)
Szár
097 hrsz-ból 18,6 ha (a 31C, 31F erdőrészletek)
Vértesboglár
059 hrsz-ból 87 ha (az 1A, 1B, 1C, 1D, 1NY, 1TI, 1TN, 1VF, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2NY, 3A, 3B, 3C erdőrészletek)
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.
1

A Magyar Közlöny 2007. évi 187. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

2

Az 5. § (2) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére